Verzekeringen - Levensverzekeringen via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

GROEPSVERZEKERING - 13.10.2020

Enkel maandloon telt voor 80%-grens!

De 80%-regel. Uw groepsverzekeringspremie (of IPT-premie) is voor uw vennootschap maar aftrekbaar als uw totale pensioen, uitgedrukt in een jaarlijkse rente, niet hoger is dan 80% van uw laatste normale brutojaarloon. Daarmee wordt uw loon bedoeld in het jaar vóór u met pensioen gaat, maar omdat u dat nog niet kent in het jaar van premiebetaling, mag u het loon van dat jaar gebruiken. ...
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 08.10.2020

Invloed van het wettelijk pensioen op uw 80%-grens

Recentelijk verscheen er een circulaire waarbij de fiscus het wettelijke minimum- en maximumpensioen voor 2019 bekendmaakte voor de berekening van de zgn. 80%-grens. Waar gaat dat over en wat betekent dit precies?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 28.09.2020

Doe uw voordeel met 0% rendement!

Een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (IPT) heeft zoals u weet heel wat voordelen. Maar wist u dat u een interessant voordeel kunt realiseren als u kiest voor een groepsverzekering of IPT met 0% rendement? Hoe?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - 02.09.2020

Wettelijk pensioen voor groepsverzekering?

Berekening 80%-grens. Betaalt uw vennootschap premies voor een groepsverzekering of zgn. IPT in uw voordeel, dan zijn die voor haar aftrekbaar binnen de zgn. 80%-grens. Die 80%-grens houdt kortweg in dat uw totale pensioen, d.w.z. uw wettelijke pensioen en uw aanvullende pensioenen, behalve die opgebouwd met pensioensparen en langetermijnsparen, niet meer dan 80% mag bedragen van uw laatste normale loon. U heeft dus het bedrag van uw wettelijke pensioen nodig om de 80%-grens te kunnen berekenen. ...
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 27.08.2020

Een eenmalig betaald loon en de 80%-grens

Een vennootschap betaalt een premie voor een zgn. individuele pensioentoezegging (IPT), ten voordele van haar zaakvoerder. De fiscus weigert de aftrek grotendeels, omdat hij voor de berekening van de zgn. 80%-grens geen rekening houdt met een eenmalig betaald loon. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer
Verzekeringen - Levensverzekeringen via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING - 27.08.2020

Niet-opgenomen loon boeken op rc of toe te rekenen kost?

Door de coronacrisis zit uw vennootschap wat krap bij kas en u neemt dan ook de rest van het jaar uw loon (deels) niet op, maar u boekt het op uw rekening-courant (rc). Een collega beweert echter dat u dat beter anders doet. Klopt dat?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 27.08.2020

Een eenmalig betaald loon en de 80%-grens

Een vennootschap betaalt een premie voor een zgn. individuele pensioentoezegging (IPT), ten voordele van haar zaakvoerder. De fiscus weigert de aftrek grotendeels, omdat hij voor de berekening van de zgn. 80%-grens geen rekening houdt met een eenmalig betaald loon. Wat vond de rechter daarvan?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 28.09.2020

Doe uw voordeel met 0% rendement!

Een groepsverzekering of een individuele pensioentoezegging (IPT) heeft zoals u weet heel wat voordelen. Maar wist u dat u een interessant voordeel kunt realiseren als u kiest voor een groepsverzekering of IPT met 0% rendement? Hoe?
Lees meer

Cookiebeleid