Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Recent toegevoegde tips & adviezen

LEVENSVERZEKERING - 02.04.2020

Afkoop: vergeet bijvoeglijke aangifte niet

Sinds 1 januari 2017 (decreet van 23.12.2016) hanteert de Vlaamse decreetgever een nieuw principe voor de erfbelasting op de uitkering van levensverzekeringen. Zolang er geen uitkering is, betaalt u geen erfbelasting, maar wanneer de levensverzekering op vervaldag komt of afgekocht wordt, moet u een bijvoeglijke aangifte indienen. Dat wordt vaak vergeten. De Administratie is echter recentelijk met controles gestart...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 24.03.2020

Kan de BV(BA)-vruchtgebruiker nog verbouwingen aftrekken?

Stel, uw vennootschap is vruchtgebruiker van het gebouw waarin u woont én werkt. Als u verbouwingswerken laat doen die (ook) betrekking hebben op het privédeel, zijn dit dan beroepskosten voor uw vennootschap? Een arrest licht toe...
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - 12.03.2020

Woning kopen met BV en naar u privé bij de vereffening?

U wilt met uw BV(BA) een woning kopen die zij u privé dan gratis ter beschikking zou stellen. Hoe zit het dan fiscaal met de aankoop en het bezit, en wat gebeurt er bij de vereffening van uw BV(BA) als ze het pand voor 100% in volle eigendom koopt, het pand in onverdeeldheid met u koopt, of enkel het vruchtgebruik?
Lees meer

VASTGOED - OPSTAL - 06.03.2020

Verkooprecht op vervroegd beëindigd opstalrecht?

Twee vennootschappen maken vervroegd een einde aan een opstalrecht. Volgens de fiscus is de opstalgever op de vergoeding die hij naar aanleiding van de vervroegde beëindiging aan de opstalhouder betaalt, het verkooprecht i.p.v. het zgn. vast recht verschuldigd. Klopt dat volgens de rechter?
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 02.03.2020

Voortaan de schenking vier jaar overleven als schenker?

U heeft ongetwijfeld weleens gehoord van ‘de drie jaar’ in geval van een schenking. De Vlaamse regering heeft in haar regeerakkoord opgenomen dat ze van die ‘drie’ jaar ‘vier’ wil maken. Wat betekent dat precies? Speelt het een rol of u nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - BELEGGINGEN - 02.03.2020

Check de begunstigingsclausule van uw levensverzekering!

Als u een levensverzekering heeft lopen, is het aangeraden om de ‘begunstigingsclausule bij overlijden’ regelmatig af te toetsen aan uw persoonlijke situatie en indien nodig aan te passen. Wat zijn hierbij de aandachtspunten?
Lees meer
Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING - 07.01.2020

Appartement aan zee steeds aftrekbaar?

In de pers werd in december 2019 geschreven dat een arrest (van Gent) stelt dat de kosten van een appartement aan zee altijd aftrekbaar zijn als beroepskosten voor de vennootschap. In welke mate klopt dit?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - 12.03.2020

Woning kopen met BV en naar u privé bij de vereffening?

U wilt met uw BV(BA) een woning kopen die zij u privé dan gratis ter beschikking zou stellen. Hoe zit het dan fiscaal met de aankoop en het bezit, en wat gebeurt er bij de vereffening van uw BV(BA) als ze het pand voor 100% in volle eigendom koopt, het pand in onverdeeldheid met u koopt, of enkel het vruchtgebruik?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 24.03.2020

Kan de BV(BA)-vruchtgebruiker nog verbouwingen aftrekken?

Stel, uw vennootschap is vruchtgebruiker van het gebouw waarin u woont én werkt. Als u verbouwingswerken laat doen die (ook) betrekking hebben op het privédeel, zijn dit dan beroepskosten voor uw vennootschap? Een arrest licht toe...
Lees meer

Cookiebeleid