Vennootschap - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 16.02.2021

Voor 2020 niet te veel interest op uw rc-tegoed vragen!

Leent u privégeld uit aan uw vennootschap via rekening-courant (rc), dan mag u daarop een jaarlijks wettelijk bepaald percentage aan interesten vragen. Hoeveel is dat voor het voorbije jaar 2020 en wat voor 2021? Wat gebeurt er als u meer vraagt en waarom doet u dat in bepaalde situaties maar beter niet?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 16.02.2021

Vennootschapsstatuten van uw BV nu al aanpassen?

Elke vennootschap moet op 01.01.2024 haar statuten aangepast hebben aan het nieuwe vennootschapsrecht! Er is dus nog wel tijd, maar daar niet meer te lang mee wachten, heeft ook zo zijn voordelen. Welke?
Lees meer

VOORAFBETALEN - 21.01.2021

Te veel belastingen voorafbetaald voor 2020?

Maakte uw vennootschap in 2020 geen of weinig belastbare winst, dan heeft u mogelijkerwijs te veel belastingen voorafbetaald. Kunt u dit overschot nu laten terugbetalen? Welke opties heeft u?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 11.12.2020

Bijkomende verplichting voor uw UBO-register!

UBO-register. Uiterlijk op 31.12.2019 moest u de identiteit van de zgn. uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap meedelen aan het UBO-register. Vennootschappen die nog niet in orde zijn, hebben onlangs een herinneringsbrief van de FOD Financiën ontvangen. Bewijzen dat de doorgegeven info correct is. Een KB dat van kracht is sinds 11.10.2020, heeft de regeling inzake dat UBO-register nog wat aangepast (KB 23.09.2020, BS 01.10.2020) . U moet nl. aan het register nu ook ‘elk document’ bezorgen dat aantoont dat de informatie over de uiteindelijke begunstigden adequaat, nauwkeurig en actueel is. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 11.12.2020

Extra uitstel voor uw vennootschapsbijdrage!

Even opfrissen. Sinds de jaren 90 is een vennootschap verplicht om jaarlijks een soort van sociale bijdrage te betalen. Die bijdrage is € 347,50 voor vennootschappen waarvan het balanstotaal kleiner of gelijk aan € 702.954,74 is en € 868 indien het balanstotaal groter is. In principe moet u die bijdrage uiterlijk op 30.06 betalen. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 10.12.2020

Belastingvrije coronavergoedingen

De vergoedingen die de gewesten en lokale overheden het voorbije jaar toegekend hebben wegens de coronacrisis zijn meestal niet belastbaar. Hoe zit dat?
Lees meer
Vennootschap - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 10.12.2020

Belastingvrije coronavergoedingen

De vergoedingen die de gewesten en lokale overheden het voorbije jaar toegekend hebben wegens de coronacrisis zijn meestal niet belastbaar. Hoe zit dat?
Lees meer

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 16.02.2021

Voor 2020 niet te veel interest op uw rc-tegoed vragen!

Leent u privégeld uit aan uw vennootschap via rekening-courant (rc), dan mag u daarop een jaarlijks wettelijk bepaald percentage aan interesten vragen. Hoeveel is dat voor het voorbije jaar 2020 en wat voor 2021? Wat gebeurt er als u meer vraagt en waarom doet u dat in bepaalde situaties maar beter niet?
Lees meer

VOORAFBETALEN - 21.01.2021

Te veel belastingen voorafbetaald voor 2020?

Maakte uw vennootschap in 2020 geen of weinig belastbare winst, dan heeft u mogelijkerwijs te veel belastingen voorafbetaald. Kunt u dit overschot nu laten terugbetalen? Welke opties heeft u?
Lees meer