Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

BESTUUR - 16.04.2021

Een bestuursmandaat neemt u nooit vrijblijvend op...

Het komt nog steeds vaak voor dat een bedrijfsleider een bestuursmandaat opneemt in een vennootschap om een bevriend bestuurder of aandeelhouder ‘een plezier te doen’. Dat gebeurt het vaakst in NV’s waar het bestuursorgaan in principe uit drie bestuurders moet bestaan. Is het opnemen van zo’n ‘passief’ bestuursmandaat verstandig? Welke verplichtingen rusten op dergelijke bestuurders? En welke mogelijkheden biedt het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen om niet langer een beroep te moeten doen op dergelijke vriendendiensten?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - OPLEVERING - 06.04.2021

De werken ‘stilzwijgend’ opleveren?

Als u (grotere) werken doet bij een klant, moeten die gevolgd worden door een oplevering. Is het noodzakelijk om die ook op papier te zetten? Hoe gaat u daarbij eigenlijk het best te werk?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - OPLEVERING - 05.03.2021

Waterleiding gesprongen door vorst: wie betaalt?

Door het strenge winterweer sprong er een waterleiding op een werf waar u aan de slag bent. Kan de bouwheer u daarvoor dan aansprakelijk stellen? Kunt u zich beveiligen in het aannemingscontract of in uw algemene voorwaarden?
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING - 25.02.2021

Bent u aansprakelijk als een patiënt van de trap valt?

Als uw patiënt op een ongelukkige wijze ten val zou komen in uw praktijk, raakt die daarbij misschien wel gewond. Loopt u in dat geval het risico om op te draaien voor deze schade? En zo ja, bent u hiervoor verzekerd?
Lees meer

OVERDRACHT - 18.02.2021

Verkoop van uw holding: opletten geblazen?

U wilt de aandelen verkopen in uw holdingvennootschap? Houd er dan rekening mee dat er een objectieve aansprakelijkheid bestaat in hoofde van de verkopers van aandelen van kasgeldvennootschappen. Een zuivere holding wordt als een dergelijke kasgeldvennootschap beschouwd. Waar gaat dit precies over en hoe kunt u zich tegen dit risico indekken?
Lees meer

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING - 28.01.2021

Iedereen bang voor serieschade?

In een Antwerps ziekenhuis zouden mogelijk ruim 100 patiënten besmet geraakt kunnen zijn met hepatitis-B, doordat een endoscoop niet goed gedesinfecteerd was. In zo’n geval van ‘vele’ slachtoffers spreekt men in verzekeringstermen van serieschade, en dat is niet altijd (voldoende) gedekt. Wat is het probleem?
Lees meer
Verzekeringen - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID - VERZEKERING - 25.02.2021

Bent u aansprakelijk als een patiënt van de trap valt?

Als uw patiënt op een ongelukkige wijze ten val zou komen in uw praktijk, raakt die daarbij misschien wel gewond. Loopt u in dat geval het risico om op te draaien voor deze schade? En zo ja, bent u hiervoor verzekerd?
Lees meer

OVERDRACHT - 18.02.2021

Verkoop van uw holding: opletten geblazen?

U wilt de aandelen verkopen in uw holdingvennootschap? Houd er dan rekening mee dat er een objectieve aansprakelijkheid bestaat in hoofde van de verkopers van aandelen van kasgeldvennootschappen. Een zuivere holding wordt als een dergelijke kasgeldvennootschap beschouwd. Waar gaat dit precies over en hoe kunt u zich tegen dit risico indekken?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - OPLEVERING - 05.03.2021

Waterleiding gesprongen door vorst: wie betaalt?

Door het strenge winterweer sprong er een waterleiding op een werf waar u aan de slag bent. Kan de bouwheer u daarvoor dan aansprakelijk stellen? Kunt u zich beveiligen in het aannemingscontract of in uw algemene voorwaarden?
Lees meer