Recht - Algemene voorwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACT - 29.09.2022

Overname vennootschap: wie moet overeenkomst ondertekenen?

In de overeenkomst tot overdracht van aandelen of ‘share purchase agreement’ (SPA) leggen de verkoper en de koper alle afspraken vast met betrekking tot de overname. Wie ondertekent die SPA? Waarom is het vaak aangewezen dat de targetvennootschap mee tekent? Wanneer moeten eventuele andere aandeelhouders of de echtgenoot van de verkoper eveneens de SPA tekenen?
Lees meer

CONTRACTEN - 29.09.2022

Impact van de (nieuwe) imprevisieleer op de M&A-praktijk

Ingevolge de inwerkingtreding van Boek 5 van het nieuw Burgerlijk Wetboek vanaf 1 januari 2023 zal de imprevisieleer ingang vinden. De imprevisieleer houdt in dat partijen de overeenkomst kunnen wijzigen indien de uitvoering ervan aanzienlijk bemoeilijkt wordt door onvoorzienbare omstandigheden. De leer vormt een afwijking van het principe van de bindende kracht van overeenkomsten (‘pacta sunt servanda’).Die belangrijke wijziging zal ook impact hebben op M&A-transacties. In dat verband rijst o.a. de vraag of het gebruik van ‘material adverse change’-clausules (of MAC-clausules) daardoor beïnvloed wordt.
Lees meer

CONTRACT - 29.09.2022

Vanaf 1 januari 2023 meer mogelijkheden om een contract te (laten) ontbinden?

Welke mogelijkheden om een contract te (laten) ontbinden biedt het nieuwe verbintenissenrecht u vanaf 1 januari 2023, als een klant of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt? Moet u steeds langs de rechtbank passeren om de ontbinding te vragen? Zijn clausules in uw overeenkomsten of algemene voorwaarden die een ontbinding voorzien nog geldig? Kunt u de ontbinding voortaan ook al vragen als het duidelijk is dat uw klant in de toekomst zijn verbintenissen niet zal kunnen nakomen?
Lees meer

RECHT - AANKOOP - 20.09.2022

Geen bedenktijd bij onlineaankoop medisch materiaal?

Bij een onlineaankoop geldt er een zgn. wettelijke bedenktijd (van 14 kalenderdagen), tenminste wanneer u als consument aankoopt. Hoe zit dat dan wanneer u iets online aankoopt voor uw praktijk: is er dan geen enkele bescherming?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 13.09.2022

Een deadline voor uw herstellingen?

Een particuliere klant vraagt u – al dan niet onder garantie – om een herstelling te doen. Moet u die dan binnen een bepaalde termijn uitvoeren? Waarop let u maar beter als u over deze termijn afspraken maakt met de klant?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - ALGEMENE VOORWAARDEN - 13.09.2022

Een waarborg vragen bij reservatie?

Sommige restauranthouders vragen aan klanten die een reservatie plaatsen om een waarborg te betalen om te voorkomen dat de klanten uiteindelijk toch niet komen opdagen. Is een dergelijke werkwijze wel geldig? Hoe kunt u te werk gaan?
Lees meer
Recht - Algemene voorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - 30.08.2022

Slachtoffer van phishing of hacking: wat zijn uw rechten?

U gaat in op een valse e-mail of sms die zogenaamd uitgaat van uw bank, waardoor uw bankrekening geplunderd wordt. Kunt u dan uw bank aansprakelijk stellen? Binnen welke grenzen is dat mogelijk? Kan de bank haar aansprakelijkheid betwisten omdat u zelf in de fout ging? Wat zijn uw rechten als een e-mail van een leverancier met een factuur in de bijlage gehackt wordt en u daardoor de factuur op een fout rekeningnummer betaalt? Waarom is het belangrijk om sowieso uw bank dadelijk te contacteren wanneer u zo’n fraude vaststelt?
Lees meer

RECHT - GARANTIE - 16.08.2022

Uw leverancier laten instaan voor de garantie aan uw klant?

Als u producten verkoopt aan particulieren (consumenten), moet u veelal twee jaar garantie geven. Kunt u desgevallend dan op uw beurt aankloppen bij uw leverancier? Kan die in zijn algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid beperken?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 31.08.2022

Bij wie verder aankloppen als de klant zijn huis verkoopt?

U heeft een discussie met een klant over een openstaande rekening of over gebreken in de werken die u deed. Met wie moet u dat afhandelen als de klant zijn woning verkoopt? Kunnen de klant en de koper daar ook afspraken over maken?
Lees meer