Vastgoed - Mede-eigendom

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEDE-EIGENDOM - RECHTEN & PLICHTEN - 10.02.2020

Mede-eigenaars moeten allen een condensatieketel nemen

Indien één mede-eigenaar een nieuwe verwarmingsketel installeert, dan moet de schoorsteen hiervoor soms aangepast worden. Kan de VME de andere mede-eigenaars dan verplichten om mee om te schakelen? De rechter sprak zich uit...
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 28.01.2020

Uw appartementsgebouw heropbouwen?

Als u aan zee een appartement bezit, dan krijgt u misschien vroeg of laat van een promotor een voorstel om het gebouw af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. Of misschien verkiest u zelf een nieuwbouw boven een grondige renovatie om het pand energiezuinig te maken? Wie beslist daarover en met welke meerderheid? Kunnen de mede-eigenaars verplicht worden om tegen hun zin mee te investeren? Zijn de regels dezelfde als de verzekering na een brand de schade vergoedt?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 27.01.2020

De vergadering op korte termijn samenroepen?

Minstens 15 dagen vooraf een uitnodiging nodig? De wet voorziet inderdaad dat u als syndicus de uitnodiging tijdig moet versturen. De wet voorziet dat de bijeenroeping ten minste 15 dagen vóór de datum van de vergadering ter kennis gebracht moet worden, dit wil zeggen verzonden. De statuten kunnen die termijn verlengen. ...
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - STATUTEN - 27.01.2020

Slechte betalers aanpakken als er niets in de statuten staat?

Sinds 1 januari 2019 kan de VME enkel extra boetes en/of interesten aanrekenen aan mede-eigenaars die niet tijdig betalen als dit in de statuten staat. Een abonnee vroeg of de VME zonder zo’n bepaling dan niets extra’s kan vragen. Hoe zit dat?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - QUOTITEITEN - 13.01.2020

Meer aandelen voor een appartement met terras of tuin?

Een mede-eigenaar vindt dat hij, omdat hij een appartement zonder terras of tuin heeft, minder moet betalen in de kosten. De aandelen zijn volgens hem niet correct verdeeld. Klopt dat? Tellen de terrassen en de tuin daarvoor mee?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - REGLEMENT VAN ORDE - 17.12.2019

Een boete voor wie niet (tijdig) betaalt

Een mede-eigenaar betaalt zijn bijdragen niet, ook niet na een aanmaning. Mag de vereniging van mede-eigenaars dan een boete en/of interest aanrekenen?
Lees meer
Vastgoed - Mede-eigendom

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - AANKOOP - 04.12.2019

Hoe koopt u het best een te verhuren woning aan?

U wilt een woning kopen om ze te verhuren aan particulieren. Koopt u die woning dan beter privé, met uw vennootschap of gesplitst? Welke verschillen zijn er inzake inkomstenbelastingen en de schenking aan of vererving door uw kinderen?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 26.11.2019

Herstellingen: is de syndicus bevoegd?

Mag de syndicus zelf beslissen om bepaalde herstellingen te laten uitvoeren aan de gemene delen van een appartementsgebouw? Wanneer is de tussenkomst van de algemene vergadering noodzakelijk en wanneer kan de syndicus autonoom handelen? Welke deontologische regels moet de syndicus naleven? Kunt u als mede-eigenaar in bepaalde gevallen ook zelf een herstelling laten uitvoeren?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 28.01.2020

Uw appartementsgebouw heropbouwen?

Als u aan zee een appartement bezit, dan krijgt u misschien vroeg of laat van een promotor een voorstel om het gebouw af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. Of misschien verkiest u zelf een nieuwbouw boven een grondige renovatie om het pand energiezuinig te maken? Wie beslist daarover en met welke meerderheid? Kunnen de mede-eigenaars verplicht worden om tegen hun zin mee te investeren? Zijn de regels dezelfde als de verzekering na een brand de schade vergoedt?
Lees meer

Cookiebeleid