Vzw - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

VZW - VRIJWILLIGERS - 07.12.2022

VZW: indexatie kilometervergoeding per kwartaal sinds 1 oktober 2022!

Gebruiken uw vrijwilligers hun eigen auto voor de activiteiten van uw VZW, dan kunt u hen daarvoor een belastingvrije kilometervergoeding toekennen. Tot nu toe werd die vergoeding jaarlijks geïndexeerd op 1 juli, maar om beter te kunnen inspelen op de fluctuerende brandstofprijzen gebeurt dat voortaan per kwartaal. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VZW - KINDEROPVANG - 24.11.2022

VZW en kinderopvang: praktische richtlijnen fiscale attesten

Voorziet uw VZW in kinderopvang, dan kunnen de ouders een deel van die kosten recupereren via een belastingvermindering. Voor de opvang van 2022 moet uw VZW daarvoor een nieuw modelattest gebruiken. Een circulaire van 18 oktober 2022 verduidelijkt nu enkele praktische zaken. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

VZW - LIDGELD - 25.10.2022

Lidgeld van uw VZW verhogen wegens de stijgende levensduurte?

Iedereen heeft het erover: de stijgende levensduurte. Ook VZW’s, amper of nog niet bekomen van de coronacrisis, voelen daardoor heel wat druk op hun financiële middelen. Mag uw VZW naar aanleiding daarvan het lidgeld van de zgn. toegetreden leden verhogen? Waarmee moet u dan zoal rekening houden?
Lees meer

VZW - VERGOEDING ARTIESTEN - 12.10.2022

VZW: nieuwe regeling amateurkunstenvergoeding uiterlijk 1 januari 2024!

Via de zgn. kleine vergoedingsregeling kan uw VZW vlot en belastingvrij een bescheiden vergoeding betalen voor occasionele, kleinschalige artistieke prestaties zoals een optreden. Door de aanpassing van het kunstenaarsstatuut wordt die regeling uiterlijk 1 januari 2024 vervangen door de zgn. amateurkunstenvergoeding. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

VZW - ACTUALITEIT - 14.09.2022

VZW: statuten aanpassen vóór 1 januari 2024!

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in werking getreden. VZW’s die op dat moment al bestonden, moeten uiterlijk 1 januari 2024 hun statuten aanpassen aan de nieuwe wet. Welke aanpassingen zijn er precies nodig en moet u daarvoor dan naar de notaris?
Lees meer

VZW - PUBLICATIE STAATSBLAD - 14.09.2022

VZW: extra formaliteiten bij publicatie in het Staatsblad?

Belangrijke wijzigingen in uw VZW zoals een statutenwijziging of een wijziging van het bestuur moet u laten publiceren in het Belgisch Staatsblad. Met een dienstnota legde de rechter in Gent onlangs extra formaliteiten op m.b.t. dergelijke publicaties. Mag dat zomaar en hoe gaat u daar het best mee om?
Lees meer
Vzw - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

VZW - KINDEROPVANG - 24.11.2022

VZW en kinderopvang: praktische richtlijnen fiscale attesten

Voorziet uw VZW in kinderopvang, dan kunnen de ouders een deel van die kosten recupereren via een belastingvermindering. Voor de opvang van 2022 moet uw VZW daarvoor een nieuw modelattest gebruiken. Een circulaire van 18 oktober 2022 verduidelijkt nu enkele praktische zaken. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

VZW - VRIJWILLIGERS - 07.12.2022

VZW: indexatie kilometervergoeding per kwartaal sinds 1 oktober 2022!

Gebruiken uw vrijwilligers hun eigen auto voor de activiteiten van uw VZW, dan kunt u hen daarvoor een belastingvrije kilometervergoeding toekennen. Tot nu toe werd die vergoeding jaarlijks geïndexeerd op 1 juli, maar om beter te kunnen inspelen op de fluctuerende brandstofprijzen gebeurt dat voortaan per kwartaal. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app