Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - ONROEREND GOED - 21.09.2020

Is een tweedeverblijfstaks discriminatie?

Een man is mede-eigenaar van een vakantiewoning in De Panne en moet een gemeentelijke tweedeverblijfstaks betalen. Volgens hem is de taks strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Krijgt hij gelijk van de rechter?
Lees meer

ONROEREND GOED - VRUCHTGEBRUIK - 15.09.2020

Nieuwe regels op komst rond herstellingen bij vruchtgebruik

Een terugkerend discussiepunt tussen de vruchtgebruiker (bv. de langstlevende echtgenoot na een erfenis) en de blote eigenaars is nogal eens wie moet betalen voor herstellingen. Het nieuwe goederenrecht wijzigt vanaf 01.09.2021 die spelregels. Wat wijzigt er precies en geldt dat dan ook voor lopende vruchtgebruiken?
Lees meer

ONROEREND GOED - VRUCHTGEBRUIK - 01.09.2020

Nieuwe omzettingstabellen vruchtgebruik

Het afkopen van vruchtgebruik. Na een overlijden komt er dikwijls een opsplitsing tussen het vruchtgebruik dat de echtgenoot erft en de blote eigendom die de kinderen krijgen. Daarbij kunnen de kinderen het vruchtgebruik van woningen en de huisraad afkopen of samen met de vruchtgebruiker de woning verkopen. Bij de gezinswoning heeft de langstlevende het recht om dit te weigeren. Bij een tweede verblijf kan de afkoop afgedwongen worden via de rechtbank. ...
Lees meer

BELASTINGEN - ONROEREND GOED - 21.08.2020

Meerwaarde op grondgedeelte van een pand belastbaar?

Verkoopt uw eenmanszaak een gebouw met winst, een zgn. meerwaarde, dan slaat een deel van die winst op het grondgedeelte. Het grondgedeelte is fiscaal niet afschrijfbaar; is dat deel dan belastbaar bij verkoop? Hangt dat ervan af of u het verkochte gebouw al dan niet voor uw zaak gebruikt heeft?
Lees meer

AANDELEN - 17.08.2020

Aandelenregister: wat is er veranderd na de hervorming van het vennootschapsrecht?

Onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) mogen nog slechts twee vormen van effecten uitgegeven worden: effecten op naam en gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam, waarvan de aandelen op naam de bekendste zijn, moeten ingeschreven worden in een register. Welke vermeldingen moet zo’n register bevatten? Wie ondertekent dit register? Waar moet dit register bijgehouden worden? En wat is de bewijskracht ervan?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 08.06.2020

De gesplitste aankoop versoepeld!

Voor vastgoed is de zgn. gesplitste aankoop de meest interessante techniek inzake successieplanning, omdat het nu niets extra meer kost. Hoe komt dat en wat is de huidige stand van zaken binnen de drie gewesten?
Lees meer
Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - ONROEREND GOED - 21.08.2020

Meerwaarde op grondgedeelte van een pand belastbaar?

Verkoopt uw eenmanszaak een gebouw met winst, een zgn. meerwaarde, dan slaat een deel van die winst op het grondgedeelte. Het grondgedeelte is fiscaal niet afschrijfbaar; is dat deel dan belastbaar bij verkoop? Hangt dat ervan af of u het verkochte gebouw al dan niet voor uw zaak gebruikt heeft?
Lees meer

ONROEREND GOED - VRUCHTGEBRUIK - 01.09.2020

Nieuwe omzettingstabellen vruchtgebruik

Het afkopen van vruchtgebruik. Na een overlijden komt er dikwijls een opsplitsing tussen het vruchtgebruik dat de echtgenoot erft en de blote eigendom die de kinderen krijgen. Daarbij kunnen de kinderen het vruchtgebruik van woningen en de huisraad afkopen of samen met de vruchtgebruiker de woning verkopen. Bij de gezinswoning heeft de langstlevende het recht om dit te weigeren. Bij een tweede verblijf kan de afkoop afgedwongen worden via de rechtbank. ...
Lees meer

AANDELEN - 17.08.2020

Aandelenregister: wat is er veranderd na de hervorming van het vennootschapsrecht?

Onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) mogen nog slechts twee vormen van effecten uitgegeven worden: effecten op naam en gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam, waarvan de aandelen op naam de bekendste zijn, moeten ingeschreven worden in een register. Welke vermeldingen moet zo’n register bevatten? Wie ondertekent dit register? Waar moet dit register bijgehouden worden? En wat is de bewijskracht ervan?
Lees meer

Cookiebeleid