Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Recent toegevoegde tips & adviezen

LIQUIDATIE - 13.05.2024

Wat is het fiscale lot van het opstalrecht en de opstallen bij liquidatie?

In een vonnis van 15 mei 2023 heeft de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (afdeling Brugge) geoordeeld dat de opstallen geen deel uitmaken van het liquidatiedividend. De ontbinding en vereffening van de vennootschap-opstalgever hebben niet tot gevolg dat het recht van opstal wordt beëindigd. De aanslag roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd bijgevolg door de rechtbank vernietigd.
Lees meer

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN - 19.03.2024

Na een gesplitste aankoop toch verkopen?

Hoe zit dat precies als u een gesplitste aankoop doet van bv. een appartement vanwege uw successieplanning, maar nadien toch het pand wilt verkopen? Kan dat? En hoe zorgt u ervoor dat uw successieplanning intact blijft bij een verkoop?
Lees meer

GESTART MET EEN VENNOOTSCHAP - WONING KOPEN VIA DE VENNOOTSCHAP - 30.01.2024

Uw vennootschap het vruchtgebruik van een pand laten kopen, is dat interessant?

U heeft een pand op het oog waar ook uw vennootschap gevestigd zal zijn. Uw boekhouder stelt voor dat uw vennootschap dan het vruchtgebruik koopt en u privé de blote eigendom. Is dat fiscaal interessant?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN - 29.01.2024

Uw voordeel alle aard woning, verwarming en elektriciteit in 2024

Woont u gratis in een woning van uw vennootschap, dan wordt u daarop privé belast. Hoeveel kost u dat in 2024 en wat met het voordeel nutsvoorzieningen?
Lees meer

REGISTRATIERECHTEN - ERFPACHT EN OPSTAL - 12.01.2024

Registratierecht erfpacht en opstal verhoogd

Van 2% naar 5% sinds 1 januari 2024. Het registratierecht voor akten die een erfpacht- of opstalrecht vestigen, is verhoogd van 2% naar 5%. Dat is nog steeds een federale belasting die in de drie gewesten geldt. Goed om te weten. De belastbare basis bij het vestigen van het opstalrecht is het samengevoegde bedrag van de erfpacht- en opstalvergoedingen en de opgelegde lasten. Bij een verkoop is dat te betalen op de verkoopprijs. Zijn die vergoedingen te laag, dan doet de fiscus soms moeilijk. ...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - GESPLITSTE AANKOOP - 10.11.2023

Gesplitste aankoop: bewaar het bewijs in de cloud!

Even opfrissen. Bij een gesplitste aankoop kopen de ouders het vruchtgebruik van bv. een appartement aan zee, terwijl de kinderen de blote eigendom ervan kopen. De ouders kunnen hun hele leven het appartement bewonen, het verhuren, enz. Bij hun overlijden zal het vruchtgebruik uitdoven en worden de kinderen volle eigenaar zonder erfbelasting te betalen. Wel moeten de kinderen kunnen bewijzen dat ze de blote eigendom zelf aankochten met eigen middelen. Daarom schenken ouders vooraf geld aan de kinderen, zodat ze hun deel (blote eigendom) kunnen betalen. ...
Lees meer
Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉ - SUCCESSIERECHTEN - 19.03.2024

Na een gesplitste aankoop toch verkopen?

Hoe zit dat precies als u een gesplitste aankoop doet van bv. een appartement vanwege uw successieplanning, maar nadien toch het pand wilt verkopen? Kan dat? En hoe zorgt u ervoor dat uw successieplanning intact blijft bij een verkoop?
Lees meer

LIQUIDATIE - 13.05.2024

Wat is het fiscale lot van het opstalrecht en de opstallen bij liquidatie?

In een vonnis van 15 mei 2023 heeft de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (afdeling Brugge) geoordeeld dat de opstallen geen deel uitmaken van het liquidatiedividend. De ontbinding en vereffening van de vennootschap-opstalgever hebben niet tot gevolg dat het recht van opstal wordt beëindigd. De aanslag roerende voorheffing op de liquidatiebonus werd bijgevolg door de rechtbank vernietigd.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app