Personeel - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - ONKOSTENVERGOEDING - 22.03.2021

Nieuwe circulaire thuiswerkvergoeding!

Werknemers die regelmatig thuiswerken, kunnen daarvoor een forfaitaire ‘thuiswerkvergoeding’ krijgen. In een nieuwe circulaire (circulaire nr. 2021/C/20 van 26.02.2021) geeft de fiscus toelichting over de correcte toepassing van dit forfait.
Lees meer

PERSONEEL - FISCAAL - 18.03.2021

Hoeveel provisie vakantiegeld aanleggen?

Bij het afsluiten van het boekjaar moet u een provisie voor vakantiegeld aanleggen. Hoeveel is dat? Waarop moet u letten? Kunt u ook een provisie aanleggen voor vakantiedagen ten gevolge van werkloosheidsdagen COVID-19? Wat in geval van een gebroken boekjaar? En welke journaalposten moet u toepassen?
Lees meer

VAKANTIEGELD - PROVISIES - 05.03.2021

Circulaire bevestigt provisies vakantiegeld 2021

Voor het vakantiegeld dat u in 2021 moet betalen voor de prestaties van 2020, mag uw boekhouder een provisie aanleggen. Voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2020, werd uiteindelijk beslist dat het om dezelfde percentages als de vorige drie jaren (2020, 2019 en 2018) zou gaan. Dat werd nu ook officieel bevestigd door de fiscus in een recent gepubliceerde circulaire (circ. 2021/C/14, 22.02.2021) . Het gaat dus meer bepaald om: ...
Lees meer

LOONKOSTEN - 02.03.2021

Ploegenarbeid en gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing

U kunt een belangrijke korting bekomen op de loonkosten van werknemers die in ploegen, ’s nachts of in een volcontinu systeem werken. Uiteraard moet deze ploegen-, nacht- en volcontinuarbeid aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een arrest van 19 januari 2021 van het hof van beroep van Antwerpen heeft het een en ander verduidelijkt over een van die voorwaarden.
Lees meer

CORONACRISIS - 02.03.2021

Nieuwe cao omtrent telewerk

Op 26 januari 2021 hebben de sociale partners een nieuwe cao gesloten omtrent telewerk. Die cao is van toepassing op de situatie waarin telewerk door de overheid opgelegd of aanbevolen wordt in het kader van de COVID-19-maatregelen. Wat houdt deze nieuwe cao precies in? Bent u altijd verplicht om deze cao toe te passen?
Lees meer

WETTELIJK PENSIOEN - 18.02.2021

Grensbedragen 2021 bij arbeid gepensioneerde

Principe. Een gepensioneerde die minstens 65 jaar is of een loopbaan van minstens 45 jaar achter de rug heeft, mag onbeperkt bijverdienen. In andere gevallen moet de gepensioneerde zich houden aan grensbedragen die jaarlijks aangepast worden (MB 24.12.2020, BS 05.01.2021) . ...
Lees meer
Personeel - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

VAKANTIEGELD - PROVISIES - 05.03.2021

Circulaire bevestigt provisies vakantiegeld 2021

Voor het vakantiegeld dat u in 2021 moet betalen voor de prestaties van 2020, mag uw boekhouder een provisie aanleggen. Voor de boekjaren die afsluiten vanaf 31 december 2020, werd uiteindelijk beslist dat het om dezelfde percentages als de vorige drie jaren (2020, 2019 en 2018) zou gaan. Dat werd nu ook officieel bevestigd door de fiscus in een recent gepubliceerde circulaire (circ. 2021/C/14, 22.02.2021) . Het gaat dus meer bepaald om: ...
Lees meer

WETTELIJK PENSIOEN - 18.02.2021

Grensbedragen 2021 bij arbeid gepensioneerde

Principe. Een gepensioneerde die minstens 65 jaar is of een loopbaan van minstens 45 jaar achter de rug heeft, mag onbeperkt bijverdienen. In andere gevallen moet de gepensioneerde zich houden aan grensbedragen die jaarlijks aangepast worden (MB 24.12.2020, BS 05.01.2021) . ...
Lees meer

CORONACRISIS - 02.03.2021

Nieuwe cao omtrent telewerk

Op 26 januari 2021 hebben de sociale partners een nieuwe cao gesloten omtrent telewerk. Die cao is van toepassing op de situatie waarin telewerk door de overheid opgelegd of aanbevolen wordt in het kader van de COVID-19-maatregelen. Wat houdt deze nieuwe cao precies in? Bent u altijd verplicht om deze cao toe te passen?
Lees meer