Vennootschap - Oprichting

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 16.03.2020

CommVA omvormen naar NV ‘met controle’

CommVA. In het verleden namen familievennootschappen soms de vorm aan van een commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort CommVA. De CommVA had immers als voordeel dat (een van) de ouders de controle kon(den) behouden en toch een groot deel van de aandelen wegschenken aan de kinderen. Ze konden bv. met één aandeel een vetorecht inbouwen. Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de CommVA afgeschaft en wie er nog een heeft, moet die tegen 31.12.2023 omvormen naar een andere vennootschap, zoals een NV of een BV. Bovendien zijn de dwingende bepalingen van het WVV sinds 01.01.2020 van toepassing op de CommVA. ...
Lees meer

SCHENKING - BEHOUD CONTROLE - 10.02.2020

De nieuwe BV of NV als alternatief voor een maatschap?

Heel wat ouders met een familiebedrijf brengen hun aandelen eerst in in een maatschap en gaan dan pas schenken. Zo behouden ze perfect de controle. Is het nieuwe meervoudige stemrecht echter geen beter alternatief?
Lees meer

ACTUALITEIT - BOEKHOUDING - 13.12.2019

Van kapitaalhoudende BVBA naar een kapitaalloze BV

Op 01.01.2020 wordt de kapitaalhoudende BVBA van rechtswege omgevormd in een kapitaalloze BV. Hoe implementeert u dit in de boekhouding en waar moet u op letten? Kunt u dan ook overgaan tot de uitkering van het kapitaal en de wettelijke reserves?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 25.10.2019

Hoe maakt u de aandelen goedkoper voor uw opvolger?

Een van uw kinderen zal u binnenkort opvolgen door de aandelen van uw BVBA te kopen. Om de prijs te drukken, zou u het geld dat uw BVBA niet nodig heeft, eruit willen halen. Kunt u daarvoor gebruikmaken van het nieuwe vennootschapsrecht?
Lees meer

Cookiebeleid