Vzw - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

SLECHTE BETALERS - SANCTIES - 25.05.2023

Vanaf 01.09.2023 betere bescherming voor particuliere slechte betalers!

Vanaf 01.09.2023 moeten ondernemers (eenmanszaken, vennootschappen of VZW’s) zich aan striktere regels houden voor de interesten en de schadevergoedingen die zij kunnen vragen aan particuliere klanten die niet tijdig betalen. De betreffende wet werd op 23.05.2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Wat moet u hierover precies weten?
Lees meer

VZW - ACTUALITEIT - 28.03.2023

Is een Reprobel-aangifte verplicht voor uw VZW?

De meeste VZW’s ontvingen onlangs een aangifteverzoek van Reprobel. Waarover gaat dat precies, en bent u verplicht om een licentie te nemen? En wat als u het niet doet?
Lees meer

VZW - VRIJWILLIGERS - 07.12.2022

VZW: indexatie kilometervergoeding per kwartaal sinds 1 oktober 2022!

Gebruiken uw vrijwilligers hun eigen auto voor de activiteiten van uw VZW, dan kunt u hen daarvoor een belastingvrije kilometervergoeding toekennen. Tot nu toe werd die vergoeding jaarlijks geïndexeerd op 1 juli, maar om beter te kunnen inspelen op de fluctuerende brandstofprijzen gebeurt dat voortaan per kwartaal. Hoe zit dat precies?
Lees meer

VZW - KINDEROPVANG - 24.11.2022

VZW en kinderopvang: praktische richtlijnen fiscale attesten

Voorziet uw VZW in kinderopvang, dan kunnen de ouders een deel van die kosten recupereren via een belastingvermindering. Voor de opvang van 2022 moet uw VZW daarvoor een nieuw modelattest gebruiken. Een circulaire van 18 oktober 2022 verduidelijkt nu enkele praktische zaken. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

VZW - LIDGELD - 25.10.2022

Lidgeld van uw VZW verhogen wegens de stijgende levensduurte?

Iedereen heeft het erover: de stijgende levensduurte. Ook VZW’s, amper of nog niet bekomen van de coronacrisis, voelen daardoor heel wat druk op hun financiële middelen. Mag uw VZW naar aanleiding daarvan het lidgeld van de zgn. toegetreden leden verhogen? Waarmee moet u dan zoal rekening houden?
Lees meer

VZW - VERGOEDING ARTIESTEN - 12.10.2022

VZW: nieuwe regeling amateurkunstenvergoeding uiterlijk 1 januari 2024!

Via de zgn. kleine vergoedingsregeling kan uw VZW vlot en belastingvrij een bescheiden vergoeding betalen voor occasionele, kleinschalige artistieke prestaties zoals een optreden. Door de aanpassing van het kunstenaarsstatuut wordt die regeling uiterlijk 1 januari 2024 vervangen door de zgn. amateurkunstenvergoeding. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app