Vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

VENNOOTSCHAPSBELASTING - SLUITING VEREFFENING - 05.03.2021

Wat met aanslagen na de afsluiting van de vereffening?

U ontbindt een vennootschap en vereffent die. Na de sluiting van de vereffening vestigt de fiscus nog een aanslag op naam van de vennootschap. Kan hij dat eigenlijk wel, aangezien de vennootschap niet meer bestaat?
Lees meer

VOORKOOPRECHT - 02.03.2021

Overdracht van aandelen: aandacht voor voorkooprechten

Een voorkooprecht (ook bekend als een ‘right of first refusal’) verleent aan de begunstigde het recht om de aandelen te kopen wanneer de eigenaar de intentie heeft om ze te vervreemden aan een derde. Hoe kan dit recht bedongen worden? Hoe wordt het voorkooprecht concreet uitgeoefend? Wat kan de benadeelde partij ondernemen wanneer haar voorkooprecht miskend wordt? Wat riskeert u als koper indien u aandelen koopt waarop een voorkooprecht rust?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 18.02.2021

In 2021 een liquidatiereserve aanleggen of uitkeren?

Binnenkort moet u beslissen wat u gaat doen met het resultaat van boekjaar 2020. Is het dit jaar een goed idee om winst over te boeken naar een liquidatiereserve in plaats van een gewone reserve of om liquidatiereserves uit te keren? Hoeveel kost u dat?
Lees meer

VLAAMS GEWEST - WIN-WINKAPITAAL - 18.02.2021

Het Vlaamse win-winkapitaal: hoe zit dat praktisch?

Sinds 11.02.2021 kunnen privépersonen fiscaal gunstig investeren in Vlaamse kmo’s via het regime van het zgn. win-winkapitaal. Een recent uitvoeringsbesluit legt de praktische modaliteiten vast. Waar moet u zoal op letten?
Lees meer

VEREFFENING KMO - UITKERING RESERVES - 18.02.2021

Nog een goedkoop dividend voordat u uw kmo opdoekt?

Bent u van plan om uw kmo binnenkort stop te zetten, dan bekijkt u het best tijdig de samenstelling van de reserves. Bepaalde reserves kunt u immers uitkeren tegen 15% rv, op voorwaarde dat u dit doet vóór de ontbinding. Hoe zit dat juist?
Lees meer

OVERDRACHT - 18.02.2021

Verkoop van uw holding: opletten geblazen?

U wilt de aandelen verkopen in uw holdingvennootschap? Houd er dan rekening mee dat er een objectieve aansprakelijkheid bestaat in hoofde van de verkopers van aandelen van kasgeldvennootschappen. Een zuivere holding wordt als een dergelijke kasgeldvennootschap beschouwd. Waar gaat dit precies over en hoe kunt u zich tegen dit risico indekken?
Lees meer
Vennootschap - Vennootschapsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

JAARREKENING - 05.01.2021

Uw cijfers voor 2020 wat opfleuren?

De resultaten van uw vennootschap voor het voorbije jaar zijn, zoals voor veel bedrijven, niet echt goed. Hoe kunt u bij de afsluiting van de jaarrekening de cijfers nog wat opfleuren en wat zijn de fiscale gevolgen?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 18.02.2021

In 2021 een liquidatiereserve aanleggen of uitkeren?

Binnenkort moet u beslissen wat u gaat doen met het resultaat van boekjaar 2020. Is het dit jaar een goed idee om winst over te boeken naar een liquidatiereserve in plaats van een gewone reserve of om liquidatiereserves uit te keren? Hoeveel kost u dat?
Lees meer

AANDELEN - 21.12.2020

Een andere prijs voor de aandelen van een ‘bad leaver’?

Als één van de vennoten de vennootschap wil (of moet) verlaten, dan moet de prijs voor zijn aandelen bepaald worden. Kunnen de vennoten dan onderling bepalen hoe hoog de prijs zal zijn? Hoe wordt de prijs vastgesteld als de overdracht ‘gedwongen’ gebeurt door de rechtbank? Welke nieuwe mogelijkheid van uittreding voorziet de nieuwe Vennootschapswet en welke vergoeding krijgt de uittredende aandeelhouder dan? Welke afspraken kunnen de vennoten op dit vlak maken in een aandeelhoudersovereenkomst? Wat houdt een ‘bad leaver’-clausule in een dergelijke overeenkomst in en waarover denkt een aandeelhouder maar beter goed na voor hij zo’n clausule ondertekent?
Lees meer