Vzw - Boekhouding

Recent toegevoegde tips & adviezen

VZW - BOEKHOUDING - 06.12.2023

Sancties VZW als ze lidgeld niet volgens nieuwe regels invordert

Sinds 1 september 2023 is het voor uw VZW moeilijker geworden om schulden bij consumenten in te vorderen. Dat geldt ook voor lidgelden die uw VZW wil invorderen. De wetgever heeft bovendien strenge sancties opgelegd als uw VZW de regels miskent. Wat zijn die sancties precies?
Lees meer

VZW - BOEKHOUDING - 26.09.2023

Vergeet de statuten van uw VZW niet te wijzigen voor 1 januari 2024!

De deadline voor het aanpassen van de statuten van uw VZW nadert. Op 1 januari 2024 moet uw VZW haar statuten aangepast hebben. Hoog tijd voor actie dus! Hieronder vatten we nog even samen wat u moet weten.
Lees meer

VZW - BOEKHOUDING - 09.05.2023

De jaarlijkse begroting van uw VZW: spelregels?

In de begroting geeft uw VZW aan welke kosten en inkomsten ze het volgende jaar verwacht. Het is een soort beleidsdocument waarmee uw VZW haar geplande activiteiten kan uitvoeren. Hoe stelt uw VZW zo een begroting op? Is ze verplicht? En wat moet u daar zeker over weten?
Lees meer

VZW - BOEKHOUDING - 09.05.2023

Is uw VZW groot, klein of zeer klein? Impact op uw boekhoudkundige verplichtingen

De grootte van uw VZW bepaalt op welke wijze u de boekhouding moet bijhouden en in hoeverre u een commissaris moet aanstellen. Ze heeft verder ook invloed op de wijze waarop u de jaarrekening moet opmaken en waar u die moet indienen. Maar waar ligt de grens tussen grote en kleine VZW’s precies? En wat moet u doen als u die grens overschrijdt?
Lees meer

VZW - BOEKHOUDING - 25.04.2023

Welke boekhouding moet uw VZW voeren?

Uw VZW is verplicht om een bewijskrachtige boekhouding te voeren. Er bestaat voor VZW’s echter een eenvoudige kasboekhouding en een dubbele boekhouding. Welke boekhouding is op uw VZW van toepassing en waar hangt dat van af?
Lees meer

VZW - WAARDERING - 28.03.2023

Uw rechten in een VZW verdelen bij een echtscheiding?

Bij een echtscheiding moet het vermogen van de ex-echtgenoten verdeeld worden. Moet daarbij ook rekening gehouden worden met de VZW waarin u lidmaatschapsrechten heeft? En welke rol speelt het huwelijksvermogensstelsel?
Lees meer
Vzw - Boekhouding

Meest gelezen tips & adviezen

VZW - BOEKHOUDING - 06.12.2023

Sancties VZW als ze lidgeld niet volgens nieuwe regels invordert

Sinds 1 september 2023 is het voor uw VZW moeilijker geworden om schulden bij consumenten in te vorderen. Dat geldt ook voor lidgelden die uw VZW wil invorderen. De wetgever heeft bovendien strenge sancties opgelegd als uw VZW de regels miskent. Wat zijn die sancties precies?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app