Personeel - Actualiteit

Recent toegevoegde tips & adviezen

CORONACRISIS - 13.10.2020

Coronatijdskrediet en coronalandingsbanen: wanneer mogelijk?

De regering nam opnieuw een reeks maatregelen om de impact van de coronacrisis op de ondernemingen en vooral op het aantal ontslagen in te perken. Twee van die maatregelen zijn het coronatijdskrediet en de coronalandingsbaan, ingevoerd bij het KB nr. 46 van 26 juni 2020 en in werking getreden op 1 juli 2020. Wat houden deze mogelijkheden precies in? Wie kan zich erop beroepen?
Lees meer

PERSONEEL - AANWERVEN - 13.10.2020

Goedkope eerste werknemer ook nog na 2020!

Goedkoop door korting op werkgeversbijdragen RSZ. Neemt u een eerste werknemer in dienst, dan moet u daarvoor de ‘gewone’ patronale bijdragen niet betalen en dat voor de volledige periode dat die werknemer bij u in dienst is! Enkel bepaalde (meestal kleinere) werkgeversbijdragen zoals bv. de bijdrage voor vakantiegeld voor arbeiders, de bijdrage asbestfonds, de bijzondere bijdrage bestaanszekerheid en eventuele sectorale bijdragen, moet u nog betalen. ...
Lees meer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

CORONACRISIS - 02.10.2020

Nu ook coronatijdskrediet en coronalandingsbanen

De regering nam opnieuw een reeks maatregelen om de impact van de coronacrisis op de ondernemingen en vooral op het aantal ontslagen in te perken. Twee van die maatregelen zijn het coronatijdskrediet en de coronalandingsbaan, ingevoerd bij KB nr. 46 van 26 juni 2020 en in werking getreden op 1 juli 2020. Wat houden deze mogelijkheden precies in? Wie kan zich erop beroepen?
Lees meer

ACTUALITEIT - BELASTINGEN - 21.09.2020

Fiscus aanvaardt nu ook thuiswerkvergoeding zonder ruling!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT - 10.09.2020

Gedeeltelijke vrijstelling bedrijfsvoorheffing

De Corona III-wet voorziet in een gedeeltelijke vrijstelling inzake bedrijfsvoorheffing (bv) indien u de afgelopen maanden tijdelijke werkloosheid ingevoerd heeft. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Personeel - Actualiteit

Meest gelezen tips & adviezen

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN - 08.10.2020

Alle bedrijfswagens tegen 2026 broeikasgasvrij!

Volgens het regeerakkoord van de nieuwe regering-De Croo zouden alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 ‘broeikasgasvrij’ moeten zijn. Hoe zit dat dan met de periode 2021-2026?
Lees meer

BELASTINGEN - ONKOSTENVERGOEDING - 21.08.2020

Fiscus aanvaardt thuiswerkvergoeding!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies?
Lees meer

SOCIALE VERKIEZINGEN - 31.08.2020

Procedure sociale verkiezingen binnenkort opnieuw opstarten?

Zoals u weet, heeft de coronacrisis ook een impact gehad op de sociale verkiezingen. De procedure werd bevroren. Een KB van 15 juli 2020 bepaalt nu wanneer u de procedure moet ontdooien. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

Cookiebeleid