Verzekeringen - Levensverzekeringen privé

Recent toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 29.11.2022

Een fiscale levensverzekering?

Er was in de media weer heel wat te doen over de afschaffing van de woonbonus voor tweede verblijven. Die woonbonus bestaat niet, er bestaat alleen een federale belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Die belastingvermindering kunt u ook genieten door te investeren in een fiscale levensverzekering. Hoe werkt dat precies? Wat zijn dan de aandachtspunten?
Lees meer

FINANCIEEL - SOCIALE BIJDRAGEN - 28.11.2022

Waarom sociale bijdragen het best vóór 31.12.2022 betalen?

Uw sociale bijdragen moeten vóór het einde van elk kwartaal betaald zijn. Bij een laattijdige betaling krijgt u namelijk een verhoging en zijn de bijdragen niet aftrekbaar. Maar er zijn ook nog andere redenen. Hoe zit dat precies?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 23.11.2022

Fiscaal voordeel voor meerdere pensioenovereenkomsten?

Pensioensparen. Als u aan pensioensparen doet, heeft u recht op een belastingvermindering van 30% of 25% van de betalingen. Voor deze belastingvermindering komt wel maar één contract in aanmerking (art. 145/8, lid 4 WIB 92) . Groepsverzekering/IPT. Voor de aftrek door uw vennootschap van de premies van een groepsverzekering/IPT, is het geen voorwaarde dat er maar één overeenkomst is. Vereist is enkel dat de premies van de overeenkomsten opgeteld de zgn. 80%-grens niet overschrijden. ...
Lees meer

VRIJ AANVULLEND PENSIOEN - 21.11.2022

Betalingsuitstel sociale bijdragen 4de kwartaal 2022 en VAPZ-premie in 2022: geen goede combinatie!

Vanwege de energiecrisis kunt u tot 15.12.2022 een betalingsuitstel vragen voor uw sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2022. Hoe zit dat precies en wat als u in 2022 ook een VAPZ-premie gestort heeft?
Lees meer

FINANCIEEL - SOCIALE BIJDRAGEN - 14.11.2022

VAPZ-premie 2022 slechts aftrekbaar als alle sociale bijdragen vóór 31.12.2022 betaald zijn!

Wegens de coronacrisis kon u uitstel van betaling vragen voor uw sociale bijdragen van 2020 en 2021 zonder dat de aftrek van uw VAPZ-premie van 2020 en 2021 in gevaar kwam. Omwille van de energiecrisis kunt u nu uitsteI van betaling vragen voor de sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2022. Wat zijn de voorwaarden? En hoe zit dat met de fiscale aftrek van uw VAPZ-premie 2022 als u op 31 december 2022 nog niet alle sociale bijdragen betaald heeft?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 08.11.2022

Pas op het jaareinde starten met VAPZ?

Vrij aanvullend pensioen zelfstandige. Een VAPZ is fiscaal gezien de meest interessante formule om een bijkomend pensioen op te bouwen. De premies zijn nl. fiscaal aftrekbaar van uw loon, waardoor u personenbelasting en sociale bijdragen bespaart. Er geldt ter zake wel een dubbele begrenzing: (1) de aftrekbare premie voor een VAPZ is maximaal 8,17% (9,40% voor een zgn sociaal VAPZ) van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar eerder en (2) het maximale aftrekbare bedrag is begrensd tot € 3.447,62 voor 2022 (€ 3.966,67 voor sociaal VAPZ). ...
Lees meer
Verzekeringen - Levensverzekeringen privé

Meest gelezen tips & adviezen

AANGIFTE - PERSONENBELASTING - 02.11.2022

Sociale bijdragen vergeten af te trekken!

U komt tot de vaststelling dat u uw sociale bijdragen en/of het VAPZ in uw aangifte personenbelasting niet als kost aangegeven heeft. Kunt u dat nog corrigeren?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 08.11.2022

Pas op het jaareinde starten met VAPZ?

Vrij aanvullend pensioen zelfstandige. Een VAPZ is fiscaal gezien de meest interessante formule om een bijkomend pensioen op te bouwen. De premies zijn nl. fiscaal aftrekbaar van uw loon, waardoor u personenbelasting en sociale bijdragen bespaart. Er geldt ter zake wel een dubbele begrenzing: (1) de aftrekbare premie voor een VAPZ is maximaal 8,17% (9,40% voor een zgn sociaal VAPZ) van uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar eerder en (2) het maximale aftrekbare bedrag is begrensd tot € 3.447,62 voor 2022 (€ 3.966,67 voor sociaal VAPZ). ...
Lees meer

VERZEKERINGEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 27.09.2022

Meer wettelijk pensioen, dus minder extralegaal pensioen?

Uw wettelijk pensioen als zelfstandige wordt sinds 2021 zoals dat van werknemers berekend waardoor u op termijn een hoger wettelijk pensioen krijgt. Leuk nieuws maar er is daar toch ook een keerzijde aan voor wie een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging opbouwt via zijn vennootschap! Hoe zit dat precies?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app