Vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - LOON - 26.03.2020

Is het niet boeken van uw loon een materiële vergissing?

Een vennootschap heeft een bedrijfsleidersbezoldiging vergeten te boeken in de kosten. Voor een bezwaarschrift is ze te laat en dus vraagt ze een zgn. ambtshalve ontlasting waarvoor er meer tijd is, maar waarvoor ze wel moet bewijzen dat het niet boeken van het loon een zgn. materiële vergissing is. Is dat ook zo?
Lees meer

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP - 16.03.2020

CommVA omvormen naar NV ‘met controle’

CommVA. In het verleden namen familievennootschappen soms de vorm aan van een commanditaire vennootschap op aandelen, afgekort CommVA. De CommVA had immers als voordeel dat (een van) de ouders de controle kon(den) behouden en toch een groot deel van de aandelen wegschenken aan de kinderen. Ze konden bv. met één aandeel een vetorecht inbouwen. Het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft de CommVA afgeschaft en wie er nog een heeft, moet die tegen 31.12.2023 omvormen naar een andere vennootschap, zoals een NV of een BV. Bovendien zijn de dwingende bepalingen van het WVV sinds 01.01.2020 van toepassing op de CommVA. ...
Lees meer

VENNOOTSCHAPSVORMEN - MAATSCHAP - 12.03.2020

Een maatschap nog interessant voor uw successieplanning?

U wilt de aandelen van uw BV(BA) aan uw kinderen schenken en volgens uw boekhouder kan een maatschap dan wel interessant zijn. Hoe werkt zo’n maatschap concreet en heeft het nieuwe vennootschapsrecht (WVV) daaraan iets gewijzigd?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - AANDELEN - 06.03.2020

Hoe ver kan de fiscus terug met antimisbruikbepaling?

De vennoot van een erkende CVBA treedt uit en krijgt in 2012 een zgn. scheidingsaandeel dat volgens de wet vrijgesteld is van roerende voorheffing (rv). Volgens de fiscus is er sprake van fiscaal misbruik en hij belast het scheidingsaandeel als een beroepsinkomen. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEID - 27.02.2020

Uw aansprakelijkheid als bestuurder in een internationale groep onder het nieuwe WVV

Het faillissement van Thomas Cook bracht de mogelijke aansprakelijkheid van bestuurders van een Belgische dochtervennootschap opnieuw onder de aandacht. Waarop moet u letten als u als financieel manager bestuurder bent van een Belgische vennootschap binnen een (internationale) groep? Wat is de impact van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op uw aansprakelijkheid?
Lees meer

INBRENG - 27.02.2020

Inbreng van nijverheid in een BV: fiscaal, vennootschapsrechtelijk en boekhoudkundig

De hervorming van het vennootschapsrecht maakt het voor een BV mogelijk om aandelen niet enkel uit te geven tegen een inbreng van geld of natura, maar ook tegen een inbreng in nijverheid. Waarvoor kunnen ‘nijverheidsaandelen’ gebruikt worden, welke vennootschapsrechtelijke regels gelden ervoor en wat is het fiscale en boekhoudkundige statuut van zulke aandelen en van de dividenden die eraan toegekend worden?
Lees meer
Vennootschap - Vennootschapsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 14.01.2020

Nieuw vennootschapsrecht: hoe balans- en liquiditeitstest aanpakken?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen maakt een dubbele test verplicht bij beslissingen tot uitkering, ter compensatie van het wegvallen van het kapitaal en de daarbij horende bescherming van de schuldeisers.Op welke vennootschappen is deze dubbele test van toepassing en bij welke voorgenomen uitkeringen? Hoe gebeurt deze test concreet? En vanaf wanneer moet u met deze nieuwe regels rekening houden?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSVORMEN - BVBA - 14.01.2020

Vennootschapsregels die sinds 01.01.2020 verplicht gelden!

Sinds 01.01.2020 zijn de zgn. dwingende regels van het nieuwe wetboek vennootschapsrecht (WVV) van kracht. Welke van die dwingende regels zijn praktisch van belang voor uw BV(BA)? Wat moet u ter zake doen en wat als u dat niet doet?
Lees meer

NOTIONELE-INTERESTAFTREK - 14.01.2020

Hoeveel notionele-interestaftrek (NI)?

Voor aanslagjaar 2021. De tarieven van de NI voor aanslagjaar 2021, dus in principe voor boekjaar 2020, zijn nog niet gepubliceerd, maar kunnen wel al berekend worden en zo komt men uit op een basistarief van -0,092%. Voor grote vennootschappen betekent dit dus dat zij voor aj. 2021 geen gebruik kunnen maken van de notionele-interestaftrek. Voor kleine vennootschappen bedraagt het percentage 0,408% (-0,092% + 0,5%). ...
Lees meer

Cookiebeleid