Personeel - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - FISCAAL - 15.02.2024

Het mobiliteitsbudget als alternatief voor vergoeding auteursrechten?

Wegens de gewijzigde fiscaliteit hebben veel ondernemingen met ingang van 1 januari 2024 de toekenning van een vergoeding voor de overdracht van auteursrechten teruggeschroefd. Het gaat bij uitstek om bedrijven in de IT-sector, maar evengoed merken we vanuit andere creatieve sectoren dat men terughoudender geworden is in de toekenning van een vergoeding auteursrechten. En dus gaat men op zoek naar alternatieven om het verlies van het voordeel van de fiscaal gunstige behandeling van de vergoeding auteursrechten te compenseren. Daarbij wordt het mobiliteitsbudget vaak voorgesteld. Kan dat echter wel? Daar gaan we in dit advies verder op in.
Lees meer

PERSONEEL - 15.02.2024

Een gsm van het bedrijf voor uw collega’s: zorg voor duidelijke spelregels

Heeft het zin om een specifieke policy op te stellen als het bedrijf aan bepaalde werknemers een smartphone ter beschikking stelt? Wat zet u daar dan allemaal in? Mag de werknemer ook privé bellen met het toestel? Moet het bedrijf zomaar aanvaarden dat de werknemer op zijn kosten betaalnummers belt? Welke stappen kunt u ondernemen als de werknemer de smartphone verliest of beschadigt? Mag de werknemer het gsm-nummer meenemen als zijn arbeidsovereenkomst eindigt? Welke nieuwe wettelijke regels gelden er daarvoor sinds 1 januari 2024?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 15.02.2024

Referentievoeten voor leningen toegestaan in 2023 zijn bekend!

Als een vennootschap een lening toekent aan zijn bedrijfsleider of aan een werknemer, is er sprake van een belastbaar voordeel wanneer de verschuldigde rente lager ligt dan de referentievoet. Hoeveel bedragen die referentievoeten voor inkomstenjaar 2023?
Lees meer

OPLEIDING - 12.02.2024

Het opleidingsrecht van werknemers en de Federal Learning Account

In de arbeidsdeal werden bepalingen vastgelegd met betrekking tot het recht op individuele opleidingen, die sinds 10 november 2022 van toepassing zijn. Op 19 oktober 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp goed met betrekking tot de oprichting en het beheer van de Federal Learning Account. Die Federal Learning Account zal uiterlijk op 1 april 2024 in werking treden. Wat houdt het individueel opleidingsrecht en de Federal Learning Account in? Welke verplichtingen komen er voor u als werkgever?
Lees meer

LOONBESLAG EN OVERDRACHT - 31.01.2024

Welke grenzen voor loonbeslag in 2024?

Nieuwe grenzen. Onlangs zijn de nieuwe grensbedragen voor 2024 inzake loonbeslag en loonoverdracht bekendgemaakt (KB 12.12.2023, BS 18.12.2023) . U vindt die nieuwe loongrenzen (en hoeveel u tot elke grens mag/moet inhouden) terug in de tabel hieronder. ...
Lees meer

AANGIFTE - VARIA - 25.01.2024

Fiches 281.10/20: Check de vermelding van onkostenvergoedingen van 2023!

Sinds 2022 bestaat er een verruimde ficheplicht i.v.m. terugbetalingen aan werknemers en bedrijfsleiders van zgn. kosten eigen aan de werkgever. Die aangifte moet uiterlijk op 29.02.2024 gebeuren via de fiche 281.10 of 281.20. Check dus nu en stuur eventueel nog snel bij!
Lees meer
Personeel - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

AANGIFTE - VARIA - 25.01.2024

Fiches 281.10/20: Check de vermelding van onkostenvergoedingen van 2023!

Sinds 2022 bestaat er een verruimde ficheplicht i.v.m. terugbetalingen aan werknemers en bedrijfsleiders van zgn. kosten eigen aan de werkgever. Die aangifte moet uiterlijk op 29.02.2024 gebeuren via de fiche 281.10 of 281.20. Check dus nu en stuur eventueel nog snel bij!
Lees meer

KLEIN VERLET - 07.12.2023

Uw werknemer moet zetelen in een assisenjury: wie betaalt het loon?

Elk van uw werknemers kan als jurylid in een assisenproces opgeroepen worden. Kunt u dit als werkgever weigeren? Bent u verplicht om het loon van uw werknemer te betalen als hij effectief tijdens het volledige proces moet zetelen? Behoort deze situatie tot het zogenaamde klein verlet? Wat is het verschil tussen klein verlet en verlof om dwingende redenen?
Lees meer

LOONBESLAG EN OVERDRACHT - 31.01.2024

Welke grenzen voor loonbeslag in 2024?

Nieuwe grenzen. Onlangs zijn de nieuwe grensbedragen voor 2024 inzake loonbeslag en loonoverdracht bekendgemaakt (KB 12.12.2023, BS 18.12.2023) . U vindt die nieuwe loongrenzen (en hoeveel u tot elke grens mag/moet inhouden) terug in de tabel hieronder. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app