Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Recent toegevoegde tips & adviezen

VRUCHTGEBRUIK - 26.11.2020

Nieuwe regels vruchtgebruik op komst

Het nieuwe goederenrecht bevat een aantal wijzigingen in de wettelijke regeling rond vruchtgebruik op onroerende goederen. Wat verandert er zoal? Wat zegt de nieuwe wet over de maximale duurtijd van het vruchtgebruik en de mogelijkheid tot omzetting daarvan? Wie moet welke herstellingen aan het onroerend goed betalen? Over welke controlemogelijkheden beschikt u voortaan als blote eigenaar? Kan een blote eigenaar nu eisen dat de vruchtgebruiker het onroerend goed verzekert?
Lees meer

GESPLITSTE AANKOOP - VOORAFGAANDE SCHENKING - 24.11.2020

Wanneer schenken bij gesplitste aankoop?

Voorafgaande schenking. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van een onroerend goed en de kinderen de blote eigendom. Het komt courant voor dat de ouders voorafgaand aan deze aankoop de nodige gelden schenken aan hun kinderen voor de financiering van hun aandeel. Deze schenking moet wel tijdig gebeuren, zo niet riskeren de kinderen om later toch erfbelasting op dit onroerend goed te moeten betalen. ...
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 17.11.2020

Het testament fiscaal overrulen?

Keuzebeding. Steeds meer koppels hebben een zgn. keuzebeding in het huwelijkscontract staan, zodat de langstlevende kan kiezen wat hij of zij uit de huwelijksgemeenschap wil opnemen bij het overlijden van zijn of haar partner. Een keuzebeding was tot voor kort enkel mogelijk als er een gemeenschap is. Dat is bv. het geval wanneer de echtgenoten gehuwd zijn onder het wettelijke stelsel of met scheiding van goederen met een beperkte gemeenschap of een ‘toegevoegd intern gemeenschappelijk vermogen’ (TIGV). Sinds het nieuwe huwelijksvermogensrecht wordt ook aangenomen dat dit kan voor onverdeelde goederen voor wie gehuwd is met scheiding van goederen. ...
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VRUCHTGEBRUIK - 10.11.2020

Verbouwingen door een vennootschap-vruchtgebruiker

Een BV(BA) koopt het vruchtgebruik van een pand en haar zaakvoerder de blote eigendom. Het pand wordt verbouwd, grotendeels op kosten van de vennootschap. Volgens de fiscus heeft de BV(BA) een voordeel alle aard (VAA) verleend aan haar zaakvoerder. Wat vond de rechter daarvan op 15.09.2020?
Lees meer

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK - 06.11.2020

Is het vruchtgebruik overgewaardeerd?

Een BVBA en haar zaakvoerder kopen appartementen gesplitst aan. De fiscus belast de zaakvoerder op een voordeel alle aard (VAA) omdat het vruchtgebruik overgewaardeerd zou zijn. Was de rechter het daarmee eens?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 02.11.2020

Gesplitste aankoop met bankgift vooraf?

Gesplitste aankoop. Als een onroerend goed gekocht wordt via een gesplitste aankoop, dan kopen de ouders het vruchtgebruik en de kinderen de blote eigendom. Bij het overlijden van de ouders dooft hun vruchtgebruik uit en worden hun kinderen volle eigenaar zonder erfbelasting te betalen. Om erfbelasting te vermijden is het echter wel noodzakelijk dat (1) de kinderen het geld hadden om de blote eigendom te kopen, (2) ze het geld daarvoor gebruikt hebben en (3) de waardering vruchtgebruik-blote eigendom correct is. Doorgaans hebben de kinderen het geld niet om hun deel in blote eigendom te kopen. Daarom schenken de ouders in de praktijk vooraf het bedrag aan de kinderen. ...
Lees meer
Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - ONROEREND GOED - 21.09.2020

Is een tweedeverblijfstaks discriminatie?

Een man is mede-eigenaar van een vakantiewoning in De Panne en moet een gemeentelijke tweedeverblijfstaks betalen. Volgens hem is de taks strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Krijgt hij gelijk van de rechter?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VRUCHTGEBRUIK - 10.11.2020

Verbouwingen door een vennootschap-vruchtgebruiker

Een BV(BA) koopt het vruchtgebruik van een pand en haar zaakvoerder de blote eigendom. Het pand wordt verbouwd, grotendeels op kosten van de vennootschap. Volgens de fiscus heeft de BV(BA) een voordeel alle aard (VAA) verleend aan haar zaakvoerder. Wat vond de rechter daarvan op 15.09.2020?
Lees meer

ONROEREND GOED - VRUCHTGEBRUIK - 15.09.2020

Nieuwe regels op komst rond herstellingen bij vruchtgebruik

Een terugkerend discussiepunt tussen de vruchtgebruiker (bv. de langstlevende echtgenoot na een erfenis) en de blote eigenaars is nogal eens wie moet betalen voor herstellingen. Het nieuwe goederenrecht wijzigt vanaf 01.09.2021 die spelregels. Wat wijzigt er precies en geldt dat dan ook voor lopende vruchtgebruiken?
Lees meer