Vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

OVEREENKOMST - 01.12.2022

Overname aandelen: zorg voor correcte omschrijving voorwerp overeenkomst

Wat is het belang van een correcte omschrijving van het voorwerp van een overeenkomst tot overname van aandelen? Hoe verzekert u er zich van dat u effectief alle uitgegeven aandelen overneemt? Welke afspraken maakt u het best over dividendrechten? Welke nieuwe regeling voorziet het WVV voor de overname van niet-volstorte aandelen?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - BESTUUR - 23.11.2022

Correcte bekendmaking benoeming of ontslag

Benoeming of ontslag bestuurder? Voor de bekendmaking daarvan moet u de formulieren I en II indienen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank die ze dan in het Belgisch Staatsblad laat publiceren. Strengere regels. Sinds kort hanteren sommige ondernemingsrechtbanken strengere regels om de identiteit en hoedanigheid te controleren van de bij de beslissing en/of indiening betrokken personen. U moet bijvoorbeeld een kopie van de identiteitskaart van de betrokken bestuurders voorleggen en als uw boekhouder de formulieren indient, moet hij een ITAA-erkenningsnummer hebben. ...
Lees meer

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST - 14.11.2022

Exit-clausules in aandeelhoudersovereenkomsten

Aandeelhoudersovereenkomsten bevatten zeer vaak exit-clausules van uiteenlopende aard. Wat verstaat men precies onder exit-clausules? Welke soorten exit-clausules zijn er? Wat is het verschil tussen good leaver en bad leaver en tussen een put- en een call-optie? En is een concurrentieverbod op zijn plaats in een aandeelhoudersovereenkomst?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - OPVOLGING - 14.11.2022

Een opvolgscenario in uw BV of NV?

Als u de statuten van uw vennootschap nog moet aanpassen tegen eind 2023, denk dan ook aan een opvolgscenario voor het geval u defungeert. Wat is dat precies en wat is het grote verschil tussen een NV en een BV bij zo’n opvolgscenario?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT - 28.10.2022

Statuten van uw maatschap aanpassen aan het WVV: aandachtspunten

Uiterlijk eind 2023 moeten de statuten van elke vennootschap, en dus ook van uw maatschap, aangepast worden aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Welke aanpassingen zijn noodzakelijk? Op welke punten evalueert u daarnaast het best opnieuw de bestaande statuten?
Lees meer

OVERNAMEPRIJS - 27.10.2022

Earn-out in de koop-verkoopovereenkomst: aandachtspunten

Earn-outs worden in steeds toenemende mate gebruikt bij M&A-transacties. Een earn-out houdt in dat een bijkomende variabele prijs betaald wordt afhankelijk van de resultaten van de vennootschap en/of het behalen van bepaalde milestones in de periode post-closing. Het toenemende gebruik van earn-outs noopt tot verscherpte aandacht voor de juridische vertaling van het mechanisme in de koop-verkoopovereenkomst (SPA).
Lees meer
Vennootschap - Vennootschapsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

FINANCIEEL - BELEGGINGEN - 25.10.2022

Zijn de beursverliezen van uw BV aftrekbaar?

De beurzen beleven momenteel turbulente tijden. Heeft u overtollige liquiditeiten van uw vennootschap belegd in aandelen, obligaties, beveks of beleggingsfondsen, dan zijn die mogelijk (fors) in waarde gedaald of heeft u ze misschien zelfs al met verlies verkocht. Zijn die verliezen dan aftrekbaar voor uw BV?
Lees meer

RECHT - VENNOOTSCHAPSRECHT - 13.09.2022

Bij de statutenwijziging uw vennootschap ook omvormen?

Dateert uw vennootschap van vóór 01.05.2019, dan moet u tegen 31.12.2023 haar statuten aangepast hebben aan het nieuwe vennootschapsrecht. Eventueel kunt u bij die gelegenheid uw vennootschap ook ‘omzetten’, d.w.z. van vorm veranderen en soms moet dat zelfs! Wanneer dan precies en wat moet u dan doen?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSRECHT - 28.10.2022

Statuten van uw maatschap aanpassen aan het WVV: aandachtspunten

Uiterlijk eind 2023 moeten de statuten van elke vennootschap, en dus ook van uw maatschap, aangepast worden aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Welke aanpassingen zijn noodzakelijk? Op welke punten evalueert u daarnaast het best opnieuw de bestaande statuten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app