Vennootschap - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP - 13.02.2020

Managementvennootschap doorprikt...?

Wanneer kan de fiscus een managementvennootschap opzijschuiven en haar inkomsten bij de bestuurders privé belasten? Die vraag werd op 02.01.2020 beantwoord door het Hof van Cassatie…
Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT - 10.02.2020

Is uw BVBA sinds 01.01.2020 sowieso een BV?

Door het nieuwe vennootschapsrecht? Ja, inderdaad... Dat nieuwe vennootschapsrecht voert uiteraard een hele hoop andere en belangrijkere wijzigingen in, maar de wijziging van een aantal vennootschapsbenamingen en afkortingen is er een van. Uw statuten zijn toch nog niet aangepast? Dat kan perfect, want daarvoor heeft u in principe tijd tot 31.12.2023, maar voor het feit dat uw vennootschap voortaan officieel als een BV door het leven gaat, maakt dat niets uit. Die aanpassing is immers een zgn. dwingende bepaling die sinds 01.01.2020 sowieso van toepassing is. Uw besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) is dus voortaan een besloten vennootschap (BV) en u privé bent geen zaakvoerder meer, maar bestuurder en de vennoten heten nu aandeelhouders. ...
Lees meer

DIVIDEND - 03.02.2020

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol?
Lees meer

HERVORMING VENNOOTSCHAPSRECHT - 03.02.2020

Dwingende bepalingen WVV van toepassing

Sedert 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen van het WVV ook van toepassing op de (bestaande) vennootschappen. Welke bepalingen zijn van dwingend recht?
Lees meer

DIVIDEND - 03.02.2020

Fiscale gevolgen van een disproportionele dividendverdeling

Dividenden worden normaal gezien verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten, maar een disproportionele dividendverdeling is soms ook mogelijk. Wanneer is dat het geval? Wat zijn de gevolgen van zo’n disproportionele dividendverdeling voor de VVPR-bis, en voor de aanleg en uitkering van liquidatiereserves?
Lees meer

REKENING-COURANT - 28.01.2020

Hoeveel interesten op uw rc vragen?

Voor uw lening via rc aan uw vennootschap, kunt u interesten vragen. Voor zover die zgn. marktconform zijn, zijn ze voor uw vennootschap aftrekbaar en bij u belast tegen 30% rv. Wat is er evenwel sinds 1 januari 2020 veranderd aan dat begrip ‘marktconform’?
Lees meer
Vennootschap - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

KAPITAAL - 23.12.2019

Inkoop eigen aandelen na de hervorming van het vennootschapsrecht

Sinds lang bestaat in het Belgisch vennootschapsrecht de mogelijkheid voor NV’s en BVBA’s om hun eigen aandelen in te kopen. Met de hervorming van het vennootschapsrecht werden een aantal van de regels voor zo’n inkoop gewijzigd. Wat is er precies veranderd? Biedt een inkoop van eigen aandelen ook op fiscaal vlak nog voordelen in vergelijking met een gewoon dividend? Zijn de nieuwe regels een reden om meer van een inkoop van eigen aandelen gebruik te maken?
Lees meer

UITTREDING - 18.12.2019

BV: nu uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen mogelijk

De hervorming van het vennootschapsrecht voert in de BV een nieuwe mogelijkheid in om de vennootschap te verlaten. Voortaan kan een aandeelhouder onder bepaalde omstandigheden ten laste van het vennootschapsvermogen uittreden uit de vennootschap.Hoe wordt die aandeelhouder dan vergoed? Wie betaalt die vergoeding? Is de uittreding in elke BV mogelijk? Wat zijn de spelregels? En wat is het verschil met de geschillenregeling?
Lees meer

DIVIDEND - 03.02.2020

Nettoactieftest en liquiditeitstest: het IBR verduidelijkt... 

Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) heeft op 30 augustus 2019 technische nota’s over de nieuwe nettoactieftest (balanstest) en liquiditeitstest gepubliceerd. Wat kunnen we daaruit leren? Op welke gegevens moet u zich bij het uitvoeren van beide testen concreet baseren? Wanneer moet de commissaris tussenkomen en wat is precies zijn rol?
Lees meer

Cookiebeleid