Vastgoed - Mede-eigendom

Recent toegevoegde tips & adviezen

MEDE-EIGENDOM - 02.04.2020

Algemene vergadering: wie is welkom?

Wie mag deelnemen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars in een appartementsgebouw als u samen met anderen eigenaar bent van een appartement, of als een persoon het vruchtgebruik heeft en een andere de blote eigendom? Wie kan daarnaast een vennootschap-eigenaar op de algemene vergadering vertegenwoordigen? Mag u zich op de vergadering ook laten bijstaan? Aan wie kunt u zoal een volmacht geven? Is uw huurder ook welkom op de vergadering?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 23.03.2020

De algemene vergadering is uitgesteld omwille van corona...

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad i.v.m. corona zullen algemene vergaderingen de komende tijd niet kunnen plaatsvinden. Wat dan als er dringend een beslissing nodig is? Kan dat ook op afstand gebeuren?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 06.03.2020

Beslissing over afbraak en heropbouw na het recente arrest

Sommige appartementsgebouwen zijn zo verouderd dat afbraak en heropbouw de beste optie is. Kan de vereniging van mede-eigenaars hierover beslissen als niet iedereen akkoord gaat? Wat zei het Grondwettelijk Hof hier recentelijk over?
Lees meer

ONVERDEELDHEID - 27.02.2020

Een ‘onverdeeld’ pand verhuren?

Kunt u alleen beslissen om een huurder te zoeken of om de huur op te zeggen wanneer u samen met uw mede-erfgenamen of met de partner waar u vroeger mee samenwoonde een onroerend goed bezit? Wie kan er dan optreden als er achterstallen zijn? Hoe verdeelt u de huurgelden onder elkaar? Welke stappen kunt u ondernemen als de mede-eigenaars hun medewerking weigeren?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 24.02.2020

De notulen na de vergadering ‘netjes’ uittypen?

Volgens de wet moet u als syndicus de notulen opmaken op de algemene vergadering zelf en die ook ter plekke laten ondertekenen. Mag u die dan nadien ‘iets fatsoenlijker’ uittypen om aan iedereen een goede versie te bezorgen?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - RECHTEN & PLICHTEN - 10.02.2020

Mede-eigenaars moeten allen een condensatieketel nemen

Indien één mede-eigenaar een nieuwe verwarmingsketel installeert, dan moet de schoorsteen hiervoor soms aangepast worden. Kan de VME de andere mede-eigenaars dan verplichten om mee om te schakelen? De rechter sprak zich uit...
Lees meer
Vastgoed - Mede-eigendom

Meest gelezen tips & adviezen

MEDE-EIGENDOM - 28.01.2020

Uw appartementsgebouw heropbouwen?

Als u aan zee een appartement bezit, dan krijgt u misschien vroeg of laat van een promotor een voorstel om het gebouw af te breken en te vervangen door een nieuwbouw. Of misschien verkiest u zelf een nieuwbouw boven een grondige renovatie om het pand energiezuinig te maken? Wie beslist daarover en met welke meerderheid? Kunnen de mede-eigenaars verplicht worden om tegen hun zin mee te investeren? Zijn de regels dezelfde als de verzekering na een brand de schade vergoedt?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - ALGEMENE VERGADERING - 23.03.2020

De algemene vergadering is uitgesteld omwille van corona...

Gezien de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad i.v.m. corona zullen algemene vergaderingen de komende tijd niet kunnen plaatsvinden. Wat dan als er dringend een beslissing nodig is? Kan dat ook op afstand gebeuren?
Lees meer

MEDE-EIGENDOM - QUOTITEITEN - 13.01.2020

Meer aandelen voor een appartement met terras of tuin?

Een mede-eigenaar vindt dat hij, omdat hij een appartement zonder terras of tuin heeft, minder moet betalen in de kosten. De aandelen zijn volgens hem niet correct verdeeld. Klopt dat? Tellen de terrassen en de tuin daarvoor mee?
Lees meer

Cookiebeleid