Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Recent toegevoegde tips & adviezen

ERVEN EN SCHENKEN - SUCCESSIERECHTEN - 03.02.2020

Zorgvolmacht om erfbelasting te ontwijken?

Populaire zorgvolmacht. Via een zorgvolmacht geeft u aan een vertrouwenspersoon (bv. uw partner of kinderen) een volmacht om uw vermogen te beheren ingeval u later onbekwaam wordt (bv. in coma na een ongeluk of hersenbloeding, dementie, enz.). Schenken in extremis. Soms wordt echter vergeten dat de zorgvolmacht ook gebruikt kan worden om in extremis nog vlug te schenken. Zo kunnen er nog snel schenkingen gedaan worden om erfbelasting te vermijden. Dat is echter enkel mogelijk als dit uitdrukkelijk in detail geregeld is. In de zorgvolmacht moet bv. staan wie de mogelijke begiftigden zijn en wat er precies geschonken mag worden. Als er voorwaarden verbonden worden aan de schenking, moeten die ook gepreciseerd worden. ...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - 20.01.2020

Uw partner er ook bij betrekken?

Schenking met last? Vader schenkt bv. € 100.000 aan zijn zoon voor de verbouwing van zijn huis, maar bedingt een maandelijkse last van € 250 (€ 3.000/jaar) om zijn pensioen wat aan te vullen. De partner erbij betrekken? Stel dat vader die schenking doet vanuit zijn eigen vermogen. Hij zou dan kunnen bedingen dat als hij eerst zou overlijden, deze rentelast blijft doorlopen ten voordele van zijn partner. De langstlevende partner van vader zal dan successierechten moeten betalen. Die jaarlijkse € 3.000 moet dan vermenigvuldigd worden met een coëfficiënt die overeenstemt met de leeftijd van de langstlevende echtgenote of partner. Als de langstlevende bv. 71 jaar is, dan moet die rente vermenigvuldigd worden met 6. Hij of zij zal dus successierechten betalen op € 18.000. ...
Lees meer

ERVEN EN SCHENKEN - 20.01.2020

Met drie voor een testament?!

Notarieel? Dat is een mogelijkheid. Het gaat dan om een zgn. openbaar testament. Dat kost u wel wat, maar dan heeft u wel zekerheid achteraf, vermits het testament bewaard wordt in een centraal register van testamenten (CRT), beheerd door de Federatie van Notarissen. Met drie? Jawel, niet enkel de notaris zal aanwezig zijn, maar ook twee onafhankelijke getuigen. Dat is immers zo voorgeschreven door de wet. Zij moeten het testament achteraf ook ondertekenen. Het is echter ook mogelijk dat de notaris, in de plaats van de twee getuigen, om de aanwezigheid van een tweede notaris verzoekt. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 14.01.2020

Voordeel woonst en nutsvoorzieningen in 2020?

Voordeel woonst ligt toch vast? Ja en neen... Stelt uw vennootschap aan u privé ‘gratis’ een woning ter beschikking, dan ligt de formule voor de berekening van het voordeel alle aard (VAA) daarvoor wel vast, nl: 2 x geïndexeerd ki x 100/60, maar het concrete bedrag waarop u dan privé belast wordt, hangt samen met de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen (ki). Voor inkomstenjaar 2020 is die coëfficiënt 1,8492 t.o.v. 1,8230 voor 2019. Op die manier wijzigt, lees: stijgt, het concrete bedrag waarop u privé belast wordt dus toch nog elk jaar een beetje. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING - 07.01.2020

Appartement aan zee steeds aftrekbaar?

In de pers werd in december 2019 geschreven dat een arrest (van Gent) stelt dat de kosten van een appartement aan zee altijd aftrekbaar zijn als beroepskosten voor de vennootschap. In welke mate klopt dit?
Lees meer

BELASTINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 12.11.2019

Nog snel 20% IA op investeringen voor uw praktijkruimte!

Tot 31.12.2019 bedraagt de gewone investeringsaftrek (IA) nog 20%, vanaf 2020 zakt die terug naar ‘slechts’ 8%. Komen investeringen voor uw praktijkruimte die deel uitmaakt van uw privéwoning, ook in aanmerking voor de IA?
Lees meer
Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - WONING - 07.01.2020

Appartement aan zee steeds aftrekbaar?

In de pers werd in december 2019 geschreven dat een arrest (van Gent) stelt dat de kosten van een appartement aan zee altijd aftrekbaar zijn als beroepskosten voor de vennootschap. In welke mate klopt dit?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 14.01.2020

Voordeel woonst en nutsvoorzieningen in 2020?

Voordeel woonst ligt toch vast? Ja en neen... Stelt uw vennootschap aan u privé ‘gratis’ een woning ter beschikking, dan ligt de formule voor de berekening van het voordeel alle aard (VAA) daarvoor wel vast, nl: 2 x geïndexeerd ki x 100/60, maar het concrete bedrag waarop u dan privé belast wordt, hangt samen met de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen (ki). Voor inkomstenjaar 2020 is die coëfficiënt 1,8492 t.o.v. 1,8230 voor 2019. Op die manier wijzigt, lees: stijgt, het concrete bedrag waarop u privé belast wordt dus toch nog elk jaar een beetje. ...
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - 20.01.2020

Uw partner er ook bij betrekken?

Schenking met last? Vader schenkt bv. € 100.000 aan zijn zoon voor de verbouwing van zijn huis, maar bedingt een maandelijkse last van € 250 (€ 3.000/jaar) om zijn pensioen wat aan te vullen. De partner erbij betrekken? Stel dat vader die schenking doet vanuit zijn eigen vermogen. Hij zou dan kunnen bedingen dat als hij eerst zou overlijden, deze rentelast blijft doorlopen ten voordele van zijn partner. De langstlevende partner van vader zal dan successierechten moeten betalen. Die jaarlijkse € 3.000 moet dan vermenigvuldigd worden met een coëfficiënt die overeenstemt met de leeftijd van de langstlevende echtgenote of partner. Als de langstlevende bv. 71 jaar is, dan moet die rente vermenigvuldigd worden met 6. Hij of zij zal dus successierechten betalen op € 18.000. ...
Lees meer

Cookiebeleid