Vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - KAPITAAL - 16.05.2024

Pro-rataregel kapitaalvermindering: toepassing VVPR-bis op dividend?

Als een vennootschap overgaat tot een terugbetaling van inbreng/kapitaal, vormt het gedeelte van die terugbetaling dat fiscaal wordt aangerekend op de in aanmerking te nemen reserves, een dividend waarop in principe roerende voorheffing (rv) is verschuldigd. Aan de minister van Financiën werd gevraagd of dit dividend de verlaagde tarieven rv onder de VVPR-bis-regeling kan genieten.
Lees meer

KAPITAAL - 16.05.2024

Creëert een kapitaalvermindering uitkeerbare reserves?

Wanneer een vennootschap tot een kapitaalvermindering besluit, wordt het bedrag van de kapitaalvermindering doorgaans in liquide middelen of in natura uitbetaald aan de aandeelhouder. Het alternatief is dat er een schuld ontstaat van de vennootschap t.o.v. de aandeelhouder. Op 24 augustus 2021 besloot de Rulingcommissie echter dat een kapitaalvermindering ook tot ‘uitkeerbare reserves’ aanleiding kan geven (besl. 2021.0702) . Hoe werkt dat dan?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 07.05.2024

Fiscale voordelen voor kleine vennootschappen

Een voorwaarde om recht te hebben op bepaalde voordelen in de vennootschapsbelasting, de roerende voorheffing en de personenbelasting is dat uw vennootschap klein moet zijn. Welke voordelen zijn dat, wanneer is uw vennootschap klein of micro en wat heeft een wet van 27 maart 2024 daaraan veranderd?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - 10.04.2024

Wie is bedrijfsleider ‘van de tweede categorie’?

Bestuurders (BV, NV) en zaakvoerders (VOF, CommV) zijn bedrijfsleiders ‘van de eerste categorie’. Daarnaast zijn er ook bedrijfsleiders ‘van de tweede categorie’. Wie zijn dat precies en welke verschillen bestaan er tussen de twee categorieën?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 10.04.2024

Onkostenvergoeding als aandeelhouder?

Onkostenvergoeding voor bedrijfsleiders. Uw vennootschap mag u de kosten die u als bedrijfsleider privé voor haar betaalt, terugbetalen. De terugbetaling kan gebeuren op basis van bewijsstukken, bv. facturen of kastickets, of in de vorm van een forfaitaire periodieke (bv. maandelijkse) vergoeding en is voor u geen belastbaar inkomen. ...
Lees meer

AANDEELHOUDERS - AANTAL - 10.04.2024

Van één naar twee aandeelhouders in BV of omgekeerd?

U bent alleen aandeelhouder in uw BV, maar u zou er iemand willen bijnemen. Of omgekeerd: u bent met twee of meer aandeelhouders en u zou enige aandeelhouder willen worden. Hoe doet u dat?
Lees meer
Vennootschap - Vennootschapsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

FISCAAL - GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 08.04.2024

Liquidatiereserves tegen 5% rv uitkeren na vijf jaar: zijn dat boekjaren of kalenderjaren?

Liquidatiereserves tegen 5% roerende voorheffing. Op de uitkering van liquidatiereserves betaalt uw vennootschap maar 5% rv als die uitkering pas na vijf jaar gebeurt. Die termijn van vijf jaar begint te lopen op de laatste dag van het boekjaar waarin de liquidatiereserve aangelegd is. Die vijf jaar, zijn dat boekjaren of kalenderjaren? Stel dat uw vennootschap een liquidatiereserve aangelegd heeft voor een boekjaar dat afsloot op 31 maart 2019 en dat u dan het boekjaar dat begon op 1 april 2020 verlengd heeft tot 31 december 2021. Wanneer is dan de termijn van vijf jaar voorbij: vijf kalenderjaren na 31 maart 2019, dus op 31 maart 2024, of vijf boekjaren na 31 maart 2019 en dus pas op 31 december 2024? ...
Lees meer

VENNOOTSCHAP - JAARREKENING - 08.04.2024

Neerlegging jaarrekening: wat u daarover moet weten

De jaarrekening neerleggen bij de Nationale Bank is iets dat meer dan waarschijnlijk uw boekhouder voor u doet. Gebeurt dat echter niet volgens de regels, dan is het wel uw vennootschap en/of u als bestuurder die voor de gevolgen opdraait! U bent dus maar beter mee met wat van belang is...
Lees meer

GMD-ERELONEN - ASSOCIATIE - 05.03.2024

Hoe btw-problemen vermijden bij gepoolde gmd-erelonen?

Uw groepspraktijk heeft zonet – eind februari – de gmd-erelonen voor 2024 ontvangen. Na de eindafrekening van de kosten (van 2023) zullen die (meestal volgens een afgesproken sleutel) verdeeld worden onder de associés. Waarop moet u letten opdat er geen btw verschuldigd zou zijn op de uitbetalingen?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app