Vastgoed - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

TWEEDE VERBLIJF - 28.01.2021

Een ki voor uw buitenlands vastgoed?

Naar aanleiding van een arrest van het Europees Hof van Justitie, heeft de minister van Financiën enkele weken geleden een wetsontwerp ingediend tot hervorming van de Belgische fiscale behandeling van buitenlands onroerend goed. Concreet wordt er voorgesteld om een kadastraal inkomen toe te kennen aan alle – naar schatting 150.000 – buitenlandse onroerende goederen. Die ingreep moet de discriminatie tussen Belgisch en buitenlands vastgoed wegwerken.
Lees meer

FISCAAL - BUITENLANDS VASTGOED - 18.01.2021

Voortaan ook een ki voor uw buitenlandse vakantiewoning?

België werd op 12.11.2020 opnieuw veroordeeld door Europa voor de zwaardere belasting van buitenlands vastgoed. Een wetsontwerp voorziet daarom nu ook in de toekenning van een ki aan buitenlands vastgoed. Wat houdt dit precies in?
Lees meer

VERHUUR - 17.12.2020

Uw huurder wil langer blijven?

Kan uw huurder op het einde van het huurcontract een verlenging van de huur van de woning vragen? Onder welke voorwaarden? Is er daarna ook nog een tweede verlenging mogelijk? Welke huurprijs moet de huurder dan betalen? Wat gebeurt er als u niet spontaan op die vraag ingaat? Gelden er in coronatijden bijzondere regels op dat vlak? Zijn de regels verschillend naargelang het gaat om een huurpand dat in het Vlaams, dan wel het Waals of het Brussels gewest gelegen is?
Lees meer

VASTGOED - HUUR - 11.12.2020

Uitbreiding Vlaamse handelshuurlening, indieningstermijn verlengd tot 01.03.2021!

Ondernemers die naar aanleiding van de coronamaatregelen hun zaak (gelegen in het Vlaams gewest) verplicht moe(s)ten sluiten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een handelshuurlening aanvragen bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid (VLAIO). Die mogelijkheid bestond reeds na de eerste lockdown, maar wordt nu uitgebreid. Hoe zit die regeling nu precies in elkaar? Wat houdt de nieuwe uitbreiding exact in? Hoe zit dat indien u reeds een handelshuurlening heeft lopen?
Lees meer

BTW - AFBRAAK EN WEDEROPBOUW - 07.12.2020

Afbraak en heropbouw voortaan in heel België aan 6% btw?

De regering is van plan om het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw uit te breiden naar het hele land. Hoe zal deze regeling er (wellicht) uitzien en wat met de reeds bestaande regeling in 32 steden en gemeenten?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 27.10.2020

Wanneer volstaat gewone meerderheid?

Binnen een appartementsgebouw worden de belangrijke beslissingen genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hoeveel eigenaars moeten er aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen? Voor welke beslissingen volstaat een gewone meerderheid niet? Welke nieuwe regels gelden er binnenkort om te beslissen over de afbraak en heropbouw van het gebouw? Wat kunt u doen als de vergadering een beslissing neemt zonder dat de juiste meerderheidsregels gerespecteerd werden?
Lees meer
Vastgoed - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - AFBRAAK EN WEDEROPBOUW - 07.12.2020

Afbraak en heropbouw voortaan in heel België aan 6% btw?

De regering is van plan om het verlaagde btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw uit te breiden naar het hele land. Hoe zal deze regeling er (wellicht) uitzien en wat met de reeds bestaande regeling in 32 steden en gemeenten?
Lees meer

VERHUUR - 17.12.2020

Uw huurder wil langer blijven?

Kan uw huurder op het einde van het huurcontract een verlenging van de huur van de woning vragen? Onder welke voorwaarden? Is er daarna ook nog een tweede verlenging mogelijk? Welke huurprijs moet de huurder dan betalen? Wat gebeurt er als u niet spontaan op die vraag ingaat? Gelden er in coronatijden bijzondere regels op dat vlak? Zijn de regels verschillend naargelang het gaat om een huurpand dat in het Vlaams, dan wel het Waals of het Brussels gewest gelegen is?
Lees meer

FISCAAL - BUITENLANDS VASTGOED - 18.01.2021

Voortaan ook een ki voor uw buitenlandse vakantiewoning?

België werd op 12.11.2020 opnieuw veroordeeld door Europa voor de zwaardere belasting van buitenlands vastgoed. Een wetsontwerp voorziet daarom nu ook in de toekenning van een ki aan buitenlands vastgoed. Wat houdt dit precies in?
Lees meer