Personeel - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - MAALTIJDCHEQUES - 25.01.2021

Verlenging geldigheidsduur maaltijdcheques, ... !

Elektronische maaltijdcheques, geschenk- en ecocheques waarvan de geldigheidsduur afloopt tussen 01.11.2020 en 31.03.2021 blijven omwille van de coronacrisis zes maanden langer geldig. Ook cheques waarvan de geldigheidsduur initieel verviel tussen 01.03.2020 en 30.06.2020 en die reeds met zes maanden verlengd werden, kunnen nogmaals verlengd worden met zes maanden! ...
Lees meer

CORONACRISIS - 21.12.2020

Bijzondere coronaregels inzake vrijwillige overuren en aanvullende pensioenen

Wegens de coronacrisis werden in sommige economische sectoren meer overuren gepresteerd, terwijl in andere er net werknemers tijdelijk werkloos geweest zijn. Beide fenomenen kunnen ongewenste fiscale gevolgen hebben en om die te vermijden, heeft de wetgever bijzondere regelingen getroffen voor vrijwillige overuren en voor de aanvullende pensioenen van tijdelijk werkloze werknemers. De fiscus heeft die intussen becommentarieerd in enkele circulaires.
Lees meer

LOONKOSTEN - 21.12.2020

De impact van het indexcijfer op uw loonkosten voor 2021

Elke eerste dinsdag van de maand actualiseert het Federaal Planbureau zijn inflatievooruitzichten op basis van de meest recente informatie. De laatste update werd gepubliceerd op dinsdag 1 december 2020. Wat kunt u daaruit leren voor de evolutie van uw loonkosten?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 21.12.2020

De sociale verkiezingen zijn achter de rug: op naar de installatievergaderingen

De voorlopige resultaten van de sociale verkiezingen werden op 9 december 2020 door de FOD WASO bekendgemaakt. Wat zijn de bevoegdheden van de ondernemingsraad en het CPBW? Met welke aandachtspunten houdt u bij de installatievergadering het best rekening? Mogen de werknemersafgevaardigden de informatie die zij via hun mandaat verkrijgen zomaar doorgeven?
Lees meer

PERSONEEL - SOCIAAL VOORDEEL - 17.12.2020

Btw: gelegenheidsgeschenken voor het personeel of voor hun kinderen

Wanneer een belastingplichtige aan personeelsleden of aan kinderen van personeelsleden n.a.v. een bepaalde gelegenheid geschenken overhandigt, gaat het, in de regel, om sociale voordelen die een privatief karakter hebben. De btw geheven van deze geschenken is in principe niet aftrekbaar, tenzij...
Lees meer

ACTUALITEIT - PERSONEEL - 11.12.2020

Geen feest, maar wel een kerstpakket?

Het kerstfeest voor uw personeel moest geannuleerd worden. Kunt u in de plaats daarvan dan een geschenk of aperitiefmand bij uw werknemers aan huis laten afleveren? Is dat ook sociaal en fiscaal voordelig? Hoe zit dat met de btw?
Lees meer
Personeel - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

LOONOPTIMALISATIE - 27.11.2020

Consumptiecheques: een voordelig extraatje voor u en uw collega’s?

Naar aanleiding van de coronacrisis lanceerde de regering de consumptiecheque. Zijn deze cheques een goede optie wanneer het bedrijf het personeel voor het einde van het jaar nog iets extra’s wil toekennen? Wat zijn dan de spelregels?
Lees meer

ARBEIDSONGEVALLEN - 30.10.2020

Arbeidsongeval: wanneer is er sprake van de weg naar en van het werk?

De arbeidsongevallenverzekering komt niet enkel tussen bij een ongeval op het werk zelf, maar ook als dat ongeval zich voordoet op de weg naar en van het werk. In welke mate blijft een werknemer ook verzekerd als hij daarbij een omweg maakt? Wat zei de rechter recentelijk daarover?
Lees meer

CORONACRISIS - 21.12.2020

Bijzondere coronaregels inzake vrijwillige overuren en aanvullende pensioenen

Wegens de coronacrisis werden in sommige economische sectoren meer overuren gepresteerd, terwijl in andere er net werknemers tijdelijk werkloos geweest zijn. Beide fenomenen kunnen ongewenste fiscale gevolgen hebben en om die te vermijden, heeft de wetgever bijzondere regelingen getroffen voor vrijwillige overuren en voor de aanvullende pensioenen van tijdelijk werkloze werknemers. De fiscus heeft die intussen becommentarieerd in enkele circulaires.
Lees meer