Vennootschap - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 14.11.2022

Ook in 2022 betalingsuitstel voor uw vennootschapsbijdrage!

Het grensbedrag om te bepalen of uw vennootschap € 347,50 dan wel de verhoogde zgn. vennootschapsbijdrage van € 868 moet betalen, is onlangs vastgelegd. Tegen wanneer en hoeveel moet u betalen? En heeft u recht op een vrijstelling?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 14.11.2022

Energiecrisis: federale ondersteuningsmaatregelen!

Om belastingplichtigen te ondersteunen tijdens deze energiecrisis, heeft de federale overheid een aantal tijdelijke ondersteuningsmaatregelen aangenomen (Wet van 30.10.2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, BS 03.11.2022) . Welke?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - TAXSHELTER - 25.10.2022

Taxshelter: nu ook fiscaal voordelig investeren in games!

Investeert uw BV in film- of theaterproducties, dan kan ze daarvoor een korting krijgen op de verschuldigde vennootschapsbelasting. Vanaf uiterlijk 01.01.2023 geldt dit zgn. taxshelterregime ook voor investeringen in videospellen. Wat levert zo’n investering uw BV eigenlijk op en wanneer doet u dat beter niet?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.10.2022

Notionele-interestaftrek (NI) enkel nog mogelijk voor kmo’s!

Op 11 oktober 2022 bereikte de federale regering een begrotingsakkoord voor de twee komende jaren. Een van de maatregelen is het verder inperken van de notionele-interestaftrek. Wat zijn hiervan de gevolgen en vanaf wanneer gaat deze wijziging in?
Lees meer

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK - 27.09.2022

Nog in 2022 investeren voor de investeringsaftrek van 25%!

Vanaf 01.01.2023 daalt het tarief van de investeringaftrek opnieuw van 25% naar 8%. Heeft uw vennootschap investeringsplannen, dan voert u die dus het best nog in 2022 uit. Is het dan een probleem als de levering niet meer in 2022 kan gebeuren of volstaat een ondertekende bestelbon en/of de betaling van een voorschot?
Lees meer
Vennootschap - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT - VENNOOTSCHAPSRECHT - 13.09.2022

Bij de statutenwijziging uw vennootschap ook omvormen?

Dateert uw vennootschap van vóór 01.05.2019, dan moet u tegen 31.12.2023 haar statuten aangepast hebben aan het nieuwe vennootschapsrecht. Eventueel kunt u bij die gelegenheid uw vennootschap ook ‘omzetten’, d.w.z. van vorm veranderen en soms moet dat zelfs! Wanneer dan precies en wat moet u dan doen?
Lees meer

DIVIDENDEN - TARIEF - 13.09.2022

Ook voor VOF/CommV dividenden tegen 15% rv mogelijk!

VOF’s of CommV’s opgericht vóór 01.05.2019 waren meestal uitgesloten van het zgn. VVPR-bis-regime (dividenden tegen 15% rv i.p.v. 30% rv). Nieuwe inbrengen sinds 01.05.2019 komen echter wel in aanmerking en sinds 01.01.2022 kan het ook voor ‘oude’ inbrengen, zo bevestigt de minister! Hoe zit dat juist ?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app