Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - BELASTBARE VOORDELEN - 13.03.2023

Voordeel verwarming en elektriciteit: wanneer wordt dat nog forfaitair bepaald?

Omdat de energieprijzen in 2022 torenhoog waren, heeft u toen uw privéfacturen voor verwarming en elektriciteit door uw vennootschap laten betalen, ervan uitgaand dat u dan daarvoor op een forfaitair voordeel alle aard belast zou worden. Maar is dat nog wel altijd zo?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 03.02.2023

Geen fiscaal voordeel tweede verblijf meer voor leningen gesloten NA 31.12.2023!

Het fiscaal voordeel voor een lening die u sluit vanaf 2024 voor de aankoop van een tweede verblijf verdwijnt. Welke impact heeft dat op een bestaande lening en wat in geval van pandwissel, wederopname van kapitaal, herfinanciering, ... ?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.01.2023

Het kadastraal inkomen is weer geïndexeerd

Indexatiecoëfficiënt. Het kadastraal inkomen (ki) wordt elk jaar geïndexeerd door het te vermenigvuldigen met de zgn. indexatiecoëfficiënt. Voor dit jaar is die coëfficiënt 2,0915, terwijl dat voor 2022 1,9084 was. Voordeel gratis woning stijgt dus ook? De berekening van het voordeel gratis woning is inderdaad ook gebaseerd op het ki, nl. het privédeel van het geïndexeerd kadastraal inkomen × 100/60 × 2. Heeft de woning van uw BV een ongeïndexeerd ki van € 2.000 en gebruikt u die voor 80% privé, dan is uw VAA gratis woonst voor 2023 gelijk aan € 11.154,67 (= € 2.000 × 2,0915 × 100/60 × 2 × 80%), terwijl dat voor 2022 nog € 10.178,67 was of 9,59% minder. ...
Lees meer

BELASTINGEN - ONROEREND GOED - 09.01.2023

Privé tweede woning kopen in 2023 fiscaal interessanter dan in 2024!

Wie privé een tweede woning koopt en daarvoor een lening sluit, kan een federale belastingvermindering genieten. Hoeveel bedraagt die vermindering? En hoe zit dat als u na 2023 een tweede, derde, ... woning koopt?
Lees meer

VRUCHTGEBRUIK - 14.11.2022

Bijkomend belast op voordeel alle aard aan het begin of het einde van een vruchtgebruik?

Wanneer u met uw vennootschap een pand gesplitst aankoopt, is een belangrijke vraag of de fiscus de aftrek van de afschrijvingen en andere kosten van het vruchtgebruik door de vennootschap aanvaardt. Doet hij dat, dan is uw vruchtgebruik wel nog niet 100% fiscaal veilig. Mogelijk kunt u immers als blote eigenaar-bedrijfsleider belast worden op een voordeel van alle aard (VAA) bij de vestiging van het vruchtgebruik of aan het einde ervan. Wanneer is dat het geval? Wat kunt u doen om dat te vermijden? Wat zegt de rechtspraak?
Lees meer

ONROEREND GOED - GESPLITSTE AANKOOP - 07.10.2022

Gesplitst aankopen of gesplitst bouwen, hoe doet u dat?

Een zgn. gesplitste aankoop, waarbij de ouders het vruchtgebruik van een pand kopen en de kinderen de blote eigendom, is een gekende techniek om erfbelasting te besparen. Een variant op die techniek is een pand gesplitst bouwen. Hoe zit dat en hoe pakt u dat concreet aan?
Lees meer
Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.01.2023

Het kadastraal inkomen is weer geïndexeerd

Indexatiecoëfficiënt. Het kadastraal inkomen (ki) wordt elk jaar geïndexeerd door het te vermenigvuldigen met de zgn. indexatiecoëfficiënt. Voor dit jaar is die coëfficiënt 2,0915, terwijl dat voor 2022 1,9084 was. Voordeel gratis woning stijgt dus ook? De berekening van het voordeel gratis woning is inderdaad ook gebaseerd op het ki, nl. het privédeel van het geïndexeerd kadastraal inkomen × 100/60 × 2. Heeft de woning van uw BV een ongeïndexeerd ki van € 2.000 en gebruikt u die voor 80% privé, dan is uw VAA gratis woonst voor 2023 gelijk aan € 11.154,67 (= € 2.000 × 2,0915 × 100/60 × 2 × 80%), terwijl dat voor 2022 nog € 10.178,67 was of 9,59% minder. ...
Lees meer

BELASTINGEN - ONROEREND GOED - 09.01.2023

Privé tweede woning kopen in 2023 fiscaal interessanter dan in 2024!

Wie privé een tweede woning koopt en daarvoor een lening sluit, kan een federale belastingvermindering genieten. Hoeveel bedraagt die vermindering? En hoe zit dat als u na 2023 een tweede, derde, ... woning koopt?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 03.02.2023

Geen fiscaal voordeel tweede verblijf meer voor leningen gesloten NA 31.12.2023!

Het fiscaal voordeel voor een lening die u sluit vanaf 2024 voor de aankoop van een tweede verblijf verdwijnt. Welke impact heeft dat op een bestaande lening en wat in geval van pandwissel, wederopname van kapitaal, herfinanciering, ... ?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app