Vastgoed - Mede-eigendom

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEDE-EIGENDOM - SYNDICUS - 21.12.2020

Meerdere offertes nodig om te beslissen over de aannemer?

In vele gebouwen heerst er onduidelijkheid over of en, zo ja, wanneer de syndicus meerdere offertes van aannemers aan de algemene vergadering moet voorleggen voor de uitvoering van bepaalde werken. Wanneer moet dat wel en wanneer niet?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 17.12.2020

Nieuwe regels vrijwillige mede-eigendom

Het nieuwe Wetboek Goederenrecht wijzigt vanaf 1 september 2021 de regels rond mede-eigendom. Dat is bv. van belang wanneer samenwonende partners een onroerend goed kopen. Wanneer is er sprake van vrijwillige mede-eigendom? Hoe kunnen de mede-eigenaars dan uit onverdeeldheid treden? Gelden deze regels ook als er een beding van aanwas of een tontine bestaat? Kunt u overeenkomen om gedurende een bepaalde tijd in onverdeeldheid te blijven?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 07.12.2020

Algemene vergadering kan nu soepeler schriftelijk beslissen

Een wetsontwerp dat momenteel voorligt in de Kamer, versoepelt tijdelijk de regeling die voorziet dat de algemene vergadering schriftelijk gehouden kan worden. Welke regeling is er hiervoor precies voorzien?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 24.11.2020

Uitgestelde vergadering, tweede vergadering en corona

Momenteel kan de algemene vergadering niet meer fysiek samenkomen. Mogelijk kwam de algemene vergadering dit jaar wel al een eerste keer samen, maar was die niet ‘in aantal’ om geldig te kunnen vergaderen. In dat geval moet er een tweede vergadering komen. Kan die dan ook uitgesteld worden en hoelang?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 10.11.2020

Wat nu met AV in appartementsgebouw?

De algemene vergadering van mede-eigenaars mag tijdens de lockdown niet meer ‘fysiek’ samenkomen. Wat moet er dan nu gebeuren?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 27.10.2020

Wanneer volstaat gewone meerderheid?

Binnen een appartementsgebouw worden de belangrijke beslissingen genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hoeveel eigenaars moeten er aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen? Voor welke beslissingen volstaat een gewone meerderheid niet? Welke nieuwe regels gelden er binnenkort om te beslissen over de afbraak en heropbouw van het gebouw? Wat kunt u doen als de vergadering een beslissing neemt zonder dat de juiste meerderheidsregels gerespecteerd werden?
Lees meer
Vastgoed - Mede-eigendom

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - 27.10.2020

Niet tevreden over de syndicus?

Hoelang zit u aan het contract met de syndicus vast? Kan de algemene vergadering de samenwerking tussentijds beëindigen? Wat kunt u ondernemen als u het met de beslissing van de algemene vergadering niet eens bent? Wie kan van de syndicus een schadevergoeding vragen? Kunt u ook zelf stappen ondernemen tegen de syndicus? Waarom is in een nieuwbouw de syndicus die voorgesteld werd door de promotor vaak niet de beste keuze?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 27.10.2020

Wanneer volstaat gewone meerderheid?

Binnen een appartementsgebouw worden de belangrijke beslissingen genomen door de algemene vergadering van mede-eigenaars. Hoeveel eigenaars moeten er aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen? Voor welke beslissingen volstaat een gewone meerderheid niet? Welke nieuwe regels gelden er binnenkort om te beslissen over de afbraak en heropbouw van het gebouw? Wat kunt u doen als de vergadering een beslissing neemt zonder dat de juiste meerderheidsregels gerespecteerd werden?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - 17.12.2020

Nieuwe regels vrijwillige mede-eigendom

Het nieuwe Wetboek Goederenrecht wijzigt vanaf 1 september 2021 de regels rond mede-eigendom. Dat is bv. van belang wanneer samenwonende partners een onroerend goed kopen. Wanneer is er sprake van vrijwillige mede-eigendom? Hoe kunnen de mede-eigenaars dan uit onverdeeldheid treden? Gelden deze regels ook als er een beding van aanwas of een tontine bestaat? Kunt u overeenkomen om gedurende een bepaalde tijd in onverdeeldheid te blijven?
Lees meer