Vastgoed - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

VASTGOED - 20.02.2020

Wanneer zijn kosten van een pand in uw vennootschap nu eigenlijk aftrekbaar?

Het hof van beroep besliste onlangs dat een vennootschap de kosten van twee appartementen aan zee fiscaal volledig mocht aftrekken. Deze beslissing kreeg veel aandacht, omdat de rechtspraak over vastgoed in vennootschappen de laatste jaren vaak negatief is voor de belastingplichtige.Wat is de belangrijkste voorwaarde om te bepalen of kosten van een pand in uw vennootschap aftrekbaar zijn of niet? Wat is daarbij de relevantie van het gebruik dat van het pand gemaakt wordt? Waarom kreeg in de zaak voor het Gentse hof van beroep de vennootschap gelijk?
Lees meer

ONROEREND GOED - 20.02.2020

Optioneel btw-stelsel onroerende verhuur: KB verduidelijkt hoe u de keuze moet maken

Sinds 1 januari 2019 is het, zoals u weet, onder bepaalde voorwaarden mogelijk om ervoor te kiezen om de verhuur van een onroerend goed dat door de huurder beroepsmatig gebruikt wordt, aan btw te onderwerpen. Een recent gepubliceerd KB regelt nu de wijze waarop de keuze voor toepassing van het btw-stelsel moet gebeuren. Wat moet u hierover weten?
Lees meer

WONINGHUUR - HUURDER - 10.02.2020

Wachten tot juni om een student-huurder te zoeken?

U verhuurt studentenkoten en wilt graag nieuwe huurders zoeken. Kunt u dat nu al doen of wacht u beter wat langer? Hoe zit dat in de nieuwe regeling voor de verhuur aan studenten in de drie gewesten?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - STATUTEN - 27.01.2020

Slechte betalers aanpakken als er niets in de statuten staat?

Sinds 1 januari 2019 kan de VME enkel extra boetes en/of interesten aanrekenen aan mede-eigenaars die niet tijdig betalen als dit in de statuten staat. Een abonnee vroeg of de VME zonder zo’n bepaling dan niets extra’s kan vragen. Hoe zit dat?
Lees meer

ONROEREND GOED - BURENHINDER - 27.01.2020

Aangifte tegen 25 mei 2020 voor camera aan uw voordeur?

U heeft een bewakingscamera geplaatst bij uw woning of u overweegt om dat in de toekomst te doen. In dat geval is mogelijk tegen 25 mei 2020 een aangifte nodig op basis van de Camerawet. Hoe zit dat precies?
Lees meer

SUCCESSIEPLANNING - 20.01.2020

Gesplitste aankoop: regels in de drie gewesten nu opnieuw gelijk

Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft vorig jaar een betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd. De federale Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is.
Lees meer
Vastgoed - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

FISCALE GESCHILLEN - 18.12.2019

Was het nu een (on)roerend, een professioneel of een divers inkomen?

Als u sommige media mag geloven, dan voert de fiscus een ware kruistocht tegen particulieren met meerdere vastgoedeigendommen.Wanneer kan de fiscus vastgoedmeerwaarden of -inkomsten herkwalificeren? Welke interessante uitspraken deden de hoven van beroep daarover recentelijk? Moet u zich nu ook zorgen maken als u een paar panden verhuurt?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - REGISTRATIERECHTEN - 13.01.2020

Nieuwe Vlaamse tarieven voor verkooprechten vanaf 2020!

Het basistarief in de registratierechten om een onroerend goed te kopen in Vlaanderen is ook in 2020 nog steeds 10%. Soms zijn er lagere tarieven mogelijk, bv. voor een gezinswoning. Die wijzigden sinds 01.01.2020. Hoe zit het precies?
Lees meer

GESPLITSTE AANKOOP - 26.11.2019

Registratie schenking niet verplicht?

Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft vorig jaar een betwist standpunt van Vlabel vernietigd. De federale Belastingadministratie bevestigt nu dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is.
Lees meer

Cookiebeleid