Vennootschap - Vennootschapsrecht

Recent toegevoegde tips & adviezen

WINSTUITKERING - 27.11.2020

Balans- en liquiditeitstest: hoe aanpakken?

Uitkeringen door kapitaalloze vennootschappen (BV, CV) moeten een dubbele uitkeringstest ondergaan, de balans- en liquiditeitstest. Hoe pakt u die dubbele test praktisch aan? De CBN heeft daarover een ontwerpadvies gepubliceerd (Ontwerpadvies, 04.03.2020) . Wat kunnen we daaruit leren?
Lees meer

KAPITAAL - 27.11.2020

Kapitaalverhoging (NV) of uitgifte aandelen (BV): wat is er gewijzigd onder het WVV?

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft enerzijds de uitgifte van nieuwe aandelen in de NV en de BV sinds 1 januari 2020 verregaand versoepeld. Anderzijds is bijvoorbeeld de verslagplicht van het bestuursorgaan verstrengd. Wat is er nog zoal gewijzigd inzake kapitaalverhogingen (NV) of de uitgifte van nieuwe aandelen (BV)? Wat houdt het wettelijke voorkeurrecht in? Is een beperking of opheffing van dat voorkeurrecht mogelijk? Onder welke voorwaarden?
Lees meer

KAPITAAL - 27.11.2020

Let op met het werven van fondsen via een website

Start-ups hebben één ding gemeenschappelijk: ze zijn op zoek naar financiering. Als een van de kinderen van de bedrijfsleider met een bedrijf gestart is, ligt dat wellicht niet anders. In de huidige digitale wereld is het dan eenvoudig om digitaal (bv. via een eigen website) aan fondsenwerving te doen. Aangezien de drempel om financiering op te halen zo klein is, is het nuttig de juridische verplichtingen in dit verband onder de aandacht te brengen. Die verplichtingen kunnen trouwens ook van belang zijn, als u voor het bedrijf bijkomende financiering aantrekt.
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - VERLAAGD TARIEF - 25.11.2020

Geen verlaagd kmo-tarief want ‘financiële vennootschap’?

U denkt te voldoen aan de voorwaarden voor het verlaagd kmo-tarief, maar uw controleur stelt dat uw kmo een zgn. financiële vennootschap is en dus de volle pot moet betalen. Hoe zit dat juist en wat kunt u doen om dit te vermijden?
Lees meer

KAPITAAL - VOLSTORTING - 25.11.2020

Nu nog de inbreng in uw BV(BA) volstorten?

U heeft een BV(BA) waarvan de statuten nog niet aangepast zijn aan het nieuwe vennootschapsrecht en de ‘inbreng’, lees: het vroegere kapitaal, niet volledig gestort is. U bent in principe niet verplicht om alsnog die volstorting te doen, maar bedrijfseconomisch en fiscaal kan dat wel interessant zijn. Even kijken...
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - DIVIDEND - 20.11.2020

Kapitaal van uw BV nog volstorten voor de VVPR-bis?

Uw vennootschap kan onder bepaalde voorwaarden dividenden uitkeren met een roerende voorheffing (rv) van eerst 20% en nadien 15%, de zgn. VVPR-bis. Een van de voorwaarden is dat het kapitaal volstort moet zijn. Hoe zit dat dan met uw BV(BA) nu er daarvoor geen (minimum)kapitaal meer bestaat?
Lees meer
Vennootschap - Vennootschapsrecht

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP - AANGIFTE - 03.09.2020

Vennootschap: aangifte en jaarrekening...

U heeft gehoord dat de indieningstermijn voor de aangifte vennootschapsbelasting verlengd zou zijn. Is dat zo en tot wanneer dan? Wat dan met de timing van de neerlegging van de jaarrekening?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.09.2020

Vergeet uw UBO-inschrijving niet te bevestigen!

Heeft u een vennootschap, dan moet u sinds eind 2019 in het zgn. UBO-register vermelden wie de ‘uiteindelijk begunstigde’ daarvan is én dat ook elk jaar bevestigen. Hoe doet u dat vlot en hoe vergeet u dat niet?
Lees meer

AANDEELHOUDERS - 13.10.2020

Nieuwe UBO-verplichting

UBO-register. Zoals u weet moest u/uw boekhouder normaal gezien uiterlijk op 31.12.2019 de identiteit van de zgn. uiteindelijke begunstigden van uw vennootschap meegedeeld hebben aan het UBO-register. Vennootschappen die nog niet in orde zijn, hebben normaal gezien onlangs een herinneringsbrief van de FOD Financiën ontvangen. ...
Lees meer