Vastgoed - Brussels gewest

Recent toegevoegde tips & adviezen

BRUSSELS GEWEST - HUUR - 20.11.2023

Brusselse paritaire huurcommissie op komst?

Ordonnantie met verbod op ‘buitensporige huurprijzen’ in Brussel. In het Brussels gewest voorziet een ordonnantie (28.10.2021, BS 22.11.2021) een verbod om als verhuurder van een woning ‘buitensporige huurprijzen’ te vragen. Indien de huurprijs 20% hoger ligt dan de referentiehuurprijs uit het indicatief rooster van de referentiehuurpijzen, is er een vermoeden van een buitensporige huurprijs. ...
Lees meer

BRUSSELS GEWEST - HUUR - 09.10.2023

Ook in Brussel stopt de huurindexbeperking

Regeling eindigt vanaf 14 oktober 2023. Een Brusselse ordonnantie (ordonnantie 13.10.2022, BS 14.10.2022) voorzag een huurindexbeperking in de periode van 14 oktober 2022 tot en met 13 oktober 2023 voor woningen met een slecht energielabel. Woningen met het label E mocht u maar voor 50% indexeren, die met label F, G of zonder certificaat mocht u niet indexeren. Die ordonnantie loopt dus weldra af en de Brusselse regering zou geen akkoord hebben om ze te verlengen. Als verhuurder kunt u dus ook deze huurwoningen weer indexeren vanaf 14 oktober 2023. ...
Lees meer

BRUSSELS GEWEST - WONINGHUUR - 09.10.2023

Nieuw: voorkeurrecht voor woninghuurder in Brussel

Wilt u in het Brussels gewest een woning verkopen waarvoor een gewone negenjarige woninghuur loopt, dan moet u als verkoper, vastgoedmakelaar en notaris binnenkort rekening houden met een voorkeurrecht voor de huurder. Dat werd immers zopas goedgekeurd in het Brussels parlement. Wat houdt het in?
Lees meer

BRUSSELS GEWEST - WONINGHUUR - 16.08.2023

Voorkeurrecht voor Brusselse huurder op komst

Een verhuurde woning verkopen in Brussel? In dat geval gelden er nu al spelregels in Brussel die niet voorzien zijn in de andere gewesten (art. 242 Brusselse Huisvestingscode) . Zo moet u als verhuurder alle huurders op de hoogte brengen van de geplande verkoop. Dat moet ofwel per aangetekende brief, ofwel per deurwaardersexploot gebeuren. U moet dat doen voordat er een advertentie of een andere publieke mededeling over de verkoop gebeurd is. ...
Lees meer

BRUSSELS GEWEST - ENERGIEVERPLICHTING - 07.04.2023

Renolution-plan en EPC-certificaat in Brussel

Brussels Renolution-plan. Ook Brussel maakte plannen om energievereisten op te leggen aan bestaande woningen. Die zijn opgenomen in het zgn. Renolution-plan. Ze zijn wel vager dan in Vlaanderen en Wallonië en moeten nog concreet uitgevoerd worden. Eerste stap = vanaf 2025 verplicht EPC-certificaat. Vanaf 2025 zou het EPC-certificaat verplicht worden voor alle woningen (niet enkel in geval van verkoop of huur) en de eigenaar zal een lijst van ‘prioritaire maatregelen’ krijgen bij het EPC. Het idee is dat vanaf 2030 hij een van die maatregelen moet realiseren elke vijf jaar (zie https://environnement.brussels/sites/default/files/user_files/strategie_reno_fr.pdf ). ...
Lees meer

BRUSSELS GEWEST - ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT - 10.03.2023

Brussels EPB-certificaat in een nieuw kleedje

Het gekende EPB-certificaat... Zo’n certificaat is verplicht bij de verkoop en verhuur van een woning groter dan 18 m² of van een kantoor groter dan 500 m². Goed om te weten. Er zijn echter uitzonderingen voor woningen, bv. voor woningen die geen toilet of geen ramen hebben of niet toegankelijk zijn. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app