Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - VERZEKERINGEN - 18.01.2021

Uitstel van betaling voor uw bedrijfsverzekeringen

Tijdens de voorbije lente hebben verzekeraars al collectief een plan van uitstel van betaling van de verzekeringspremie van bedrijfsverzekeringen aangeboden. Via een nieuw protocol op 17.12.2020 wordt dit plan verlengd.
Lees meer

OVERNAMEFINANCIERING - 12.01.2021

Nieuw vennootschapsrecht: regels inzake ‘financial assistance’ versoepeld?

Als u een bedrijf overneemt, dan gelden er strenge beperkingen voor de mate waarin u de activa van de overnametarget kunt gebruiken om de overname te financieren. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zou de strenge regelgeving inzake financiële steunverlening vanwege de ‘doelwitvennootschap’ versoepeld hebben, voornamelijk wat de BV betreft. Is dat wel degelijk het geval? Waarin verschillen de nieuwe voorwaarden van de oude? Moet dan ook de dubbele uitkeringstest, de balans- en liquiditeitstest, uitgevoerd worden? Zijn de bestuurders ook aansprakelijk wanneer zij alle regels inzake financiële steunverlening respecteren?
Lees meer

ONTSLAG - 12.01.2021

Als bestuurder met pensioen: waarop letten?

Na een lange carrière als bestuurder van vennootschappen hoopt u te kunnen genieten van een welverdiend pensioen. U overweegt dus om ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap(pen) waarin u een bestuursmandaat bekleedt. Kunt u zomaar ontslag nemen? Welke impact heeft dit op uw sociaal statuut? Voor welke mogelijke andere punten moet u nog zoal aandacht hebben?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 03.12.2020

Opeenvolgende verzekeraars: wie is de ‘ware’?

Stel, u bent een paar keer veranderd van verzekeraar medische aansprakelijkheid. In geval van een fout is het dan in principe de verzekeraar ten tijde van het moment waarop de schade zich manifesteert, die moet betalen. Hoe werkt dat als het de nabestaanden zijn die procederen? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - 26.11.2020

Uw woning beschermen tegen een faillissement

Nu een aantal collega’s in slechte financiële papieren zitten, wilt u zichzelf gaan beschermen. Wist u dat u uw woning kunt veiligstellen bij een faillissement? Hoe gaat u daarbij precies te werk en wat kost u dat?
Lees meer

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 20.10.2020

Toch maar beter niet uw kat naar een expertise sturen?

Als u ‘gevat’ zou worden in een procedure bij het Fonds voor Medische Ongevallen (FMO), zal dit fonds meestal een deskundige aanstellen waardoor u uitgenodigd wordt voor een tegensprekelijke expertise. Kan het kwaad daar niet naartoe te gaan noch u er te laten vertegenwoordigen? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer
Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

GRONDIG ONDERZOCHT - AANSPRAKELIJKHEID - 03.12.2020

Opeenvolgende verzekeraars: wie is de ‘ware’?

Stel, u bent een paar keer veranderd van verzekeraar medische aansprakelijkheid. In geval van een fout is het dan in principe de verzekeraar ten tijde van het moment waarop de schade zich manifesteert, die moet betalen. Hoe werkt dat als het de nabestaanden zijn die procederen? Het Hof van Cassatie licht toe...
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID - 26.11.2020

Uw woning beschermen tegen een faillissement

Nu een aantal collega’s in slechte financiële papieren zitten, wilt u zichzelf gaan beschermen. Wist u dat u uw woning kunt veiligstellen bij een faillissement? Hoe gaat u daarbij precies te werk en wat kost u dat?
Lees meer

OVERNAMEFINANCIERING - 12.01.2021

Nieuw vennootschapsrecht: regels inzake ‘financial assistance’ versoepeld?

Als u een bedrijf overneemt, dan gelden er strenge beperkingen voor de mate waarin u de activa van de overnametarget kunt gebruiken om de overname te financieren. Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zou de strenge regelgeving inzake financiële steunverlening vanwege de ‘doelwitvennootschap’ versoepeld hebben, voornamelijk wat de BV betreft. Is dat wel degelijk het geval? Waarin verschillen de nieuwe voorwaarden van de oude? Moet dan ook de dubbele uitkeringstest, de balans- en liquiditeitstest, uitgevoerd worden? Zijn de bestuurders ook aansprakelijk wanneer zij alle regels inzake financiële steunverlening respecteren?
Lees meer