Verzekeringen - Arbeidsongeschiktheid

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 13.09.2022

Een BBQ voor uw personeel: bent u wel voldoende verzekerd?

Nu de vakantieperiode stilaan op zijn einde loopt, overweegt u misschien ook om van de laatste mooie dagen te profiteren om voor uw medewerkers een BBQ of een andere leuke activiteit te organiseren. Bij de vraag of u tijdens zo’n evenement wel voldoende verzekerd bent, wordt meestal pas achteraf stilgestaan, wanneer er iets is misgegaan. Wat gaat u het best vooraf zoal met uw verzekeraar na?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - ZIEKTEATTESTEN - 07.09.2022

Is het ziektebriefje voor 1 dag nu al afgeschaft?

Uit het leven gegrepen. Begin juni 2022 stuurde de regering-De Croo een persbericht uit waarin ze meedeelde dat het doktersattest voor slechts 1 dag arbeidsongeschiktheid afgeschaft werd. Op de vraag om zo’n attest te schrijven, zei een abonnee onlangs dus neen. Bleek dat uiteindelijk even tegen te vallen, nadat hij zich geïnformeerd had... ...
Lees meer

VERZEKERINGEN - ARBEIDSONGEVAL - 31.08.2022

Schadestatistiek van uw polis arbeidsongevallen opvragen?

Wilt u een korting bekomen op uw polis arbeidsongevallen, dan vraagt u dit het best in het begin van de maand september. Er wordt aangeraden om u hiervoor te baseren op de zgn. schadestatistiek die u kunt opvragen bij uw arbeidsongevallenverzekeraar. Soms kunt u die statistiek echter beter niet opvragen...
Lees meer

PERSONEEL - 31.05.2022

Is uw teambuildingactiviteit wel afdoende verzekerd?

Het mag weer, de teambuilding. Nu de zomer eraan komt, plant het bedrijf misschien een BBQ, een fietstocht, een stadsspel of een culturele of culinaire activiteit. Zoals bij alle menselijke activiteiten kan het dan toch mislopen. Een valpartij tijdens het fietsen of schade aan een quad, omdat een collega er te wild mee omsprong, het kan gebeuren en het kan ernstige gevolgen hebben. De vraag die meestal pas dan gesteld wordt, is of dat wel verzekerd is.
Lees meer

PATIËNTENWENKEN - LOONTREKKENDEN - 17.05.2022

Arbeidsongeschikt na geplande ingreep: wel of geen attest?

Stel, een patiënt ondergaat een kleine, geplande ingreep (al dan niet onder lokale verdoving) waardoor hij de eerste uren/dag(en) het best niet te actief is. Denk bv. aan oogingrepen of tandextracties. Dan is een attest voor arbeidsongeschiktheid toch op zijn plaats… of juist niet omdat de ingreep vooraf gepland werd?
Lees meer

VERZEKERINGEN - ARBEIDSONGEVAL - 12.05.2022

Is uw teambuilding wel goed verzekerd?

Komt arbeidsongevallenverzekering ook dan tussen? Na twee jaren coronabeperkingen is het nu weer helemaal mogelijk: een teambuildingactiviteit. Stel, u gaat bij uw teambuilding in de Ardennen een avontuurlijke tocht ondernemen. Wat als iemand een ongeval krijgt, is dat dan ook gedekt door de arbeidsongevallenverzekering? Of de verzekeraar tussenkomt, ligt niet voor de hand. Contacteer daarom eerst uw verzekeringsadviseur. Die kan nagaan of uw bedrijf voor teambuildingactiviteiten wel verzekerd is. En eventueel wat u kunt doen om een dekking te bekomen. ...
Lees meer
Verzekeringen - Arbeidsongeschiktheid

Meest gelezen tips & adviezen

GOED OM TE WETEN - ZIEKTEATTESTEN - 07.09.2022

Is het ziektebriefje voor 1 dag nu al afgeschaft?

Uit het leven gegrepen. Begin juni 2022 stuurde de regering-De Croo een persbericht uit waarin ze meedeelde dat het doktersattest voor slechts 1 dag arbeidsongeschiktheid afgeschaft werd. Op de vraag om zo’n attest te schrijven, zei een abonnee onlangs dus neen. Bleek dat uiteindelijk even tegen te vallen, nadat hij zich geïnformeerd had... ...
Lees meer

VERZEKERINGEN - ARBEIDSONGEVAL - 31.08.2022

Schadestatistiek van uw polis arbeidsongevallen opvragen?

Wilt u een korting bekomen op uw polis arbeidsongevallen, dan vraagt u dit het best in het begin van de maand september. Er wordt aangeraden om u hiervoor te baseren op de zgn. schadestatistiek die u kunt opvragen bij uw arbeidsongevallenverzekeraar. Soms kunt u die statistiek echter beter niet opvragen...
Lees meer

PERSONEEL - 13.09.2022

Een BBQ voor uw personeel: bent u wel voldoende verzekerd?

Nu de vakantieperiode stilaan op zijn einde loopt, overweegt u misschien ook om van de laatste mooie dagen te profiteren om voor uw medewerkers een BBQ of een andere leuke activiteit te organiseren. Bij de vraag of u tijdens zo’n evenement wel voldoende verzekerd bent, wordt meestal pas achteraf stilgestaan, wanneer er iets is misgegaan. Wat gaat u het best vooraf zoal met uw verzekeraar na?
Lees meer