Vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

AANDELEN - 18.06.2021

Aandelen en huwelijk, een troebele relatie?

Wanneer een aandeelhouder gehuwd is, moet er bij echtscheiding of ontbinding van het huwelijk met zijn huwelijksstelsel rekening gehouden worden om te weten hoe de aandelen verdeeld zullen worden. Dat is in het bijzonder het geval wanneer de aandeelhouder gehuwd is onder een gemeenschapsstelsel, zoals het wettelijk stelsel. Hoewel de hervorming van het huwelijksvermogensrecht in 2018 de bedoeling had om duidelijkheid te brengen, blijkt dit meer dan twee jaar later allerminst het geval te zijn. Voor welke struikelblokken moet u uitkijken? Wat is de impact hiervan bij een eventuele echtscheiding of een overlijden? Welke mogelijkheden heeft u als u hieraan wilt verhelpen?
Lees meer

OVERDRACHT - 18.06.2021

Uw familiebedrijf binnen de familie houden?

Als u uw familiebedrijf aan uw kinderen schenkt, dan wilt u wellicht vermijden dat een stuk van uw bedrijf bij de partner van uw kind terechtkomt, bij een relatiebreuk of bij het overlijden van uw kind. Welke clausules en specifieke oplossingen kunnen u helpen om dat te vermijden?
Lees meer

BESTUURDER - 18.06.2021

Bent u misschien (nog) ergens bestuurder zonder dat u het weet?

Het gebeurt weleens dat iemand bestuurder is in een vennootschap zonder dat hij of zij dat weet. Bedrijfsleiders die gedurende hun carrière in heel wat vennootschappen actief geweest zijn, verliezen soms het overzicht. Identiteitsfraude komt ook steeds vaker voor. Hoe kunt u nagaan waar u bestuurder bent en verifiëren of uw identiteit niet misbruikt wordt om, zonder dat u van iets weet, bestuurshandelingen te stellen? Wat kunt u hiertegen ondernemen? En wat zijn alweer de regels inzake de benoeming en het ontslag van bestuurders?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - ALGEMENE VERGADERING - 14.06.2021

De toelichting bij de jaarrekening: niet zomaar bladvulling!

De toelichting maakt deel uit van de neer te leggen jaarrekening, maar nog al te vaak wordt ervan uitgegaan dat externe partijen alleen maar naar de jaarrekening zelf kijken. Klopt dat wel? Wat kunt u afleiden uit die toelichting en is er voor 2020 een speciaal aandachtspunt?
Lees meer

AANDEELHOUDERS - AANSPRAKELIJKHEID - 11.06.2021

Privé aansprakelijk voor belastingen ex-vennootschap?

Een vennoot van een VOF draagt zijn aandelen over, maar wordt een tijd later door de fiscus aangesproken om een belastingschuld van die VOF te betalen. Kan dat wel? Wat zei Cassatie hierover op 30.04.2021, en hoe zit dat voor een BV(BA)?
Lees meer

STATUTENWIJZIGING - 11.06.2021

Zetelverplaatsing is statuten wijzigen?

U wilt binnenkort de zetel van uw vennootschap verplaatsen. Moet u dan een algemene vergadering (AV) houden om de statuten te wijzigen, en die dan meteen ook aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht?
Lees meer
Vennootschap - Vennootschapsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 08.04.2021

UBO-register: jaarlijkse bevestiging tegen 30.04.2021!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 08.04.2021

Bevestig uw UBO-register tegen 30.04.2021

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijke begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - DIVIDEND - 29.04.2021

‘Liquiditeitstest’ doorstaan alvorens dividend uit te keren?

Ondanks de coronacrisis deed uw BV het goed in 2020 en daarom wilt u uzelf een mooi dividend of tantième uitkeren. Volgens uw boekhouder moet u dan echter eerst een ‘liquiditeitstest’ doen. Wat is dat juist en hoe pakt u dit aan?
Lees meer