Recht - Algemene voorwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

CONTRACTEN - 21.12.2020

Meer evenwicht in b2b-relaties door een verbod op onrechtmatige bedingen?

Sinds 1 december 2020 zijn een aantal nieuwe artikelen van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht (WER) in werking getreden die nu ook in contracten tussen ondernemingen kennelijk onevenwichtige bedingen beperken. Welke clausules zijn nu verboden? Wat is daarbij het verschil tussen de zgn. zwarte en grijze lijst? Hoe worden verboden clausules gesanctioneerd? Is de volledige overeenkomst dan nietig?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 10.12.2020

Een bedenktijd als uw klant online aankoopt in coronatijden?

De verplichte ‘coronasluiting’ van uw winkel deed u eraan denken om met een eigen webshop te gaan werken. Maar hoe zat dit nu weer met de bedenktijd die uw klant dan heeft? En geldt die ook als u goederen ‘op maat’ verkoopt?
Lees meer

CONTRACTEN - 27.11.2020

Uw klant annuleert het contract: heeft u recht op een schadevergoeding?

Als uw klant een contract annuleert of een wanprestatie begaat, dan kunt u vaak een schadevergoeding vragen. Kunt u in de overeenkomst of in uw algemene voorwaarden meteen afspreken welke schadevergoeding de klant u dan verschuldigd is? Kan de rechtbank die vergoeding verminderen als ze overdreven is? Geldt dat ook als er geen sprake is van een schadebeding, maar van een opzegbeding? Wat moet u weten over het verschil daartussen?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 26.11.2020

Uw klant een werkbon laten aftekenen?

Heel wat van uw collega’s laten bij het einde van een herstelling die ze bij een klant gaan doen een ‘werkbon’ aftekenen. U overweegt om daarmee dan ook aan de slag te gaan, maar u wilt dit zo kort mogelijk houden. Wat moet er op zo’n werkbon dan zeker vermeld worden?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 26.11.2020

Garantie krijgen van uw leverancier?

Als u als aannemer bij een klant bepaalde zaken installeert, moet u weleens twee jaar garantie geven op die zaken. Kunt u dan eigenlijk niet vragen dat uw leverancier u op zijn beurt dezelfde garantie geeft? Kunnen er andere afspraken gemaakt worden?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - ALGEMENE VOORWAARDEN - 10.11.2020

Voorschot vragen betekent bestelling verplicht maken?

Als een klant een product wil kopen dat niet in voorraad is en dat u moet bestellen, vraagt u hem misschien wel om een voorschot. Bent u in dat geval verplicht om een bestelbon op te maken? Wat moet op de bestelbon dan precies vermeld staan?
Lees meer
Recht - Algemene voorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 30.10.2020

Gedaan met discussies over uw uurtarief

U spreekt met een klant af dat u uw prestaties als aannemer tegen een uurtarief afrekent. Welke uren kunt u dan precies aanrekenen? Hoe vermijdt u dat uw klant discussies voert over de gepresteerde uren?
Lees meer

BEWIJS - 30.10.2020

Nieuw bewijsrecht sinds 1 november 2020

Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek werd ingelast bij de wet van 13 april 2019 en wijzigt het bewijsrecht grondig. Wat wordt verstaan onder vrij bewijs? Wat is een ‘geschrift’ en een ‘begin van bewijs door geschrift’? Kunt u binnenkort verplicht worden om mee te werken aan de bewijsvoering? En vanaf wanneer gelden deze nieuwe bewijsregels?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 26.11.2020

Uw klant een werkbon laten aftekenen?

Heel wat van uw collega’s laten bij het einde van een herstelling die ze bij een klant gaan doen een ‘werkbon’ aftekenen. U overweegt om daarmee dan ook aan de slag te gaan, maar u wilt dit zo kort mogelijk houden. Wat moet er op zo’n werkbon dan zeker vermeld worden?
Lees meer