Tips & Advies Nieuws - Mijn nieuws

Recent toegevoegde tips & adviezen

KI BUITENLANDS VASTGOED - 18.06.2021

Vaststelling ki buitenlands vastgoed: formulier beschikbaar!

Eigenaars van onroerende goederen gelegen in het buitenland moeten de FOD FINANCIEN (AAPD-CEL BUITENLANDS KI) de nodige info bezorgen voor de vaststelling van het ki. Het betreffende formulier is sinds 14.06.2021 online beschikbaar en werd door het kadaster reeds naar de eerste belastingplichtigen verstuurd.
Lees meer

BTW - AANGIFTE EN BETALING - 11.06.2021

Btw: faciliteiten zomervakantie 2021

De faciliteiten voor het indienen van de btw-aangiftes in de zomervakantie zijn bekend. Wat houden deze precies in?
Lees meer

SOCIALE BIJDRAGEN - BETALING - 10.06.2021

Sociale bijdragen zelfstandigen: uitstel aanvragen vóór 15.06.2021

Zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis kunnen aanspraak maken op betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen. Wat is er zoal mogelijk?
Lees meer

CORONACRISIS - 01.06.2021

Coronagunstmaatregelen: wanneer uitsluiting wegens vrijwillige aantasting eigen vermogen

Tal van vennootschappen kunnen geen gebruik maken van de fiscale gunstmaatregelen die de fiscale wetgever uitgewerkt heeft in het kader van de COVID-19-pandemie. Een specifieke uitsluiting geldt voor vennootschappen die dividenden uitkeren aan hun aandeelhouders en daarmee aantonen dat ze niet kampen met solvabiliteitsproblemen. De minister van Financiën werd ondervraagd over de concrete invulling van deze uitsluiting. Een duiding.
Lees meer

VLAAMSE HEROPSTARTLENING - 01.06.2021

Vlaamse heropstartlening voor kmo’s!

Kmo’s kunnen sinds 31.05.2021 een goedkope lening aangaan bij het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio) voor de heropstart van hun activiteiten. Wie komt hiervoor in aanmerking en wat zijn de voorwaarden?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - AANGIFTE - 28.05.2021

Vennootschapsbelasting: aangifteformulier aj. 2021 is beschikbaar!

De fiscus heeft op 26.05.2021 de aangifteformulieren voor de aangiften voor aj. 2021 in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting en de niet-inwoners (vennootschappen en rechtspersonen) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Lees meer
Tips & Advies Nieuws - Mijn nieuws

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 22.03.2021

Liquidatiereserves aanleggen en/of opnemen in coronatijden: ‘another year’

De lente is traditioneel de periode waarin heel wat vennootschappen hun jaarrekening opmaken. Kleine vennootschappen (art. 1:24, §1 tot 6 WVV) kunnen jaarlijks een liquidatiereserve aanleggen, mits ze een bijzondere aanslag van 10% betalen. Waarop moet u letten alvorens voor het afgelopen boekjaar liquidatiereserves aan te leggen of bestaande liquidatiereserves uit te keren?
Lees meer

UBO-REGISTER - 06.04.2021

UBO-register aanvullen tegen uiterlijk 30.04.2021!

Vennootschappen, vzw’s en stichtingen moeten tegen uiterlijk 30.04.2021 het zgn. UBO-register aanvullen. Waarover gaat het precies en welke informatie moet men bezorgen?
Lees meer

TELEWERK - AANGIFTE - 01.04.2021

Telewerk: aangifte uiterlijk op 6 april 2021 indienen!

Werkgevers moeten vanaf april 2021 maandelijks een aangifte inzake het verplichte telewerk indienen. Wat moet u hierover weten?
Lees meer