Vastgoed - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 23.03.2020

Onroerende voorheffing: kunt u verminderingen genieten wegens improductiviteit?

De jaarlijkse onroerende voorheffing wordt berekend op het ‘kadastraal inkomen’, het fictieve jaarlijkse netto-inkomen van het onroerend goed. Maar wat als uw onroerend goed geen inkomen opgebracht heeft? In deze bijdrage gaan we dieper in op de regels die gelden in Vlaanderen.
Lees meer

GDPR - 17.03.2020

Vastgoed verhuren via uw vennootschap: vergeet de AVG niet!

Heel wat bedrijfsleiders verhuren vastgoed via hun (management)vennootschap of via een aparte patrimoniumvennootschap. Daarbij besteden zij vooral aandacht aan de verhuuractiviteit zelf en aan de fiscale aspecten.Als de vennootschap verhuurt, dan zijn de huurders ofwel natuurlijke personen, ofwel ondernemingen of organisaties die vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon. Omdat de vennootschap dan persoonsgegevens verwerkt, moet ze de AVG toepassen. Wat houdt dat concreet in?
Lees meer

ONROEREND GOED - BTW - 11.03.2020

Huurcontract met btw: dan ook registratierecht?

Registratierecht van 0,2%? Daar gaat het inderdaad over. Zoals u weet, moet elk huurcontract van een onroerend goed (bv. een woning, kantoor, winkel) geregistreerd worden en daarbij moet dan een registratierecht van 0,2% betaald worden. Voor contracten van bepaalde duur wordt die 0,2% berekend op het totaalbedrag van de huurprijs en  -lasten die aan de huurder opgelegd zijn voor de duur van het huurcontract, met een minimum van € 50. Bij een contract van onbepaalde duur is de basis voor die 0,2% de jaarlijkse huurprijs (+ lasten) x 10. ...
Lees meer

BANK - HYPOTHECAIRE VOLMACHT - 06.03.2020

Een lening bij de bank zonder een dure hypotheek?

In Vlaanderen en in Brussel is een hypotheek als waarborg van een lening voor een gezinswoning fiscaal niet meer nodig. Welke goedkopere alternatieven zijn er? Hoe staan de banken daar dan tegenover?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 06.03.2020

Beslissing over afbraak en heropbouw na het recente arrest

Sommige appartementsgebouwen zijn zo verouderd dat afbraak en heropbouw de beste optie is. Kan de vereniging van mede-eigenaars hierover beslissen als niet iedereen akkoord gaat? Wat zei het Grondwettelijk Hof hier recentelijk over?
Lees meer

VERKOOP - COMPROMIS - 06.03.2020

Beding van aanwas opzeggen, kan nu wél

Veel (wettelijk) samenwonende koppels voorzien een zgn. beding van aanwas bij een verkoop. Moet er ook iets voorzien zijn voor als de relatie nadien afloopt?
Lees meer
Vastgoed - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

VLAAMS GEWEST - REGISTRATIERECHTEN - 13.01.2020

Nieuwe Vlaamse tarieven voor verkooprechten vanaf 2020!

Het basistarief in de registratierechten om een onroerend goed te kopen in Vlaanderen is ook in 2020 nog steeds 10%. Soms zijn er lagere tarieven mogelijk, bv. voor een gezinswoning. Die wijzigden sinds 01.01.2020. Hoe zit het precies?
Lees meer

VASTGOED - 20.02.2020

Wanneer zijn kosten van een pand in uw vennootschap nu eigenlijk aftrekbaar?

Het hof van beroep besliste onlangs dat een vennootschap de kosten van twee appartementen aan zee fiscaal volledig mocht aftrekken. Deze beslissing kreeg veel aandacht, omdat de rechtspraak over vastgoed in vennootschappen de laatste jaren vaak negatief is voor de belastingplichtige.Wat is de belangrijkste voorwaarde om te bepalen of kosten van een pand in uw vennootschap aftrekbaar zijn of niet? Wat is daarbij de relevantie van het gebruik dat van het pand gemaakt wordt? Waarom kreeg in de zaak voor het Gentse hof van beroep de vennootschap gelijk?
Lees meer

GDPR - 17.03.2020

Vastgoed verhuren via uw vennootschap: vergeet de AVG niet!

Heel wat bedrijfsleiders verhuren vastgoed via hun (management)vennootschap of via een aparte patrimoniumvennootschap. Daarbij besteden zij vooral aandacht aan de verhuuractiviteit zelf en aan de fiscale aspecten.Als de vennootschap verhuurt, dan zijn de huurders ofwel natuurlijke personen, ofwel ondernemingen of organisaties die vertegenwoordigd worden door een natuurlijk persoon. Omdat de vennootschap dan persoonsgegevens verwerkt, moet ze de AVG toepassen. Wat houdt dat concreet in?
Lees meer

Cookiebeleid