Vennootschap - Oprichting

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 14.12.2020

Liquidatiereserve voor de langstlevende?

Vruchtgebruik. Als een van de echtgenoten overlijdt, dan krijgt de langstlevende het vruchtgebruik op de nalatenschap en de kinderen de blote eigendom. Als het over de aandelen gaat van bv. uw BV of NV, heeft de vruchtgebruiker-echtgenoot recht op de dividenden. Om fiscale redenen bevatten vele vennootschappen van vrije beroepers en familiale ondernemingen echter een pak liquidatiereserves, zeg maar opgepotte winsten. Zijn die dan voor de langstlevende echtgenoot (vruchtgebruiker) of de kinderen (blote eigenaars)? ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP OPRICHTEN - 20.11.2020

Begint u een vennootschap beter nog in 2020?

Stel, na een paar jaar als ‘natuurlijk persoon’ gewerkt te hebben, acht u de tijd rijp om over te stappen naar een vennootschap. Kan er dan een reden zijn om dat nog in 2020 te doen, of kunt u evengoed wachten tot 2021?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 16.03.2020

CommVA omvormen naar NV ‘met controle’

CommVA. In het verleden namen familievennootschappen soms de vorm aan van een commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort CommVA. De CommVA had immers als voordeel dat (een van) de ouders de controle kon(den) behouden en toch een groot deel van de aandelen wegschenken aan de kinderen. Ze konden bv. met één aandeel een vetorecht inbouwen. Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de CommVA afgeschaft en wie er nog een heeft, moet die tegen 31.12.2023 omvormen naar een andere vennootschap, zoals een NV of een BV. Bovendien zijn de dwingende bepalingen van het WVV sinds 01.01.2020 van toepassing op de CommVA. ...
Lees meer

SCHENKING - BEHOUD CONTROLE - 10.02.2020

De nieuwe BV of NV als alternatief voor een maatschap?

Heel wat ouders met een familiebedrijf brengen hun aandelen eerst in in een maatschap en gaan dan pas schenken. Zo behouden ze perfect de controle. Is het nieuwe meervoudige stemrecht echter geen beter alternatief?
Lees meer
Vennootschap - Oprichting

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP OPRICHTEN - 20.11.2020

Begint u een vennootschap beter nog in 2020?

Stel, na een paar jaar als ‘natuurlijk persoon’ gewerkt te hebben, acht u de tijd rijp om over te stappen naar een vennootschap. Kan er dan een reden zijn om dat nog in 2020 te doen, of kunt u evengoed wachten tot 2021?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 14.12.2020

Liquidatiereserve voor de langstlevende?

Vruchtgebruik. Als een van de echtgenoten overlijdt, dan krijgt de langstlevende het vruchtgebruik op de nalatenschap en de kinderen de blote eigendom. Als het over de aandelen gaat van bv. uw BV of NV, heeft de vruchtgebruiker-echtgenoot recht op de dividenden. Om fiscale redenen bevatten vele vennootschappen van vrije beroepers en familiale ondernemingen echter een pak liquidatiereserves, zeg maar opgepotte winsten. Zijn die dan voor de langstlevende echtgenoot (vruchtgebruiker) of de kinderen (blote eigenaars)? ...
Lees meer