Verzekeringen - Levensverzekeringen privé

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - PENSIOENOPBOUW - 16.06.2021

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2020 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Wat betekent dit voor wie via zijn vennootschap een IPT/groepsverzekering heeft?
Lees meer

PENSIOEN - WETTELIJK PENSIOEN - 16.06.2021

Hoger zelfstandigenpensioen door afschaffing correctiefactor!

Als zelfstandige bouwt u een wettelijk pensioen op via de sociale bijdragen die u ieder kwartaal betaalt via uw sociaal verzekeringsfonds. Uw wettelijk pensioen wordt sinds 1984 berekend op slechts 69% van uw inkomen. Bij werknemers is dat 100%. Een wetsontwerp zou die discriminatie vanaf 2021 wegwerken. Hoe zit dat?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 19.05.2021

Hoe buitenlandse roerende inkomsten en rekeningen aangeven?

Indien u privé buitenlandse roerende inkomsten, rekeningen of een levensverzekering heeft, mag u die niet vergeten aan te geven in uw aangifte personenbelasting! Hoe zit dat ook alweer?
Lees meer

PERSONEEL - GROEPSVERZEKERING - 21.04.2021

Hoe de (definitieve) Wijninckx-bijdrage berekenen?

In 2012 wilde de regering-Di Rupo de 80%-grens waaraan uw groepsverzekering of zgn. IPT moet voldoen om uw premies aftrekbaar te maken, begrenzen in functie van het hoogste ambtenarenpensioen. Deze maatregel heeft het uiteindelijk niet gehaald. In plaats daarvan heeft de zgn. Wijninckx-bijdrage het licht gezien (ingevoerd door de Programmawet van 22 juni 2012). Dat is een socialezekerheidsbijdrage die sinds 2012 verschuldigd is op (zeer) hoge aanvullende pensioenen.
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

TOEGELATEN ARBEID - 18.03.2021

Mag u als bedrijfsleider na uw pensioen nog wat verder blijven werken?

Kunt u als gepensioneerd bedrijfsleider nog blijven werken? Bent u vandaag verplicht om op uw 65ste uw pensioen op te nemen? Welke impact heeft blijven werken op uw wettelijk pensioen? Is dat anders als u een vervroegd pensioen geniet? Betaalt u als bijklussende gepensioneerde nog sociale bijdragen? Heeft bijklussen ook een impact op de belastingen die u op uw pensioen verschuldigd bent?
Lees meer
Verzekeringen - Levensverzekeringen privé

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - AANGIFTE - 08.04.2021

Laat geen fiscale voordelen liggen als privébelegger!

Nog enkele maanden en het is weer tijd om uw aangifte personenbelasting in te vullen. Maar weet u welke beleggingen van 2020 u een belastingvermindering opleveren en welke codes u dan moet invullen in uw volgende aangifte?
Lees meer

BELASTINGEN - AANGIFTE - 19.05.2021

Hoe buitenlandse roerende inkomsten en rekeningen aangeven?

Indien u privé buitenlandse roerende inkomsten, rekeningen of een levensverzekering heeft, mag u die niet vergeten aan te geven in uw aangifte personenbelasting! Hoe zit dat ook alweer?
Lees meer

PERSONEEL - GROEPSVERZEKERING - 21.04.2021

Hoe de (definitieve) Wijninckx-bijdrage berekenen?

In 2012 wilde de regering-Di Rupo de 80%-grens waaraan uw groepsverzekering of zgn. IPT moet voldoen om uw premies aftrekbaar te maken, begrenzen in functie van het hoogste ambtenarenpensioen. Deze maatregel heeft het uiteindelijk niet gehaald. In plaats daarvan heeft de zgn. Wijninckx-bijdrage het licht gezien (ingevoerd door de Programmawet van 22 juni 2012). Dat is een socialezekerheidsbijdrage die sinds 2012 verschuldigd is op (zeer) hoge aanvullende pensioenen.
Lees meer