Vastgoed - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANGIFTE NALATENSCHAP - 13.05.2020

Vastgoed in de nalatenschap: erfgenamen mogen verschillend waarderen

Als meerdere erfgenamen samen een onroerend goed erven, dan kunnen zij elk voor zich beslissen hoe ze dit onroerend goed willen waarderen. Elke erfgenaam kan dan afzonderlijk een aangifte nalatenschap indienen. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft dat principe recent bevestigd (standpunt 19051, 19.08.2019) . Over welke mogelijkheden beschikt u om vastgoed te waarderen? Wat zijn de aandachtspunten als de erfgenamen elk apart voor een eigen waardering kiezen?
Lees meer

BUITENLAND - 29.04.2020

Franse SCI: ‘la saga continue...’

In Frankrijk is het gebruikelijk om vastgoed te kopen via een ‘société civile immobilière’ (SCI). Waarom kan dat interessant zijn? De inkomsten van die SCI worden in Frankrijk belast. Volgens het Hof van Cassatie is België echter bevoegd om de inkomsten uit zo’n SCI te belasten. Recentelijk heeft de Franse Conseil d’État nu ook bevestigd dat Frankrijk de meerwaarde bij een verkoop mag belasten...
Lees meer

VERHUUR - 29.04.2020

Verhuren in tijden van corona

Kunt u in deze moeilijke tijden uw pand nog te huur stellen en een bezoek organiseren voor kandidaat-huurders? Hoe gaat u te werk om de plaatsbeschrijving op te maken? Wat zijn uw opties als uw huurder vraagt om (een deel van) de huur niet te moeten betalen of vraagt om een herstelling te komen uitvoeren aan het pand? Kan uw huurder een verlenging van de huur vragen als die binnenkort afloopt? Maakt het een verschil uit in welk gewest uw huurpand gelegen is?
Lees meer

FISCAAL - HUURINKOMSTEN - 20.04.2020

Wat zijn de fiscale gevolgen als u nu de huur kwijtscheldt?

Door de coronacrisis heeft uw huurder het financieel moeilijk. Als geste komt u daarom met hem overeen om de huur voor bv. twee maanden kwijt te schelden. Welke fiscale gevolgen heeft dat voor u als verhuurder en wat bij de huurder?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 17.04.2020

Uw koopakte tekenen vanop afstand?

Vier maanden vanaf compromis. Heeft u een pand gekocht en is het compromis al ondertekend, dan moet u binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis de zgn. authentieke akte laten verlijden bij de notaris. Het is ook dan dat u de verschuldigde registratierechten zal moeten betalen. ...
Lees meer

RECHT - HUUR - 10.04.2020

Door de coronacrisis de huur niet (volledig) te betalen?

U huurt of verhuurt een woning, handelspand, studentenkamer, enz. Is de coronacrisis dan al dan niet een goede reden om de huur niet meer (volledig) te betalen? Hoe zit dat precies in elkaar?
Lees meer
Vastgoed - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - HUURINKOMSTEN - 20.04.2020

Wat zijn de fiscale gevolgen als u nu de huur kwijtscheldt?

Door de coronacrisis heeft uw huurder het financieel moeilijk. Als geste komt u daarom met hem overeen om de huur voor bv. twee maanden kwijt te schelden. Welke fiscale gevolgen heeft dat voor u als verhuurder en wat bij de huurder?
Lees meer

AANGIFTE NALATENSCHAP - 13.05.2020

Vastgoed in de nalatenschap: erfgenamen mogen verschillend waarderen

Als meerdere erfgenamen samen een onroerend goed erven, dan kunnen zij elk voor zich beslissen hoe ze dit onroerend goed willen waarderen. Elke erfgenaam kan dan afzonderlijk een aangifte nalatenschap indienen. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft dat principe recent bevestigd (standpunt 19051, 19.08.2019) . Over welke mogelijkheden beschikt u om vastgoed te waarderen? Wat zijn de aandachtspunten als de erfgenamen elk apart voor een eigen waardering kiezen?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 17.04.2020

Uw koopakte tekenen vanop afstand?

Vier maanden vanaf compromis. Heeft u een pand gekocht en is het compromis al ondertekend, dan moet u binnen de vier maanden na de ondertekening van het compromis de zgn. authentieke akte laten verlijden bij de notaris. Het is ook dan dat u de verschuldigde registratierechten zal moeten betalen. ...
Lees meer

Cookiebeleid