Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Recent toegevoegde tips & adviezen

SUCCESSIERECHTEN - GESPLITSTE AANKOOP - 10.11.2023

Gesplitste aankoop: bewaar het bewijs in de cloud!

Even opfrissen. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement aan zee, terwijl de kinderen de blote eigendom ervan kopen. De ouders kunnen hun hele leven het appartement bewonen, het verhuren, enz. Bij hun overlijden zal het vruchtgebruik uitdoven en worden de kinderen volle eigenaar zonder erfbelasting te betalen. Wel moeten de kinderen kunnen bewijzen dat ze de blote eigendom zelf aankochten met eigen middelen. Daarom schenken ouders vooraf geld aan de kinderen, zodat ze hun deel (blote eigendom) kunnen betalen. ...
Lees meer

ONROEREND GOED - ERFPACHT - 23.10.2023

Verhoging registratierechten erfpacht en opstal!

Erfpacht of opstal. Verleent u aan uw vennootschap een erfpacht op een gebouw, dan mag ze dat gebouw ten minste 15 jaar gebruiken zoals een eigenaar en voor maximaal 99 jaar. In geval van een opstalrecht staat u aan uw vennootschap toe om te bouwen op een grond die van u privé is. Voor een recht van opstal is er geen minimumtermijn waarmee u rekening moet houden, de maximumtermijn is ook hier 99 jaar. ...
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 17.10.2023

Gesplitste aankoop met vennootschap: waardering vruchtgebruik

In twee arresten van 9 november 2021 en 7 juni 2022 bevestigt het hof van beroep van Brussel een aantal belangrijke principes inzake waardering van vruchtgebruik. Deze zijn dienstig bij controles van in het verleden opgezette waarderingen, maar bepalen ook de krijtlijnen waarbinnen nieuwe vruchtgebruikconstructies kunnen worden opgezet.
Lees meer

OPSTAL - 15.09.2023

Gratis recht van opstal in het kader van een successieplanning: een delicate oefening

In een arrest van 31 mei 2022 oordeelt het hof van beroep te Antwerpen dat de gratis verkrijging van de renovatiewerken bij het einde van het recht van opstal belastbaar is in de personenbelasting van de grondeigenaars-natuurlijke personen. De werkelijke bedoeling van de gehele constructie bestond in de renovatie van een bestaand gebouw op kosten van de ouders.
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - RECHT VAN OPSTAL - 29.08.2023

Welke fiscale regels gelden er bij het einde van opstalrecht?

Zo uw vennootschap als opstalhouder een pand gebouwd heeft op een grond van u privé, wordt u daarvan automatisch eigenaar bij het einde van het opstalrecht. Welke fiscale gevolgen heeft dit voor u privé en voor uw vennootschap en welk registratierecht betaalt u op de verkrijging van het gebouw?
Lees meer

ONROEREND GOED - VRUCHTGEBRUIK - 28.08.2023

Nieuwe omzettingstabellen vruchtgebruik

Het afkopen van vruchtgebruik. Na een overlijden komt er dikwijls een opsplitsing tussen het vruchtgebruik dat de echtgenoot erft en de blote eigendom die de kinderen krijgen. Daarbij kunnen de kinderen het vruchtgebruik van woningen en de huisraad afkopen of samen met de vruchtgebruiker de woning verkopen. Bij de gezinswoning heeft de langstlevende het recht om dat te weigeren. Bij een tweede verblijf kan de afkoop afgedwongen worden via de rechtbank. ...
Lees meer
Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Meest gelezen tips & adviezen

ONROEREND GOED - ERFPACHT - 23.10.2023

Verhoging registratierechten erfpacht en opstal!

Erfpacht of opstal. Verleent u aan uw vennootschap een erfpacht op een gebouw, dan mag ze dat gebouw ten minste 15 jaar gebruiken zoals een eigenaar en voor maximaal 99 jaar. In geval van een opstalrecht staat u aan uw vennootschap toe om te bouwen op een grond die van u privé is. Voor een recht van opstal is er geen minimumtermijn waarmee u rekening moet houden, de maximumtermijn is ook hier 99 jaar. ...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - GESPLITSTE AANKOOP - 10.11.2023

Gesplitste aankoop: bewaar het bewijs in de cloud!

Even opfrissen. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement aan zee, terwijl de kinderen de blote eigendom ervan kopen. De ouders kunnen hun hele leven het appartement bewonen, het verhuren, enz. Bij hun overlijden zal het vruchtgebruik uitdoven en worden de kinderen volle eigenaar zonder erfbelasting te betalen. Wel moeten de kinderen kunnen bewijzen dat ze de blote eigendom zelf aankochten met eigen middelen. Daarom schenken ouders vooraf geld aan de kinderen, zodat ze hun deel (blote eigendom) kunnen betalen. ...
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 17.10.2023

Gesplitste aankoop met vennootschap: waardering vruchtgebruik

In twee arresten van 9 november 2021 en 7 juni 2022 bevestigt het hof van beroep van Brussel een aantal belangrijke principes inzake waardering van vruchtgebruik. Deze zijn dienstig bij controles van in het verleden opgezette waarderingen, maar bepalen ook de krijtlijnen waarbinnen nieuwe vruchtgebruikconstructies kunnen worden opgezet.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app