Verzekeringen - Levensverzekeringen via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN - 02.04.2020

Uw IPT vóór uw 65ste opnemen?

Op welke leeftijd kunt u uw bedrijfspensioenverzekering opnemen? Wanneer is een opname vóór uw 65ste toch nog mogelijk? Wat zijn daarvan de voor- en nadelen? Is zo’n vervroegde opname ook financieel gezien zinvol als u het geld bv. investeert in vastgoed? Wat zijn de aandachtspunten? Waarom is een inpandgave van uw contract dan meestal een betere strategie?
Lees meer

GROEPSVERZEKERING - 27.03.2020

Zit u nu ook met een tekort in uw groepsverzekering?

U las het wellicht ook in de krant: volgens een studie van de FSMA kijken heel wat bedrijfspensioenplannen tegen een financieringstekort aan. Hoe groot is dat probleem eigenlijk echt? Hoe kunt u het risico voor uw bedrijf beperken? Welke types groepsverzekeringen bestaan er en wat is het belang van dat onderscheid? Doet u er goed aan om om te schakelen naar een ander type groepsverzekering, als uw bedrijf nog een ‘defined benefits’-plan heeft? Kan de bedrijfsleider zelf autonoom over die omschakeling beslissen?
Lees meer

BUITENLAND - 17.03.2020

Uw IPT of uw pensioen in het buitenland opnemen: nog zinvol?

De laatste jaren verhuizen steeds meer gepensioneerden naar het Zuiden. Dat heeft niet alleen te maken met het warme klimaat, maar ook met de wens om op die manier het moeizaam opgebouwd aanvullend pensioen uit de handen te houden van de Belgische fiscus. Is dit nog zinvol? Kan België fiscaal gezien gemakkelijk buitenspel gezet worden? Betaalt u na zo’n verhuis ook op uw wettelijk pensioen minder belastingen? En is het sop de kool dan uiteindelijk wel waard?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 06.03.2020

Is IPT fiscaal gezien betere spaarpot dan liquidatiereserve?

Doordat het tarief vennootschapsbelasting vanaf 2020 verder daalt, zal u netto meer naar uw liquidatiereserve kunnen boeken. Daarentegen bespaart u nu minder vennootschapsbelasting met uw IPT. Wat is dan de beste keuze?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 06.03.2020

Wanneer kunt u uw IPT opnemen en hoe wordt die belast?

Sinds 01.01.2016 mag uw aanvullend pensioen ten vroegste uitbetaald worden op de datum dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Zijn er uitzonderingen op die regel? Wat brengt het op? En welke netto-uitkering mag u verwachten?
Lees meer

PENSIOEN - 27.02.2020

Een hogere premie voor uw VAPZ?

Het VAPZ is zowat de meest interessante pensioenspaarformule op de markt. Misschien is het u ook al opgevallen dat het premieborderel van de verzekeraar voor uw VAPZ elk jaar een licht hogere premie vermeldt. Hoe werkt dat precies? Bent u ook verplicht om elk jaar een hogere premie te betalen? Kunt u een nog groter fiscaal voordeel genieten door te opteren voor een sociaal VAPZ? Is dat ook interessant?
Lees meer
Verzekeringen - Levensverzekeringen via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

GROEPSVERZEKERING - 13.02.2020

Vennootschap én groepsverzekering weg?

Groepsverzekering. Onder bepaalde voorwaarden, waaronder de zgn. 80%-grens, kan uw vennootschap de premies voor een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (IPT) waarvan u de begunstigde bent, in aftrek nemen van haar belastbare inkomsten. Zij bespaart hierdoor belastingen, en u privé wordt op de uitkering van dit aanvullend pensioen relatief laag belast. ...
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 20.02.2020

Welke jaren kiest u beter wel of net niet voor uw backservice?

Vele zelfstandigen hebben er eerst een loopbaan als werknemer of ambtenaar op zitten vooraleer ze switchen naar het zelfstandigenstatuut. Een volledige loopbaan als zelfstandige zit er dus niet in. U kunt die jaren dan inhalen met een backservice. Maar is dat wel altijd voordelig?
Lees meer

VERZEKERINGEN - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 10.02.2020

Voortaan soms minder belast op uw extralegaal pensioen?

Aangezien het wettelijke pensioen als zelfstandige niet veel voorstelt, heeft u misschien ook een groepsverzekering of een VAPZ lopen. Hoeveel belasting u bij de uitkering van dat aanvullende pensioen betaalt, hangt samen met uw loopbaan en uw leeftijd. Hoe zit dat precies en wat is er daaraan gewijzigd?
Lees meer

Cookiebeleid