Vennootschap - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.09.2020

Heeft u ook een brief van de fiscus ontvangen i.v.m. de bijzondere liquidatiereserve?

Onlangs stuurde de fiscus aan meer dan 13.000 vennootschappen een brief over hun bijzondere liquidatiereserves. Hij wijst er daarin op dat ze zes maanden de tijd hebben om de afzonderlijke aanslag op die reserves terug te vragen. Hoe zit dat juist?
Lees meer

CARRY-BACK - 16.09.2020

Formulier carry-back verlies?

Formulier 275 COV carry-back. Als u van de zgn. carry-back van verliezen gebruik wilt maken, dan moet er een speciaal formulier ingevuld worden zowel voor het aanslagjaar van aanleg van de verliesreserve als voor het jaar van terugname. Dat formulier is er nu (KB 22.08.2020, BS 01.09.2020) . ...
Lees meer

KMO - LIQUIDATIERESERVE - 16.09.2020

Carry-back en toch een liquidatiereserve voor boekjaar 2019?

Via de carry-back van coronaverliezen kan uw kmo haar winst van 2019 verminderen of zelfs tot nul herleiden. Kunt u voor 2019 dan toch ook nog een liquidatiereserve aanleggen? Wanneer doet u dat beter niet?
Lees meer

CORONAVIRUS - PREMIES - 16.09.2020

Vermijd belasting op uw lokale coronapremies!

Wellicht heeft ook u premies ontvangen van de lokale overheid tijdens de coronacrisis. Nadat de minister dit al had aangekondigd, zijn deze premies nu ook officieel vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Hoe vermijdt u deze belasting?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 10.09.2020

Uw allerlaatste kans voor de UBO-registratie!

Heeft u de verplichte UBO-registratie van uw vennootschap nog niet in orde gebracht, dan krijgt u nog een allerlaatste kans vooraleer de fiscus overgaat tot het innen van een boete. Wie moet u precies weer registreren? Bent u er dan voorgoed van af of moet u soms nog iets doen?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 09.09.2020

Hoe wordt uw heropstartoverbruggingsrecht belast?

De FOD Financiën heeft op 04.09.2020 een circulaire gepubliceerd over het belastingstelsel van het heropstartoverbruggingsrecht.
Lees meer
Vennootschap - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.08.2020

Tot 31.12.2020 krijgt u 25% (i.p.v. 8%) investeringsaftrek!

Door de coronacrisis hebben vele ondernemers moeten investeren om hun activiteiten coronaproof te maken of om een digitale webshop te ontwikkelen. Daarom heeft de regering beslist om de gewone investeringsaftrek (IA) tijdelijk te verhogen naar 25%. Wat betekent dat voor uw vennootschap of eenmanszaak?
Lees meer

FISCAAL - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 03.09.2020

Vennootschapsverlies 2020 aftrekken van winst van 2019?

Verwacht uw vennootschap voor 2020 verlies te lijden, dan kan ze dat verlies eerstdaags uitzonderlijk via de vennootschapsaangifte aftrekken van de winst van boekjaar 2019. Waarom zou u dat doen en waarmee moet u rekening houden?
Lees meer

AANDELEN - 17.08.2020

Aandelenregister: wat is er veranderd na de hervorming van het vennootschapsrecht?

Onder het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) mogen nog slechts twee vormen van effecten uitgegeven worden: effecten op naam en gedematerialiseerde effecten. Effecten op naam, waarvan de aandelen op naam de bekendste zijn, moeten ingeschreven worden in een register. Welke vermeldingen moet zo’n register bevatten? Wie ondertekent dit register? Waar moet dit register bijgehouden worden? En wat is de bewijskracht ervan?
Lees meer

Cookiebeleid