Vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSRECHT - 06.12.2023

Statutenwijziging niet rond tegen 31 december 2023, is dat een probleem?

Begin november hadden 52,4% van de vennootschappen hun statuten nog niet aangepast aan het hervormde vennootschapsrecht. Wat als uw vennootschap dat ook nog niet gedaan heeft en dat tegen 31 december 2023 niet meer rond krijgt?
Lees meer

AANDEELHOUDERS - AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST - 21.11.2023

Een aandeelhoudersovereenkomst naast de statuten?

De statuten van een vennootschap bevatten regels over haar werking en de verhouding tussen aandeelhouders, maar daarnaast kunnen er ook nog zaken geregeld worden in een aparte aandeelhoudersovereenkomst. Waarin verschilt zo’n overeenkomst van de statuten, en wat staat daar doorgaans in?
Lees meer

BESTUUR - 21.11.2023

Hoe een bestuursverbod controleren?

Bestuursverbod. Soms mag iemand tijdelijk geen bestuursmandaat opnemen als extra straf bij een veroordeling voor bv. valsheid in geschrifte. Wilt u zo iemand toch tot bestuurder benoemen, dan zal de griffie het publicatieformulier daarvan weigeren. Controleer het zelf! Sinds 20 oktober 2023 kunt u zelf in het Centraal Register van Bestuursverboden (JustBan) controleren of iemand een bestuursverbod heeft. U doet dat via Just-on-web, het digitale portaal van de FOD Justitie. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 20.11.2023

Wat als de statuten van uw vennootschap niet meer op tijd aangepast raken aan het hervormde vennootschapsrecht?

Uw vennootschap moet voor 1 januari 2024 haar statuten aanpassen aan het hervormde vennootschapsrecht. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als u of uw notaris dat niet meer rond krijgt voor het jaareinde?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - VARIA - 14.11.2023

Voorwerp vennootschap wijzigen bij aanpassing assortiment?

U baat uw winkel of restaurant uit via een vennootschap. Moet u dan het voorwerp daarvan aanpassen, als u de activiteit van de vennootschap wijzigt? Hoe doet u dat en wat riskeert u als u dat niet doet?
Lees meer

FAMILY OFFICE - 08.11.2023

Uw eigen family office?

Wie vandaag de trends in vermogensbeheer volgt, kan niet rond het concept van een ‘family office’. In een wereld waarin economische trends voortdurend veranderen en marktvolatiliteit een constante uitdaging blijft, zoeken vermogende families naar duurzame methodes om hun vermogen te beheren en te laten groeien. Mede in het licht van de groei van een familiaal vermogen over meerdere generaties, kan een family office een deel van de oplossing zijn om een antwoord te bieden op economische en financiële uitdagingen en om versnippering tegen te gaan.
Lees meer
Vennootschap - Vennootschapsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

TACTIEK EN STRATEGIE - 12.09.2023

Aandelen van uw BV belastingvrij schenken aan uw kinderen?

U wilt (een deel van) de aandelen van uw vennootschap aan uw kinderen schenken. In principe betalen zij daarop dan schenkbelasting van 3% of 3,3%. Er zijn echter een aantal manieren om die belasting te vermijden. Welke dan, en worden die alternatieven ook aanvaard door de fiscus?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - STATUTEN - 20.11.2023

Wat als de statuten van uw vennootschap niet meer op tijd aangepast raken aan het hervormde vennootschapsrecht?

Uw vennootschap moet voor 1 januari 2024 haar statuten aanpassen aan het hervormde vennootschapsrecht. Wat zijn eigenlijk de gevolgen als u of uw notaris dat niet meer rond krijgt voor het jaareinde?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 06.11.2023

Leert uw balans u hoeveel uw vennootschap waard is?

Nu de jaarrekening van 2023 neergelegd is, valt het u op dat het balanstotaal ervan heel wat hoger is dan het jaar voordien. Wil dat dan zeggen dat uw vennootschap meer waard geworden is als u nu uw aandelen zou verkopen? Wat is er daarbij van belang?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app