Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.02.2021

Privé belastbaar voordeel gratis woning

Uw woning via vennootschap? Is uw privéwoning eigendom van uw vennootschap en mag u er ‘gratis’ wonen, dan moet u daarvoor een privé belastbaar voordeel aangeven. Dat voordeel wordt forfaitair berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van (het deel van) de woning waar u gratis woont (art. 18, §3, 2° KB/WIB 92) . Het concrete bedrag bekomt u op basis van de volgende formule: geïndexeerd ki x 100/60 x 2. ...
Lees meer

VASTGOED - AFTREKBAARHEID - 15.02.2021

Verhuurd, dus kosten van vruchtgebruik aftrekbaar?

Een BVBA koopt het vruchtgebruik van een appartement en verhuurt het. De fiscus weigert de aftrek door de vennootschap van de afschrijvingen en andere kosten van het vruchtgebruik en krijgt gelijk van de rechter. Waarom?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 12.01.2021

Een Tak 21 of 23 voor de kleinkinderen?

Kleinkinderen. U zou graag een stukje van uw vermogen ook al naar de kleinkinderen laten gaan als u ooit zou overlijden. Op die manier wordt uw nalatenschap over meerdere hoofden verdeeld, zodat men telkens in het laagste tarief van 3% start. Dat is fiscaal interessant als successieplanning. Het is dan echter noodzakelijk om dat in uw testament te zetten en telkens als er een kleinkind bij komt uw testament aan te passen, zodat geen enkel kleinkind benadeeld wordt. ...
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 12.01.2021

Geen verlenging verdachte periode naar vier jaar

Verdachte periode? Wanneer iemand een schenking doet van roerende goederen zoals geld en die niet laat registreren (zodat er geen schenkbelasting betaald moet worden), is er alsnog erfbelasting verschuldigd indien de schenker komt te overlijden binnen de drie jaar na de schenking. Verlengd van drie naar vier jaar? Aanvankelijk was er inderdaad sprake van om die zgn. verdachte periode uit te breiden van drie naar vier jaar. De verlenging zou aanvankelijk ingaan vanaf 1 juli 2021, maar de Vlaamse minister van Financiën heeft bekendgemaakt dat de verlenging er niet komt, dit als compensatie voor het feit dat de kaasroute sinds 15 december 2020 afgeschaft is. ...
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 26.11.2020

Nieuwe regels vruchtgebruik op komst

Het nieuwe goederenrecht bevat een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling rond vruchtgebruik op onroerende goederen. Wat verandert er zoal? Wat zegt de nieuwe wet over de maximale duurtijd van het vruchtgebruik en de mogelijkheid tot omzetting daarvan? Wie moet welke herstellingen aan het onroerend goed betalen? Over welke controlemogelijkheden beschikt u voortaan als blote eigenaar? Kan een blote eigenaar nu eisen dat de vruchtgebruiker het onroerend goed verzekert?
Lees meer

GESPLITSTE AANKOOP - VOORAFGAANDE SCHENKING - 24.11.2020

Wanneer schenken bij gesplitste aankoop?

Voorafgaande schenking. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de blote eigendom. Het komt courant voor dat de ouders voorafgaand aan deze aankoop de nodige gelden schenken aan hun kinderen voor de financiering van hun aandeel. Deze schenking moet wel tijdig gebeuren, zo niet riskeren de kinderen om later toch erfbelasting op dit onroerend goed te moeten betalen. ...
Lees meer
Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Meest gelezen tips & adviezen

VASTGOED - AFTREKBAARHEID - 15.02.2021

Verhuurd, dus kosten van vruchtgebruik aftrekbaar?

Een BVBA koopt het vruchtgebruik van een appartement en verhuurt het. De fiscus weigert de aftrek door de vennootschap van de afschrijvingen en andere kosten van het vruchtgebruik en krijgt gelijk van de rechter. Waarom?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.02.2021

Privé belastbaar voordeel gratis woning

Uw woning via vennootschap? Is uw privéwoning eigendom van uw vennootschap en mag u er ‘gratis’ wonen, dan moet u daarvoor een privé belastbaar voordeel aangeven. Dat voordeel wordt forfaitair berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van (het deel van) de woning waar u gratis woont (art. 18, §3, 2° KB/WIB 92) . Het concrete bedrag bekomt u op basis van de volgende formule: geïndexeerd ki x 100/60 x 2. ...
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 12.01.2021

Geen verlenging verdachte periode naar vier jaar

Verdachte periode? Wanneer iemand een schenking doet van roerende goederen zoals geld en die niet laat registreren (zodat er geen schenkbelasting betaald moet worden), is er alsnog erfbelasting verschuldigd indien de schenker komt te overlijden binnen de drie jaar na de schenking. Verlengd van drie naar vier jaar? Aanvankelijk was er inderdaad sprake van om die zgn. verdachte periode uit te breiden van drie naar vier jaar. De verlenging zou aanvankelijk ingaan vanaf 1 juli 2021, maar de Vlaamse minister van Financiën heeft bekendgemaakt dat de verlenging er niet komt, dit als compensatie voor het feit dat de kaasroute sinds 15 december 2020 afgeschaft is. ...
Lees meer