Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

VASTGOEDMAKELAAR - AANSPRAKELIJKHEID - 10.02.2020

Een ongeval bij het huisbezoek...

U als vastgoedmakelaar of een personeelslid bezoekt met een kandidaat-huurder of -koper een pand. Wat als er iets gebeurt, bv. iemand die door de vloer zakt?
Lees meer

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 14.01.2020

Nieuw vennootschapsrecht: hoe balans- en liquiditeitstest aanpakken?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen maakt een dubbele test verplicht bij beslissingen tot uitkering, ter compensatie van het wegvallen van het kapitaal en de daarbij horende bescherming van de schuldeisers.Op welke vennootschappen is deze dubbele test van toepassing en bij welke voorgenomen uitkeringen? Hoe gebeurt deze test concreet? En vanaf wanneer moet u met deze nieuwe regels rekening houden?
Lees meer

FIETSVERZEKERING - 23.12.2019

Fietsende werknemers: hoe correct verzekeren?

De elektrische fiets wordt steeds meer gebruikt voor woon-werkverkeer en zelfs voor korte professionele verplaatsingen. Welke verzekeringen zijn er verplicht voor een elektrische fiets? Kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden als een werknemer met de fiets in een ongeval betrokken geraakt? Wie vergoedt de stoffelijke schade? Komt de polis arbeidsongevallen wel altijd tussen?
Lees meer

BESTUUR - 18.12.2019

Hervorming vennootschapsrecht: bestuur van een NV in een nieuw kleedje

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengt belangrijke wijzigingen aan op het vlak van het bestuur van een NV.De NV wordt de rechtsvorm bij uitstek voor grote ondernemingen. Wat zijn dan de verschillen tussen een monistisch bestuur en een duaal bestuur? Kan een NV sinds 1 mei 2019 bestuurd worden door één bestuurder? Verandert er ook iets voor het dagelijks bestuur?
Lees meer

VERZEKERINGEN - RECHTSBIJSTAND - 10.12.2019

Rechtsbijstand met fiscaal voordeel!

Sinds 01.09.2019 kunt u een rechtsbijstandsverzekering afsluiten die u privé recht geeft op een belastingvermindering van 40%. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VERZEKERINGEN - BA UITBATING - 04.12.2019

Een klant glijdt uit in uw winkel, uw ‘fout’?

Een klant glijdt uit in de winkel... Enige tijd geleden was er in de media nogal wat commotie rond een dame die uitgegleden was over een radijs in de groentenafdeling van een supermarkt. Moet u de schade daarvan dan vergoeden? Dat hangt ervan af. Enkel als uw klant kan aantonen dat u een fout of een onvoorzichtigheid begaan heeft en dat hij daardoor schade had, bv. een letsel, dan bent u met een groot woord ‘aansprakelijk’. Dat komt erop neer dat u hem moet vergoeden voor de schade. ...
Lees meer
Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

GELD UIT UW VENNOOTSCHAP HALEN - 14.01.2020

Nieuw vennootschapsrecht: hoe balans- en liquiditeitstest aanpakken?

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen maakt een dubbele test verplicht bij beslissingen tot uitkering, ter compensatie van het wegvallen van het kapitaal en de daarbij horende bescherming van de schuldeisers.Op welke vennootschappen is deze dubbele test van toepassing en bij welke voorgenomen uitkeringen? Hoe gebeurt deze test concreet? En vanaf wanneer moet u met deze nieuwe regels rekening houden?
Lees meer

VASTGOEDMAKELAAR - AANSPRAKELIJKHEID - 10.02.2020

Een ongeval bij het huisbezoek...

U als vastgoedmakelaar of een personeelslid bezoekt met een kandidaat-huurder of -koper een pand. Wat als er iets gebeurt, bv. iemand die door de vloer zakt?
Lees meer

Cookiebeleid