Personeel - Opleiding

Recent toegevoegde tips & adviezen

OPLEIDINGSVERLOF - 08.04.2020

Alweer nieuw uitstel voor VOV 2019-2020

Wanneer VOV? In Vlaanderen bestaat er sinds 1 september 2019 een ‘eigen’ systeem inzake opleidingsverlof, het zgn. Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dit geldt voor nieuwe opleidingen die gestart zijn sinds 1 september 2019, maar niet voor opleidingen die voordien al gestart zijn en verdergezet worden, bv. iemand die aan zijn tweede jaar begonnen is. ...
Lees meer

OPLEIDINGSVERLOF - 13.02.2020

Vlaams opleidingsverlof 2019-2020: 1 maart

Wanneer VOV? In Vlaanderen bestaat er sinds 1 september 2019 een ‘eigen’ systeem inzake opleidingsverlof, het zgn. Vlaams opleidingsverlof (VOV). Dit geldt voor nieuwe opleidingen die gestart zijn sinds 1 september 2019, maar niet voor opleidingen die voordien al gestart zijn en verdergezet worden, bv. iemand die zijn tweede jaar begonnen is. ...
Lees meer

OPLEIDING - PC 200 - 20.01.2020

Nieuwe opleidingsverplichtingen 2020-2021 in PC 200

In het PC 200 werd er een nieuwe opleidings-cao voor 2020-2021 gesloten. U kunt daarvoor sinds 2 januari jl. een opleidingsplan registreren bij het sociaal fonds. Wat is het voordeel hiervan en hoe moet dat?
Lees meer

EDUCATIEF VERLOF - 07.11.2019

Dossiers educatief verlof ‘18-’19: 31.12 nadert...

Dossiers van schooljaar 2018-2019. De loonkosten voor in het vorig schooljaar toegestaan educatief verlof kunt u (deels) terugkrijgen van de overheid. U moet deze dossiers indienen bij de regionale diensten. Deadline 31.12 in Vlaanderen... Nieuw gestarte opleidingen sinds 01.09.2019 vallen onder het Vlaams opleidingsverlof (VOV). Als een werknemer al een opleiding bezig was, blijft die echter onder het oude, federale systeem van betaald educatief verlof (BEV) vallen. De terugvordering van de loonkosten van het voorbije schooljaar 2018-2019 vallen dan ook nog onder dat systeem, wat inhoudt dat u het dossier vóór 31.12.2019 moet indienen. Het is wel al de Vlaamse overheid die het zal beheren. U moet het dus opsturen naar het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), Betaald educatief verlof, Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 Brussel ( educatiefverlof@vlaanderen.be ). ...
Lees meer

VLAAMS OPLEIDINGSVERLOF - 24.10.2019

Aanvraag tot terugbetaling VOV moet binnen de 3 maanden

Ook in het nieuwe systeem van Vlaams opleidingsverlof (VOV) kunt u als werkgever aan de overheid de terugbetaling van het loon voor opleidingsverlof vragen. Die aanvraag moet u echter vrij snel indienen, nl. al binnen de 3 maanden na de aanvang van de opleiding. Hoe werkt dit precies?
Lees meer

OPLEIDINGEN - 09.10.2019

Inschrijvingsattest opleidingen: deadline 31.10

Inschrijvingsattesten vragen. Een werknemer die een opleiding volgt waarvoor hij betaald educatief verlof (BEV, het federale systeem) of Vlaams opleidingsverlof (VOV, het systeem in Vlaanderen voor nieuwe opleidingen sinds 1 september 2019) geniet, moet een zgn. getuigschrift van regelmatige inschrijving vanwege de onderwijsinstelling afleveren. Hierop vindt u de naam van de opleiding en de lesmomenten terug. ...
Lees meer

Cookiebeleid