Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERKOOP WONING - MEERWAARDE - 11.06.2021

Winst op gesplitst gekochte gezinswoning privé belastbaar?

Maakt u privé winst op de verkoop van uw gezinswoning, dan wordt u hier niet op belast. Geldt dit ook als u deze gezinswoning enkele jaren geleden gesplitst aangekocht heeft met uw vennootschap? Wat zei de rechter hierover op 30.03.2021?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 04.06.2021

Een privé belastbaar voordeel als uw BV(BA) verbouwt?

Stel, uw BV(BA) is vruchtgebruiker van het gebouw waarin uw praktijk zich bevindt en zij betaalt verbouwingswerken die normaal gezien ten laste van de (blote) eigenaar zijn. Dan hebben controleurs de neiging om daar direct een voordeel alle aard (VAA) voor op te leggen. Klopt dat wel? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK - 26.04.2021

Wijzigingen voor gesplitste aankoop met vennootschap?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de volgende jaren geleidelijk vervangen door een nieuwe versie. Op 01.09.2021 worden er wijzigingen inzake vruchtgebruik van kracht. Welke daarvan zijn van belang voor de gesplitste aankoop van een pand met een vennootschap en zijn er ook fiscale consequenties?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VRUCHTGEBRUIK - 02.04.2021

Belast bij verkoop van gesplitst gekocht pand?

Een vennootschap verkoopt het vruchtgebruik van een pand voordat de termijn ervan verstreken is. De fiscus belast de vennootschap op een toegekend zgn. abnormaal of goedgunstig voordeel, omdat ze te weinig voor het vruchtgebruik zou gekregen hebben. Ging de rechter daarmee akkoord op 16.09.2020?
Lees meer

BELASTINGEN - ONROEREND GOED - 09.03.2021

Privé verhuren aan (een) (uw) vennootschap: hoe belast?

Hoe wordt u belast als u (een gedeelte van) een gebouw verhuurt aan een vennootschap? En maakt dat fiscaal gezien een verschil uit als de huurder uw eigen vennootschap is? Welk gedeelte van de huur moet dan als een beroepsinkomen geherkwalificeerd worden en welke huur telt daarvoor niet mee? En zijn er sociale bijdragen verschuldigd op (een deel van) de ontvangen huur?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - WONING VIA VENNOOTSCHAP - 16.02.2021

Privé belastbaar voordeel gratis woning

Uw woning via vennootschap? Is uw privéwoning eigendom van uw vennootschap en mag u er ‘gratis’ wonen, dan moet u daarvoor een privé belastbaar voordeel aangeven. Dat voordeel wordt forfaitair berekend op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen (ki) van (het deel van) de woning waar u gratis woont (art. 18, §3, 2° KB/WIB 92) . Het concrete bedrag bekomt u op basis van de volgende formule: geïndexeerd ki x 100/60 x 2. ...
Lees meer
Vastgoed - Vruchtgebruik & opstal

Meest gelezen tips & adviezen

VASTGOED - VRUCHTGEBRUIK - 26.04.2021

Wijzigingen voor gesplitste aankoop met vennootschap?

Het Burgerlijk Wetboek (BW) wordt de volgende jaren geleidelijk vervangen door een nieuwe versie. Op 01.09.2021 worden er wijzigingen inzake vruchtgebruik van kracht. Welke daarvan zijn van belang voor de gesplitste aankoop van een pand met een vennootschap en zijn er ook fiscale consequenties?
Lees meer

PRIVÉWONING IN VENNOOTSCHAP - VRUCHTGEBRUIK - 02.04.2021

Belast bij verkoop van gesplitst gekocht pand?

Een vennootschap verkoopt het vruchtgebruik van een pand voordat de termijn ervan verstreken is. De fiscus belast de vennootschap op een toegekend zgn. abnormaal of goedgunstig voordeel, omdat ze te weinig voor het vruchtgebruik zou gekregen hebben. Ging de rechter daarmee akkoord op 16.09.2020?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - VENNOOTSCHAP - 04.06.2021

Een privé belastbaar voordeel als uw BV(BA) verbouwt?

Stel, uw BV(BA) is vruchtgebruiker van het gebouw waarin uw praktijk zich bevindt en zij betaalt verbouwingswerken die normaal gezien ten laste van de (blote) eigenaar zijn. Dan hebben controleurs de neiging om daar direct een voordeel alle aard (VAA) voor op te leggen. Klopt dat wel? Een recent arrest licht toe...
Lees meer