Personeel - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 20.09.2022

Belastingkrediet voor vervoerskosten

De verschillende regeringen in ons land zijn naarstig op zoek naar manieren om burgers en ondernemingen te ondersteunen in de strijd tegen de stijgende energieprijzen. Een eerste van een vermoedelijke reeks van maatregelen is de invoering van een belastingkrediet (BK) voor vervoerskosten. Wanneer heeft uw vennootschap daar recht op?
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 15.09.2022

Forfaitaire telewerkvergoeding en de RSZ: wat is er nieuw?

Met de komst van de fiscale circulaire 2021/C/20 van 26.02.2021 kwam er duidelijkheid op fiscaal vlak omtrent de forfaitaire thuiswerkvergoeding en zitten de RSZ en de fiscus eindelijk op één lijn. Schijnbaar althans. Want voor telewerkers die onder cao nr. 85 vallen, waren er plots twee regelingen van toepassing die resulteerden in een ander maximumbedrag voor de nettothuiswerkvergoeding. Met zijn administratieve instructies van Q3/2022 heeft de RSZ hier duidelijkheid gecreëerd. Of toch niet helemaal?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 24.08.2022

De terugbetaling van kosten op de fiches 281

Wanneer uw vennootschap aan u of uw werknemers onkostenvergoedingen betaalt, moet daarvan melding gemaakt worden op de loonfiches 281. De regels daarvoor zijn onlangs gewijzigd en in een recente circulaire (circ. 2022/C/62 van 29.06.2022) heeft de fiscus die wijziging becommentarieerd.
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 19.08.2022

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022: toepassingsgebied en overgangsmaatregelen

België kent al sinds vele jaren een specifieke fiscale regeling voor bepaalde buitenlandse werknemers of bestuurders (expats) die tewerkgesteld worden in België. Het oude ‘fiscaal statuut buitenlandse kaderleden’ was gebaseerd op een circulaire uit 1983 en had dus geen eigen wettelijk kader. Met ingang van 1 januari 2022 werd een geheel nieuw wettelijk kader ingevoerd...
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 19.08.2022

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022: fiscale voordelen en regeling terugbetaling kosten

In deel 1 hebben we de voorwaarden besproken aan welke buitenlandse kaderleden en onderzoekers moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van het nieuwe expat-statuut dat van toepassing is sinds 1 januari 2022. In deze bijdrage bespreken we de fiscale voordelen en de terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever...
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 11.08.2022

Kilometervergoeding wordt sinds 1 juli 2022 elk kwartaal geïndexeerd!

Als uw collega’s met hun privéwagen beroepsmatige verplaatsingen doen, dan kunt u hun een forfaitaire vergoeding toekennen. Hoeveel bedraagt dat forfait en welke wijzigingen zijn er nog op komst?
Lees meer
Personeel - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 24.08.2022

De terugbetaling van kosten op de fiches 281

Wanneer uw vennootschap aan u of uw werknemers onkostenvergoedingen betaalt, moet daarvan melding gemaakt worden op de loonfiches 281. De regels daarvoor zijn onlangs gewijzigd en in een recente circulaire (circ. 2022/C/62 van 29.06.2022) heeft de fiscus die wijziging becommentarieerd.
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 19.08.2022

Nieuw regime voor expats sinds 1 januari 2022: toepassingsgebied en overgangsmaatregelen

België kent al sinds vele jaren een specifieke fiscale regeling voor bepaalde buitenlandse werknemers of bestuurders (expats) die tewerkgesteld worden in België. Het oude ‘fiscaal statuut buitenlandse kaderleden’ was gebaseerd op een circulaire uit 1983 en had dus geen eigen wettelijk kader. Met ingang van 1 januari 2022 werd een geheel nieuw wettelijk kader ingevoerd...
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 11.08.2022

Kilometervergoeding wordt sinds 1 juli 2022 elk kwartaal geïndexeerd!

Als uw collega’s met hun privéwagen beroepsmatige verplaatsingen doen, dan kunt u hun een forfaitaire vergoeding toekennen. Hoeveel bedraagt dat forfait en welke wijzigingen zijn er nog op komst?
Lees meer