Vastgoed - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - HUURINKOMSTEN - 23.09.2022

Verhuur aan vereniging: belast op ki of werkelijke huur?

Stel, u heeft een pand of een terrein dat u zou verhuren aan de lokale jeugdbeweging of sportclub. Wordt u dan belast op basis van het ki of op basis van de werkelijke huurinkomsten? Maakt het daarbij uit of het gaat om een VZW of een zgn. feitelijke vereniging? Wat zei de rechter daarover op 15 februari 2022?
Lees meer

FISCAAL - ONROERENDE VOORHEFFING - 12.08.2022

Ook korting op onroerende voorheffing voor co-ouders?

Heeft u kinderen ten laste, dan heeft u in de drie gewesten recht op een vermindering van de onroerende voorheffing (ov). Om hoeveel korting gaat het en moet die dan gedeeld worden als de kinderen bij co-ouderschap op twee plaatsen gehuisvest zijn? Wat zei de rechter daarover 23 juni 2022?
Lees meer

BTW - VERHUUR - 03.06.2022

Verhuur studentenkamers steeds zonder btw?

Verhuur van gemeubelde studentenkamers, inclusief extra diensten. De verhuur van studentenkamers is in principe vrijgesteld van btw. Verhuurt u echter gemeubelde studentenkamers en biedt u hier ook extra diensten aan (bv. de schoonmaak, mobiliteit, veiligheid, enz.), dan is er mogelijk sprake van een aan de btw onderworpen ‘gemeubeld logies’ (zgn. hotelregeling) (ruling nr. 2020.1867, 06.10.2020) . Daardoor kunt u de btw op de oprichtings-, verbeterings-, herstellings- en onderhoudswerken van die kamers recupereren. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 22.05.2022

Meer omzet in uw BV, dus gratis woning is geen probleem?

Woont u gratis in een woning van uw BV, dan kan zij de kosten van die woning maar aftrekken als daartegenover ook effectief prestaties staan van u als bedrijfsleider. Hoe zit dat dan als u plots een (veel) hoger loon krijgt? Riskeert u dan dat (een deel van) de kosten van die woning niet meer aftrekbaar zijn?
Lees meer

ACTUALITEIT - VASTGOED - 26.04.2022

Hoe buitenlands vastgoed aangeven in uw belastingaangifte?

Sinds inkomstenjaar 2021 gelden er nieuwe regels voor de taxatie van buitenlands vastgoed. Wat betreft de ‘aan te geven bedragen’ zijn de regels nu identiek aan die van Belgisch vastgoed, wat leidt tot een vereenvoudiging van de belastingaangifte. Even kijken hoe u dat nu precies aangeeft in uw aangifte voor aanslagjaar 2022.
Lees meer

FISCAAL - EIGEN WONING - 12.04.2022

Oekraïners in uw ‘eigen woning’, hoe zit dat fiscaal gezien?

Uw ‘eigen woning’ is vrijgesteld van personenbelasting. Wonen er echter ook personen die geen deel uitmaken van uw gezin, dan wordt die woning wel (deels) belast. Voor de opvang van Oekraïners in uw eigen woning voorziet de fiscus nu echter een tolerantie. Hoe zit dat juist?
Lees meer
Vastgoed - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - ONROERENDE VOORHEFFING - 12.08.2022

Ook korting op onroerende voorheffing voor co-ouders?

Heeft u kinderen ten laste, dan heeft u in de drie gewesten recht op een vermindering van de onroerende voorheffing (ov). Om hoeveel korting gaat het en moet die dan gedeeld worden als de kinderen bij co-ouderschap op twee plaatsen gehuisvest zijn? Wat zei de rechter daarover 23 juni 2022?
Lees meer

FISCAAL - HUURINKOMSTEN - 23.09.2022

Verhuur aan vereniging: belast op ki of werkelijke huur?

Stel, u heeft een pand of een terrein dat u zou verhuren aan de lokale jeugdbeweging of sportclub. Wordt u dan belast op basis van het ki of op basis van de werkelijke huurinkomsten? Maakt het daarbij uit of het gaat om een VZW of een zgn. feitelijke vereniging? Wat zei de rechter daarover op 15 februari 2022?
Lees meer