Personeel - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

SOCIALE VERKIEZINGEN - 27.03.2020

Geen sociale verkiezingen in mei 2020?

Op 17 maart 2020 werd er binnen de Groep van Tien een informele consensus bereikt om de sociale verkiezingen uit te stellen. Dit werd ondertussen ook bevestigd door het VBO en door de FOD WASO. De praktische en de juridische regeling hieromtrent zullen in de komende dagen verder uitgewerkt worden. Wat onderneemt u het best in de tussentijd? Welke impact heeft dit voor u? Wat met de occulte beschermingsperiode?
Lees meer

ZIEKTEVERZUIM - 27.03.2020

Coronavirus: hoe als werkgever het best aanpakken?

Hoe pakt u de corona-epidemie het best aan op de werkvloer? Is de werkgever verplicht om maatregelen te nemen? Wat kunt u ondernemen als een collega die ziek is, toch op het werk verschijnt of niet uit vakantie kan terugkeren naar België? Kan de werkgever eisen dat een collega die naar besmet gebied gereisd is, toch thuisblijft of bewijst dat hij niet ziek is?
Lees meer

GEZONDHEID OP HET WERK - 27.03.2020

Naar de arbeidsarts wegens corona?

Als de arbeidsarts oordeelt dat “de lichamelijke of geestelijke toestand van een werknemer de risico’s verbonden aan de werkpost onmiskenbaar verhoogt” , kan hij die werknemer verplichten om zich te laten onderzoeken (art. I.4-4. Codex Welzijn) . Dat geldt met name voor risico’s die verbonden zijn aan de werkpost. Het is natuurlijk denkbaar dat een mogelijke besmetting met corona zo’n ‘onmiskenbaar verhoogd risico’ inhoudt, maar toch zal de arbeidsarts de werknemer niet onderzoeken. De instructies van de overheid inzake corona leggen immers uitdrukkelijk op dat een zgn. verdacht geval zich moet wenden tot zijn huisarts en zo nodig daarna nog doorverwezen wordt (naar een triagepost of ziekenhuis). ...
Lees meer

WERKORGANISATIE - 27.03.2020

Coronatelewerk: hoe zit dat juridisch?

Sinds 18 maart 2020 moet u uw werknemers in het kader van de coronacrisis thuiswerk opleggen. Dat is toen wellicht halsoverkop gegaan. Waarom en hoe kunt u dat nu nog op juridisch vlak een basis geven?
Lees meer

RSZ - VOORDEEL LAPTOP - 27.03.2020

Verbod op privégebruik van de laptop: hoever gaat dat?

Als u een bedrijfslaptop ter beschikking stelt van uw werknemers die zij ook privé mogen gebruiken, maakt dat een voordeel uit (van in principe € 72 per jaar) dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen. Alleen als u privégebruik verbiedt, is dat niet nodig. Hoever moet dat verbod dan gaan? Een recent arrest is bijzonder soepel...
Lees meer

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING - 27.03.2020

Een ongeval bij thuiswerken door corona?

Verzekeraar kon erg lastig doen... In geval van een ongeval tijdens thuiswerk had de arbeidsongevallenverzekeraar al snel de neiging om te denken: De werknemer zal wel gevallen zijn terwijl hij de was ophing; hij was dus niet aan het werk. Voor de werknemer kon het dan moeilijk zijn om te bewijzen dat hij op dat moment wél aan het werk was. ...
Lees meer
Personeel - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

GROEPSVERZEKERING - 12.03.2020

In welke groepsverzekeringen dreigen er tekorten?

Begin 2020 heeft de FSMA (de autoriteit inzake o.a. verzekeringen) een onderzoek naar buiten gebracht waaruit blijkt dat 2/3 van de bedrijfspensioenplannen niet in staat zou zijn om alle werknemers uit te betalen wanneer ze met pensioen (zullen) gaan. Valt uw plan daar ook onder of kunt u uw personeel geruststellen?
Lees meer

PERSONEEL - LOONKOSTEN - 24.03.2020

Wat wanneer betalen bij telewerk of werkloosheid?

In deze tijden van coronacrisis is de kans groot dat uw personeel sinds 18 maart 2020 (of zelfs nog vroeger) ofwel op werkloosheid gezet is, ofwel ‘in opdracht’ van de overheid van thuis uit werkt. Welke gevolgen hebben deze twee ‘pistes’ op uw financiële verplichtingen m.b.t. loon en dergelijke?
Lees meer

OPLEIDING - PC 200 - 20.01.2020

Nieuwe opleidingsverplichtingen 2020-2021 in PC 200

In het PC 200 werd er een nieuwe opleidings-cao voor 2020-2021 gesloten. U kunt daarvoor sinds 2 januari jl. een opleidingsplan registreren bij het sociaal fonds. Wat is het voordeel hiervan en hoe moet dat?
Lees meer

Cookiebeleid