Vastgoed - Mede-eigendom

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEDE-EIGENDOM - SYNDICUS - 17.05.2024

De vrederechter stelt een syndicus aan

Een gerechtelijk syndicus... Indien de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars er niet in slaagt om een nieuwe syndicus aan te stellen, kan iedere mede-eigenaar zich tot de vrederechter wenden, zodat die een syndicus kan aanstellen. Men spreekt dan van een ‘gerechtelijk syndicus’ in de hypothese dat er geen syndicus aangesteld was. Is er wel een syndicus aangesteld die zijn taak niet of niet naar behoren uitvoerde, dan kan de vrederechter een ‘voorlopige’ syndicus aanstellen. ...
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - RAAD VAN MEDE-EIGENDOM - 03.05.2024

Hoe beslist de algemene vergadering van de VME wie er zetelt in de raad van mede-eigendom?

Op de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars (VME) zijn er meer kandidaten dan vorig jaar om te zetelen in de raad van mede-eigendom. Is dat een probleem en hoe moet er dan precies bepaald worden wie zal zetelen?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 22.04.2024

VME betaalt als mede-eigenaars de uitnodiging van de algemene vergadering per post willen krijgen

Een abonnee is mede-eigenaar in een appartementsgebouw en ontving de uitnodiging voor de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars (VME). In de uitnodiging stond dat wie de uitnodiging in de toekomst per post wil ontvangen, een extra kost moest betalen. De abonnee vroeg zich af of dat kan.
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - STATUTEN - 05.04.2024

Wijziging statuten VME, maar geen notariële akte

De algemene vergadering beslist om de statuten van het appartementsgebouw inhoudelijk aan te passen, maar neemt de wijziging niet op in een notariële akte. Is de beslissing dan wel bindend?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - SYNDICUS - 22.03.2024

De syndicus stuurt een e-mail waarin hij zijn ontslag geeft

De syndicus laat een maand na zijn aanstelling via e-mail weten dat hij er de brui aan geeft. Nadien trekt hij dat ontslag weer in en roept hij een algemene vergadering samen. Was dat eerste ontslag nu al dan niet geldig? Daarover moest de rechter zich onlangs uitspreken...
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - RESERVEKAPITAAL - 08.03.2024

Mag de VME het betaalde reservekapitaal terugstorten?

Een mede-eigenaar had achterstallen in de betaling van de bijdragen voor het reservekapitaal en die werden bij de verkoop van zijn appartement niet gerecupereerd. De VME beslist daarom dat de andere mede-eigenaars het reservekapitaal voor een deel teruggestort krijgen. Kan dat? Wat zei de rechter?
Lees meer
Vastgoed - Mede-eigendom

Meest gelezen tips & adviezen

MEDE-EIGENDOM - SYNDICUS - 23.02.2024

Nieuwe wet beschermt VME tegen onredelijke clausules en dure bankdiensten

Op 8 februari 2024 werd een nieuwe wet goedgekeurd die de VME beschermt tegen onredelijke bedingen in contracten en ervoor zorgt dat een bankrekening voor de VME betaalbaar moet blijven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - RESERVEKAPITAAL - 08.03.2024

Mag de VME het betaalde reservekapitaal terugstorten?

Een mede-eigenaar had achterstallen in de betaling van de bijdragen voor het reservekapitaal en die werden bij de verkoop van zijn appartement niet gerecupereerd. De VME beslist daarom dat de andere mede-eigenaars het reservekapitaal voor een deel teruggestort krijgen. Kan dat? Wat zei de rechter?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - SYNDICUS - 22.03.2024

De syndicus stuurt een e-mail waarin hij zijn ontslag geeft

De syndicus laat een maand na zijn aanstelling via e-mail weten dat hij er de brui aan geeft. Nadien trekt hij dat ontslag weer in en roept hij een algemene vergadering samen. Was dat eerste ontslag nu al dan niet geldig? Daarover moest de rechter zich onlangs uitspreken...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app