Vzw - Boekhouding

Recent toegevoegde tips & adviezen

VZW - BOEKHOUDING - 21.06.2022

Uw VZW gaat niet akkoord met een factuur, dus protesteren?

Stel, uw VZW ontvangt een factuur van een evenementenbureau voor de organisatie van een muziekfestival. U bent het echter niet eens met die factuur. Kunt u die factuur dan gewoon niet betalen of moet u daartegen formeel protest aantekenen? Hoe pakt uw VZW dat het best aan?
Lees meer

VZW - BOEKHOUDING - 27.04.2022

Beter steeds een ‘volledige’ boekhouding voor uw VZW?

Net als een onderneming moet ook uw VZW verplicht een boekhouding voeren. Voor relatief kleine VZW’s volstaat een zgn. vereenvoudigde boekhouding, maar mogelijk opteert uw VZW hoe dan ook het best voor een ‘volledige’ boekhouding. Hoe zit dat juist?
Lees meer

VZW - PERSONEEL - 15.02.2022

Terugbetaling onkosten: nieuwe verplichtingen sinds 2022!

Betaalt uw VZW bepaalde onkosten terug aan haar werknemers, dan moet u dat vermelden op hun loonfiches. Sinds 2022 moet u daarbij ook de precieze bedragen die u terugbetaalt opgeven. Hoe zit dat juist?
Lees meer

VZW - BESTUUR - 20.01.2022

De activiteiten van uw VZW: winst maken mag, ze uitkeren niet!

Na het afsluiten van boekjaar 2021 blijkt dat uw VZW vorig jaar een goed jaar had, en een mooie winst gemaakt heeft. Nu stelt u zich wel de vraag of het geen probleem is dat uw VZW zo veel winst gemaakt heeft. Had u dan misschien toch beter die laatste activiteit niet meer georganiseerd?
Lees meer

VZW - BOEKHOUDING - 20.01.2022

Ook een commissaris nodig in uw VZW?

U hoort een collega-voorzitter vertellen dat hij voor de eerste keer een commissaris heeft moeten aanstellen in zijn VZW. Wanneer is zo een commissaris eigenlijk nodig in een VZW en wat is zijn taak precies?
Lees meer

VZW - BESTUUR - 20.01.2022

Wat moet uw VZW publiceren bij het Belgisch Staatsblad?

Zoals u wel weet, moeten bepaalde beslissingen van uw VZW gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Waarom is dat eigenlijk? En wat moet u nu precies laten publiceren?
Lees meer