Verzekeringen - Levensverzekeringen via vennootschap

Recent toegevoegde tips & adviezen

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 28.01.2021

Uitbollen om IPT (groepsverzekering) tegen 10% op te nemen?

Een abonnee kan met vervroegd pensioen op 63. Probleem is dat zijn IPT-kapitaal dan uitgekeerd wordt tegen 16,5%. Wacht hij echter tot zijn 65 om met pensioen te gaan, dan is dat slechts tegen 10% maar ontvangt hij tot dan nog geen wettelijk pensioen en moet hij sociale bijdragen blijven betalen. Wat is nu het voordeligst?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 28.01.2021

Vanaf wanneer kunt u uw IPT opnemen tegen 10%?

Opdat uw extralegaal pensioenkapitaal ‘maar’ tegen 10% belast zou worden, moet u in principe tot uw wettelijke pensioenleeftijd actief blijven. Wat is uw wettelijke pensioenleeftijd? En wat is ‘actief blijven’ volgens de fiscus?
Lees meer

PENSIOEN - IPT - 25.01.2021

Corona: fiscale tolerantie voor aftrek IPT-premie 2020!

Een IPT-premie (of groepsverzekering) is voor uw vennootschap fiscaal aftrekbaar voor zover u een regelmatige en maandelijkse bezoldiging opneemt en de premie de zgn. 80%-grens niet overschrijdt. Is de premie dan niet aftrekbaar als u een paar maanden geen loon kreeg? Wat zegt de fiscus hierover?
Lees meer

VENNOOTSCHAP - EXTRALEGAAL PENSIOEN - 18.01.2021

Stijging privévoordelen: goed voor uw groepsverzekering?

Werkt u via een vennootschap, dan worden sommige van uw privé belastbare voordelen in 2021 weer wat duurder. Dat kost u privé dus meer belastingen, maar het kan wel voordelig zijn voor uw groepsverzekering! Hoezo?
Lees meer

PENSIOEN - IPT - 13.01.2021

Vervroegd pensioen en ‘effectief actief’ blijven

Wanneer u als bedrijfsleider effectief actief blijft tot de pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) of tot u een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft, wordt het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT tegen slechts 10% belast. Hoe zit dat als u vervroegd met pensioen gaat?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - PENSIOENVOORZIENING - 17.12.2020

Nu de pensioenbelofte van uw vennootschap laten verzekeren

Een vennootschap beslist om een pensioenvoorziening ten gunste van haar bestuurder zgn. te externaliseren, dat wil zeggen om te zetten in een verzekering. De fiscus belast echter een groot deel van de verzekeringspremies als voordelen alle aard (VAA) voor de bestuurder. Waarom en wat vond de rechter daarvan?
Lees meer
Verzekeringen - Levensverzekeringen via vennootschap

Meest gelezen tips & adviezen

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - GROEPSVERZEKERING - 17.12.2020

Vervroegd pensioen en ‘effectief actief’ blijven

Wanneer u als bedrijfsleider effectief actief blijft tot de pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) of tot u een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft, wordt het kapitaal van uw groepsverzekering of IPT tegen slechts 10% belast. Hoe zit dat als u vervroegd met pensioen gaat?
Lees meer

EXTRALEGAAL PENSIOEN - INTERNE PENSIOENVOORZIENING - 10.12.2020

Pensioenvoorziening overhevelen naar een groepsverzekering

Heeft u in uw vennootschap nog een interne pensioenvoorziening staan, dan kunt u die ‘externaliseren’. Hoe doet u dat nu ook alweer, wat zijn daarvan de fiscale gevolgen, en hoe zit het dan met de 80%-regel voor aanvullende pensioenen?
Lees meer

PENSIOEN & VERZEKERINGEN - PENSIOENVOORZIENING - 17.12.2020

Nu de pensioenbelofte van uw vennootschap laten verzekeren

Een vennootschap beslist om een pensioenvoorziening ten gunste van haar bestuurder zgn. te externaliseren, dat wil zeggen om te zetten in een verzekering. De fiscus belast echter een groot deel van de verzekeringspremies als voordelen alle aard (VAA) voor de bestuurder. Waarom en wat vond de rechter daarvan?
Lees meer