Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

VERZEKERINGEN - MEDISCHE FOUTEN - 07.09.2022

Bent u nog gedekt voor medische fouten na uw pensioen?

Stel, u gaat binnen afzienbare tijd met pensioen en gaat dus uw polis beroepsaansprakelijkheid voor medische fouten opzeggen. In welke mate bent u dan nog verzekerd voor het geval er na het einde van de polis toch nog een claim zou komen? En waarop moet u letten als u het uitlooprisico moet verzekeren?
Lees meer

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 16.08.2022

Aansprakelijk voor een ongeval op uw parking?

U heeft aan uw horecazaak of winkel een parking voor uw klanten. Kunt u aansprakelijk gesteld worden door een klant als die schade oploopt aan zijn wagen tijdens een bezoek aan uw zaak? Kunt u aankloppen bij een verzekering?
Lees meer

VERZEKERINGEN - BA-UITBATING - 22.06.2022

Een klant heeft schade omdat u de Welzijnswet niet volgt?

Eén van uw medewerkers berokkent schade aan een klant zonder dat hij duidelijk in de fout ging. De klant vraagt toch een schadevergoeding. Hij beweert dat u als werkgever in de fout ging omdat u de Welzijnswet niet correct uitvoerde. Wat zei het Hof van Cassatie daar onlangs over?
Lees meer

PERSONEEL - 31.05.2022

Is uw teambuildingactiviteit wel afdoende verzekerd?

Het mag weer, de teambuilding. Nu de zomer eraan komt, plant het bedrijf misschien een BBQ, een fietstocht, een stadsspel of een culturele of culinaire activiteit. Zoals bij alle menselijke activiteiten kan het dan toch mislopen. Een valpartij tijdens het fietsen of schade aan een quad, omdat een collega er te wild mee omsprong, het kan gebeuren en het kan ernstige gevolgen hebben. De vraag die meestal pas dan gesteld wordt, is of dat wel verzekerd is.
Lees meer

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 10.05.2022

De jas van uw klant is verdwenen, wat nu!?

Als restauranthouder heeft u een vestiaire waarin gasten hun jas kunnen weghangen. Bent u dan aansprakelijk als er daar een jas ‘verdwijnt’? Heeft het zin om een bordje uit te hangen dat u niet aansprakelijk bent voor diefstal?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSVORM - 12.04.2022

Een discrete vennootschap: pro’s en contra’s

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorziet (nog steeds) in enkele meer ‘discrete’ rechtsvormen, zijnde de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. Waarom zou u zo’n rechtsvorm overwegen? Wat zijn de voor- en nadelen? Waaruit bestaat die discretie dan? Kunt u uw bestaande vennootschap in zo’n rechtsvorm omzetten, wanneer u bv. uw beroepsactiviteit stopzet en uw vennootschap wilt blijven gebruiken als patrimonium- of vastgoedvennootschap? Wat zijn dan de aandachtspunten? Welke formaliteiten moet u daarvoor vervullen?
Lees meer
Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

VERZEKERINGEN - MEDISCHE FOUTEN - 07.09.2022

Bent u nog gedekt voor medische fouten na uw pensioen?

Stel, u gaat binnen afzienbare tijd met pensioen en gaat dus uw polis beroepsaansprakelijkheid voor medische fouten opzeggen. In welke mate bent u dan nog verzekerd voor het geval er na het einde van de polis toch nog een claim zou komen? En waarop moet u letten als u het uitlooprisico moet verzekeren?
Lees meer

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID - 16.08.2022

Aansprakelijk voor een ongeval op uw parking?

U heeft aan uw horecazaak of winkel een parking voor uw klanten. Kunt u aansprakelijk gesteld worden door een klant als die schade oploopt aan zijn wagen tijdens een bezoek aan uw zaak? Kunt u aankloppen bij een verzekering?
Lees meer