Personeel - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

RSZ-VERMINDERINGEN - VLAANDEREN - 13.02.2020

Vlaamse RSZ-korting voor ouderen: 58 jaar sinds 2020?

Op 1 januari 2020 werd in Vlaanderen de leeftijd van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een ‘oudere’ opgetrokken van 55 jaar tot 58 jaar. Toch hoeft dit niet noodzakelijk te betekenen dat u voor iemand van bv. 56 jaar helemaal geen vermindering meer zou kunnen krijgen. Hoe zit dit in elkaar?
Lees meer

HOSPITALISATIEVERZEKERING - 13.02.2020

Schadevergoeding als u voortzetten van polis niet toelicht?

Volgens de wet moet u een werknemer die vertrekt informeren over zijn mogelijkheid om de collectieve hospitalisatiepolis individueel verder te zetten. Wat riskeert u als u niet kunt bewijzen dat u dit gedaan heeft? Een recent arrest licht toe...
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 13.02.2020

Weer nieuwe berichten, wat als uw bord al (te) vol hangt?

U heeft al een hele reeks berichten moeten uithangen op dag X-60 en dag X-35. Op dag X (die valt tussen 11 en 24 februari) moe(s)t u alweer nieuwe, nog ruimere berichten uithangen. Mag u de vorige dan verwijderen en ook weggooien? En tot hoelang moet u die van dag X laten hangen?
Lees meer

VAKBOND - 13.02.2020

Meer dan 50% kaderleden: kan dat niet?

Eind januari 2020 kwam in de media dat de vakbonden een groot (geneesmiddelen-)bedrijf voor de rechter gedaagd hebben, omdat het meer dan 50% van zijn werknemers (onterecht?) kaderlid gemaakt zou hebben. Wat is hier aan de hand?
Lees meer

LOON - BEDRIJFSWAGEN - 13.02.2020

‘Cash for car’ vernietigd: wat nu?

Het Grondwettelijk Hof heeft de ‘cash for car’-regeling vernietigd, maar die vernietiging zal pas ‘in werking treden’ vanaf 2021. Wat als u met zo’n systeem werkt?
Lees meer

WOON-WERKVERGOEDINGEN - 13.02.2020

Duurdere trein sinds februari 2020, ook voor u?

Prijs trein stijgt. Op 1 februari 2020 werden de tarieven van de trein-/tram-/busabonnementen verhoogd met 2,87%. Wanneer leidt dat ook tot een stijging van uw tussenkomst in het woon-werkverkeer? Geen link. In sommige sectoren (bv. PC 100, PC 111 en PC 209 voor het openbaar vervoer, enz.) wordt uw tussenkomst in het woon-werkverkeer bepaald volgens cao 19/9. De bedragen van deze cao worden niet gewijzigd, zodat u, als werkgever, in dit geval dus geen last heeft van de prijsverhoging. ...
Lees meer
Personeel - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

EXTRALEGALE VAKANTIE - 05.12.2019

Extralegale dagen over (door ziekte)... 

Als een werknemer ziek is tot het einde van het jaar en nog extralegale vakantiedagen overheeft, wat gebeurt daar dan mee? Een Europees arrest licht toe...
Lees meer

OPLEIDING - PC 200 - 20.01.2020

Nieuwe opleidingsverplichtingen 2020-2021 in PC 200

In het PC 200 werd er een nieuwe opleidings-cao voor 2020-2021 gesloten. U kunt daarvoor sinds 2 januari jl. een opleidingsplan registreren bij het sociaal fonds. Wat is het voordeel hiervan en hoe moet dat?
Lees meer

VARIABEL LOON - 05.12.2019

Doelstelling niet bepaald, bonus wel of niet betalen?

Stel, in het contract komt u een bonus overeen die berekend wordt volgens regels/doelstellingen die u bepaalt. Als u in een jaar geen regels/doelstellingen bepaalt, bent u dan toch een bonus verschuldigd? Een recent vonnis licht toe...
Lees meer

Cookiebeleid