Vastgoed - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

BTW 6% - AFBRAAK EN HEROPBOUW - 14.04.2021

Ook ‘gesplitst’ aankopen tegen 6% btw?

Een van de voorwaarden om als koper van een woning het verlaagde btw-tarief van 6% te kunnen genieten in de nieuwe regeling inzake afbraak en wederopbouw, is dat de koper die zal gebruiken als zijn ‘enige en eigen woning’. Hoe wordt dit beoordeeld en hoe zit dat dan bij een gesplitste aankoop?
Lees meer

BTW 6% - AFBRAAK EN HEROPBOUW - 31.03.2021

Nieuwe woning kopen tegen 6% btw?

Een nieuwe woning kan soms met btw i.p.v. met registratierechten aangekocht worden. Gaat het om een nieuwe woning die gebouwd werd na een afbraak, dan geldt er sinds 1 januari 2021 mogelijk een lager btw-tarief. Hoe zit dat?
Lees meer

FISCAAL - BUITENLANDS VASTGOED - 18.03.2021

Vragenlijst en meldingsplicht voor buitenlands vastgoed!

De hervorming van de belasting op buitenlands vastgoed gaat gepaard met een uitgebreide informatie- en meldingsplicht. Een circulaire van 1 maart 2021 vermeldt nu duidelijk welke informatie men wanneer aan de fiscus moet bezorgen.
Lees meer

HUURINKOMSTEN - AIRBNB - 18.03.2021

Weet de fiscus voortaan alles over verhuur via Airbnb?

Digitale platformen zoals Airbnb moeten binnenkort de fiscus informeren over de verhuur van onroerend goed via hun platform. Wat weet de fiscus voortaan en hoe worden deze inkomsten dan belast?
Lees meer

VERHUUR - KWIJTSCHELDING - 05.03.2021

Huur kwijtschelden of de betaling uitstellen?

Uw vennootschap zit wat krap bij kas, waardoor ze de huur van een handelpand dat ze van u privé huurt niet kan betalen. Is het dan een goed idee om die huur kwijt te schelden of geeft u beter een betalingsuitstel?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - REGISTRATIEBELASTING - 02.03.2021

Meer registratiebelasting ‘meenemen’ sinds 1 januari 2021!

Sinds 1 januari 2021 kan men in Vlaanderen maximaal € 13.000 aan registratiebelasting ‘meenemen’ bij de aankoop van een gezinswoning. Wanneer heeft men hier precies recht op? En kan men dit dan combineren met andere gunstregimes?
Lees meer
Vastgoed - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BTW 6% - AFBRAAK EN HEROPBOUW - 16.02.2021

Afbraak en heropbouw: ook 6% btw op lopende projecten?

Sinds 1 januari 2021 is het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van een woning tijdelijk van toepassing in heel België. Kan dit verlaagde tarief dan ook toegepast worden op lopende projecten? En wat bij een verkoop op plan?
Lees meer

FISCAAL - BUITENLANDS VASTGOED - 18.03.2021

Vragenlijst en meldingsplicht voor buitenlands vastgoed!

De hervorming van de belasting op buitenlands vastgoed gaat gepaard met een uitgebreide informatie- en meldingsplicht. Een circulaire van 1 maart 2021 vermeldt nu duidelijk welke informatie men wanneer aan de fiscus moet bezorgen.
Lees meer

BUITENLAND - 18.02.2021

Binnenkort een ki voor uw tweede verblijf in het buitenland?

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie wordt de Belgische fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed hervormd. Concreet wordt voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen. Die ingreep moet de discriminatie tussen Belgisch en buitenlands vastgoed wegwerken.
Lees meer