Vastgoed - Vlaams gewest

Recent toegevoegde tips & adviezen

VLAAMS GEWEST - VARIA - 16.01.2023

Overstromingsrisico bij verkoop in Vlaanderen vanaf 2023

Verkoopt u een gebouw gelegen in Vlaanderen vanaf 1 oktober 2023, dan wijzigt de informatieverplichting over het wateroverlastrisico. Wat moet u dan precies opnemen in de publicatie en het compromis en wanneer?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - OVAM - 19.12.2022

Asbestattest ontbreekt, dus opschortende voorwaarde?

Sinds 23 november 2022 is in het Vlaams gewest een asbestattest verplicht. Stel, u verkrijgt het attest niet tijdig. Kunt u als verkoper dan alvast een onderhandse verkoopovereenkomst sluiten en daarin voor het nog te verkrijgen attest een opschortende voorwaarde voorzien?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - PACHT - 18.11.2022

Een Vlaams pachtdecreet op komst

Na Wallonië ook in Vlaanderen. In Wallonië kwam er al twee jaar geleden een nieuwe Pachtwet. Nu zou die ook in Vlaanderen op komst zijn. De Vlaamse regering zou immers akkoord gaan om de Pachtwet aan te passen. De tekst zal weldra voorliggen in het Vlaams parlement. (zie https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1681146 ). Wat erin zal komen, vindt u al in het voorstel van resolutie (zie https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1709995 ). Zo zou de totale duur van de pacht beperkt worden zoals in Wallonië, wordt de pacht verplicht schriftelijk en komt er een extra opzegmogelijkheid in natuurgebied. Wordt vervolgd dus. ...
Lees meer

VLAAMS GEWEST - OVAM - 07.11.2022

Hoe verkrijgt u het asbestattest in Vlaanderen?

Even opfrissen... Vanaf 23 november 2022 heeft u mogelijk bij een verkoop een geldig asbestattest nodig. Dat is het geval wanneer het gebouw of een deel ervan (bv. een appartement) gebouwd werd voor 2001, de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is én het gebouw(deel) toegankelijk is. Voor de gemeenschappelijke delen van een appartement gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop. ...
Lees meer

WONINGHUUR - VLAAMS GEWEST - 24.10.2022

Vlaams Fonds uithuiszettingen in ‘energiemodus’

Wanneer komt het Vlaams Fonds uithuiszettingen van pas? Heeft u als (ver)huurder te maken met huurachterstal, richt u dan tot het OCMW. Enkel het OCMW kan de hulp van het Fonds inroepen. Het OCMW zal u als verhuurder vragen om een zgn. begeleidingsovereenkomst te sluiten. U bent als verhuurder niet verplicht om daarop in te gaan. Het is vooral interessant bij tijdelijke betalingsproblemen van de huurder. U krijgt dan meteen de helft van de achterstallen (maximaal € 1.250) betaald (zie https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/47379 ). ...
Lees meer

FISCAAL - REGISTRATIERECHTEN - 07.10.2022

Teruggave bij snelle wederverkoop nog interessant?

In de drie gewesten kan uw klant de betaalde registratierechten nog deels recupereren als hij een onroerend goed binnen de twee jaar opnieuw verkoopt. Gaat het echter om de gezinswoning die hij sinds 1 januari 2022 aangekocht heeft in Vlaanderen, dan zou dat niet meer interessant zijn. Hoe zit dat juist?
Lees meer
Vastgoed - Vlaams gewest

Meest gelezen tips & adviezen

VLAAMS GEWEST - OVAM - 19.12.2022

Asbestattest ontbreekt, dus opschortende voorwaarde?

Sinds 23 november 2022 is in het Vlaams gewest een asbestattest verplicht. Stel, u verkrijgt het attest niet tijdig. Kunt u als verkoper dan alvast een onderhandse verkoopovereenkomst sluiten en daarin voor het nog te verkrijgen attest een opschortende voorwaarde voorzien?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - OVAM - 07.11.2022

Hoe verkrijgt u het asbestattest in Vlaanderen?

Even opfrissen... Vanaf 23 november 2022 heeft u mogelijk bij een verkoop een geldig asbestattest nodig. Dat is het geval wanneer het gebouw of een deel ervan (bv. een appartement) gebouwd werd voor 2001, de oppervlakte van het gebouw(deel) 20 m² of meer is én het gebouw(deel) toegankelijk is. Voor de gemeenschappelijke delen van een appartement gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025, bij een verkoop. ...
Lees meer

VLAAMS GEWEST - PACHT - 18.11.2022

Een Vlaams pachtdecreet op komst

Na Wallonië ook in Vlaanderen. In Wallonië kwam er al twee jaar geleden een nieuwe Pachtwet. Nu zou die ook in Vlaanderen op komst zijn. De Vlaamse regering zou immers akkoord gaan om de Pachtwet aan te passen. De tekst zal weldra voorliggen in het Vlaams parlement. (zie https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/parlementaire-initiatieven/1681146 ). Wat erin zal komen, vindt u al in het voorstel van resolutie (zie https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1709995 ). Zo zou de totale duur van de pacht beperkt worden zoals in Wallonië, wordt de pacht verplicht schriftelijk en komt er een extra opzegmogelijkheid in natuurgebied. Wordt vervolgd dus. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app