Vennootschap - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

WINSTUITKERING - 27.11.2020

Balans- en liquiditeitstest: hoe aanpakken?

Uitkeringen door kapitaalloze vennootschappen (BV, CV) moeten een dubbele uitkeringstest ondergaan, de balans- en liquiditeitstest. Hoe pakt u die dubbele test praktisch aan? De CBN heeft daarover een ontwerpadvies gepubliceerd (Ontwerpadvies, 04.03.2020) . Wat kunnen we daaruit leren?
Lees meer

KAPITAAL - 27.11.2020

Kapitaalverhoging (NV) of uitgifte aandelen (BV): wat is er gewijzigd onder het WVV?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft enerzijds de uitgifte van nieuwe aandelen in de NV en de BV sinds 1 januari 2020 verregaand versoepeld. Anderzijds is bijvoorbeeld de verslagplicht van het bestuursorgaan verstrengd. Wat is er nog zoal gewijzigd inzake kapitaalverhogingen (NV) of de uitgifte van nieuwe aandelen (BV)? Wat houdt het wettelijke voorkeurrecht in? Is een beperking of opheffing van dat voorkeurrecht mogelijk? Onder welke voorwaarden?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - CVBA - 24.11.2020

Wat moet u nu eigenlijk doen met uw oude CVBA?

In de CVBA waarvan u deel uitmaakt, is er discussie over de toepassing van het nieuwe vennootschapsrecht: moet u die CVBA tegen 31.12.2023 omvormen naar een CV of naar een andere vennootschapsvorm? Welke regels gelden er tot dan?
Lees meer

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 24.11.2020

Nog vóór 31.12.2020 loon optrekken voor verlaagd tarief?

U heeft in 2020 voorlopig minder loon opgenomen dan anders. Als dat te weinig zou zijn voor het verlaagde tarief vennootschapsbelasting, kunt u dat begin 2021 nog altijd via een tantième oplossen, hoewel u daarmee voor een keer moet opletten! Hoezo?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - VERLIEZEN - 20.11.2020

Help uw vennootschap en betaal minder personenbelasting!

Uw vennootschap maakt wat verlies en u zou haar financieel willen ‘bijspringen’. Uw loon laten zakken heeft niet veel zin meer, want het jaar is al te ver gevorderd. Wat kunt u wel nog doen op een fiscaal interessante manier?
Lees meer

KAPITAAL - 17.11.2020

Kapitaalverhoging (NV) of uitgifte aandelen (BV): wat is er gewijzigd onder het WVV?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft enerzijds de uitgifte van nieuwe aandelen in de NV en de BV verregaand versoepeld. Anderzijds is bv. de verslagplicht van het bestuursorgaan verstrengd. Wat is er nog zoal gewijzigd inzake kapitaalverhogingen (NV) of de uitgifte van nieuwe aandelen (BV)? Wat houdt het wettelijke voorkeurrecht in? Is een beperking of opheffing van dat voorkeurrecht mogelijk? Onder welke voorwaarden?
Lees meer
Vennootschap - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

AANDEELHOUDERS - 13.10.2020

Nieuwe UBO-verplichting

UBO-register. Zoals u weet moest u/uw boekhouder normaal gezien uiterlijk op 31.12.2019 de identiteit van de zgn. uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap meegedeeld hebben aan het UBO-register. Vennootschappen die nog niet in orde zijn, hebben normaal gezien onlangs een herinneringsbrief van de FOD Financiën ontvangen. ...
Lees meer

FISCAAL - VENNOOTSCHAPSBELASTING - 03.09.2020

Vennootschapsverlies 2020 aftrekken van winst van 2019?

Verwacht uw vennootschap voor 2020 verlies te lijden, dan kan ze dat verlies eerstdaags uitzonderlijk via de vennootschapsaangifte aftrekken van de winst van boekjaar 2019. Waarom zou u dat doen en waarmee moet u rekening houden?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 10.11.2020

Vrijgestelde reserves investeren met 21,25% fiscaal voordeel?

Neemt u vrijgestelde reserves (van vóór 01.01.2017) in uw vennootschap op, dan kunt u tot 15% belastingen besparen. Investeert u deze reserves daarna opnieuw, dan loopt het fiscale voordeel op tot wel 21,25%! Hoe gaat dit in zijn werk?
Lees meer