Recht - Algemene voorwaarden

Recent toegevoegde tips & adviezen

HANDELSPRAKTIJKEN - ALGEMENE VOORWAARDEN - 17.01.2023

Uw stock zelf goedkoop aankopen in China?

Op allerhande websites ziet u weleens dat er goedkoop Chinese producten aangeboden worden. Wat als u die nu eens zelf rechtstreeks uit China laat komen om ze door te verkopen in uw winkel? Met wat moet u rekening houden?
Lees meer

HANDELSPRAKTIJKEN - GETROUWHEIDSKAART - 17.01.2023

Korting geven aan trouwe horecabezoekers?

Als horecazaak overweegt u om te gaan werken met een getrouwheidskaart waardoor klanten die bv. tien keer langskomen, korting krijgen bij hun elfde bezoek. Is dit wel mogelijk? Met welke spelregels moet u daarbij dan rekening houden?
Lees meer

RECHT - 10.01.2023

Een levenslange garantie van uw aannemer?

Sommige aannemers geven om commerciële redenen een zeer ruime garantie. Kan de aannemer dan voorwaarden koppelen aan die langere garantie? Waarop moet u letten als u zo’n extra garantie krijgt? Wat gebeurt er met de garantie als de aannemer uiteindelijk stopt of failliet gaat? Welke regels gelden er voor de toestellen die de aannemer bij u installeert? Welke garantie moeten aannemers u minimaal geven? Kunnen ze die garantie beperken in het contract of in hun algemene voorwaarden?
Lees meer

RECHT - 10.01.2023

Uw nieuwe auto wordt maar niet geleverd?

Wat zijn uw rechten als consument als de verkoper van uw nieuwe wagen de leveringstermijn niet respecteert? Kunt u de verkoop dan laten ontbinden? Moet u de verkoper een bijkomende termijn geven om de wagen alsnog te leveren? Kan de verkoper de prijs dan aanpassen wanneer de catalogusprijs van het voertuig intussen gestegen is? Kunt u daarover in de verkoopovereenkomst andere afspraken maken? Hoe beveiligt u zich extra tegen een laattijdige levering als u een wagen koopt die de verkoper in stock heeft?
Lees meer

RECHT - ALGEMENE VOORWAARDEN - 09.01.2023

Uw klant kreeg geen lening, dus het contract gaat niet door?

Een klant voor wie u een nieuwbouw zou zetten of een verbouwing zou doen krijgt geen lening. Kan hij om die reden dan nog onder het contract uit? Welke afspraken kunt op dat vlak maken met de klant?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 05.01.2023

Gerechtelijke reorganisatie: hoe de schuldenaar het vuur aan de schenen leggen?

Elke onderneming krijgt er vroeg of laat mee te maken: een van uw klanten zit in financiële moeilijkheden en start een procedure gerechtelijke reorganisatie. Wat houdt zo’n procedure in? Welke vormen kan zo’n procedure aannemen? Hoe behartigt u optimaal uw belangen als schuldeiser/leverancier? En welke stappen kunt u desgewenst ondernemen om het uw schuldenaar lastig te maken?
Lees meer
Recht - Algemene voorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

OVEREENKOMST - 01.12.2022

Overname aandelen: zorg voor correcte omschrijving voorwerp overeenkomst

Wat is het belang van een correcte omschrijving van het voorwerp van een overeenkomst tot overname van aandelen? Hoe verzekert u er zich van dat u effectief alle uitgegeven aandelen overneemt? Welke afspraken maakt u het best over dividendrechten? Welke nieuwe regeling voorziet het WVV voor de overname van niet-volstorte aandelen?
Lees meer

CONTRACTEN - 01.12.2022

Concurrentieverbod: wat is aanvaardbaar?

Bij een overdracht van aandelen of handelsfonds is het gebruikelijk dat de verkoper een concurrentieverbod moet ondertekenen, zodat de koper van de aandelen of van het handelsfonds de nodige tijd krijgt om het cliënteel aan zich te binden. Aan welke voorwaarden moet zo’n concurrentieverbod voldoen? Wat is qua duurtijd aanvaardbaar? Wat is de sanctie als het verbod niet aan de voorwaarden voldoet? Waarmee houdt u bij het opstellen van de overeenkomst het best rekening, zodat de rechter een overdreven beding kan matigen in plaats van het te moeten nietig verklaren?
Lees meer

SLECHTE BETALERS - 05.01.2023

Gerechtelijke reorganisatie: hoe de schuldenaar het vuur aan de schenen leggen?

Elke onderneming krijgt er vroeg of laat mee te maken: een van uw klanten zit in financiële moeilijkheden en start een procedure gerechtelijke reorganisatie. Wat houdt zo’n procedure in? Welke vormen kan zo’n procedure aannemen? Hoe behartigt u optimaal uw belangen als schuldeiser/leverancier? En welke stappen kunt u desgewenst ondernemen om het uw schuldenaar lastig te maken?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app