Tips & Advies Nieuws - Mijn nieuws

Recent toegevoegde tips & adviezen

CORONA - STEUNMAATREGELEN BRUSSEL - 30.10.2020

Premie van € 3.000 voor Brusselse horeca!

De Brusselse regering heeft op 29 oktober zijn goedkeuring gegeven voor steun aan cafés en restaurants in het kader van de coronacrisis.
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - PRIVÉFISCALITEIT - 29.10.2020

Uw partner die geld inbrengt in uw kmo?

Geld inbrengen in een kmo kan nu tijdelijk fiscaal voordelig onder bepaalde voorwaarden. Geldt dit ook voor u als bedrijfsleider?
Lees meer

CORONA - BRUSSELSE STEUNMAATREGELEN - 29.10.2020

Nieuwe premie voor de Brusselse evenementen-, cultuur- en toerismesector!

Brusselse zelfstandigen en vennootschappen uit bepaalde zwaar getroffen sectoren kunnen aanspraak maken op een nieuwe premie van € 3.000 tot € 9.000. Wie komt hiervoor in aanmerking en hoe vraagt men deze premie aan?
Lees meer

SOCIALE BIJDRAGEN - 27.10.2020

Uitstel sociale bijdragen en uw VAPZ...

Zo u een betalingsuitstel tot 2021 gevraagd heeft voor uw sociale bijdragen van 2020, dan kunt u uw VAPZ-premie voor 2020 niet aftrekken! Een circulaire van 19.10.2020 brengt gelukkig goed nieuws...
Lees meer

CORONA - VLAAMSE STEUNMAATREGELEN - 27.10.2020

Nieuwe Vlaamse steunmaatregelen voor zwaar getroffen ondernemingen!

Naar aanleiding van de verplichte sluiting van cafés en restaurants sinds 19 oktober heeft de Vlaamse regering nieuwe steunmaatregelen goedgekeurd. Wie kan aanspraak maken op deze steun en voor welk bedrag?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 26.10.2020

Overbruggingsrecht: wordt u anders belast dan uw collega?

Volgens uw boekhouder wordt het corona-overbruggingsrecht dat u privé gekregen heeft, samen met uw ander beroepsinkomen belast tegen de progressieve tarieven. Volgens uw collega zou dat maar tegen 16,5% zijn. Wie heeft er nu gelijk?
Lees meer
Tips & Advies Nieuws - Mijn nieuws

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.08.2020

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 28.09.2020

Deadline aangifte vennootschapsbelasting verlengd

Verlenging indieningstermijn aangifte vennootschapsbelasting. Loopt de boekhouding van uw vennootschap gelijk met het kalenderjaar, dan moest in eerste instantie de aangifte voor boekjaar 2019 (aanslagjaar 2020) ingediend zijn tegen 24.09.2020. Omwille van de coronacrisis alsook de invoering van de zgn. carry-backregeling, werd er een algemeen uitstel verleend. Uw vennootschapsaangifte voor boekjaar 2019 is op tijd als die uiterlijk op 29.10.2020 via Biztax ingediend is. ...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

Cookiebeleid